Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1114/B

Business name: 
Alcatel Slovakia spol. s r.o.
  (from: 06/26/1997 until: 06/29/1999)
Alcatel Business Systems Bratislava spol. s r. o.
  (from: 07/31/1991 until: 06/25/1997)
Registered seat: 
Plynárenská 1
Bratislava 821 09
  (from: 06/26/1997 until: 06/29/1999)
Identification number (IČO): 
17 320 917
  (from: 07/31/1991)
Date of entry: 
07/31/1991
  (from: 07/31/1991)
Person dissolved from: 
30.6.1999
  (from: 06/30/1999)
Date of deletion: 
06/30/1999
  (from: 06/30/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/31/1991)
Objects of the company: 
a) nákup, predaj a prenájom telekomunikačných výrobkov, alebo telekomunikačných zariadení, včetne pobodných výrobkov a ich montáž a uvedenie do prevádzky, príprava a vykonanie dovozných a vývozných operácií, ako aj poskytovanie marketingu a služieb v marketingovej oblasti
  (from: 07/31/1991 until: 06/25/1997)
b /poskytovanie servisných služieb všetkého druhu v oblasti telekomunikácií, opravy telekomunikačných výrobkov ako aj ďalšie činnosti, ako napr. školenia a zácvik pre podnikových zamestnancov, ako aj technická pomoc
  (from: 07/31/1991 until: 06/25/1997)
nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/26/1997 until: 06/29/1999)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/26/1997 until: 06/29/1999)
projektovanie, pokládka, montáž rekonštrukcia, servis a meranie podzemných a nadzemných vedení JST (optických a metalických) vrátane nadväzujúcich kábelových vedení a súborov
  (from: 11/21/1997 until: 06/29/1999)
projektovanie a montáž, servis a meranie analógových a digitálnych telefónnych ústrední
  (from: 11/21/1997 until: 06/29/1999)
projektovanie, montáž, servis a meranie analógových a digitalnych systémov prenosu signálov
  (from: 11/21/1997 until: 06/29/1999)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti-na zriaďovanie, zmeny, obnovu a údržbu nasledovných koncových telekomunikačných zariadení: -telefónných prístrojov a záznamníkov; pobočkových telefónnych ústrední značiek ALCATEL; digitálnych linkových ukončení ALCATEL
  (from: 11/06/1998 until: 06/29/1999)
Partners: 
Alcatel Services International B.V.,
Burgemeester Elsenlaan 170
Nl-2288 Bh Rijswijk Zh
Holandsko
  (from: 03/17/1998 until: 06/29/1999)
Alcatel Austria Aktiengesellsacht,
Scheydgasse 41
Wien
Republic of Austria
  (from: 07/31/1991 until: 03/16/1998)
Contribution of each member: 
Alcatel Austria Aktiengesellsacht,
Amount of investment: 2 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 07/31/1991 until: 03/16/1998)
Alcatel Services International B.V.,
Amount of investment: 2 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 03/17/1998 until: 06/29/1999)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/07/1999 until: 06/29/1999)
Individual managing director
  (from: 11/06/1998 until: 04/06/1999)
Individual managing director
  (from: 06/26/1997 until: 11/05/1998)
konatelia
  (from: 07/31/1991 until: 06/25/1997)
Ing. Jaroslav Mlynček
Nová ulica 218
Liptovský Ján 032 03
  (from: 11/06/1998 until: 06/29/1999)
Dipl.Ing. .Richard Trinkewitz
Námestie Hraničiarov 13
Bratislava
  (from: 06/26/1997 until: 11/05/1998)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne, prokuristi vždy spoločne, alebo prokurista spolu s konateľom.
  (from: 04/07/1999 until: 06/29/1999)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ a prokurista každý samostatne.
  (from: 11/06/1998 until: 04/06/1999)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 06/26/1997 until: 11/05/1998)
Spoločnosť zastupuje a za spoločnosť podpisuje riaditeľ. Pre prvé obdobie existencie spoločnosti je menovaný Hans Slond bytom Hejpetergasse 31, Rakúsko -riaditeľ spoločnosti Dipl. Ing. Richard Treinkewitz, bytom Nám. Hraničiarov 13, Bratislava - riaditeľ spoločnosti.
  (from: 07/31/1991 until: 06/25/1997)
Procuration: 
Dipl.Ing. Richard Trinkewitz
Podzáhradná 58
Bratislava 821 06
  (from: 01/11/1999 until: 06/29/1999)
Adalbert Gonter Neumann
Andreaestrasse 8
7143 Vaihingen
SRN
residence in the Slovak Republic :
Starojánska 23
Liptovský Ján 032 03
  (from: 11/06/1998 until: 06/29/1999)
Dipl. Ing. Richard Trinkewitz, spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje vždy spoločne s konateľom alebo ďalším prokuristom. Adalbert Gonter Neumann, spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje vždy spoločne s konateľom alebo ďalším prokuristom.
  (from: 04/07/1999 until: 06/29/1999)
Dipl. Ing. Richard Trinkewitz, spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje vždy spoločne s konateľom alebo ďalším prokuristom.
  (from: 01/11/1999 until: 04/06/1999)
Capital: 
2 000 000 Sk
  (from: 07/31/1991 until: 06/29/1999)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 125/99, Nz 124/99 zo dňa 14.6.1999 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zrušení spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou ALCATEL SEL TLH, a.s. so sídlom 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 00634794. Spoločnosť ALCATEL SEL TLH, a.s. preberá na seba všetky práva a záväzky zrušenej spoločnosti Alcatel Slovakia spol. s r.o. Na základe tejto skutočnosti sa obchodná spoločnosť Alcatel Slovakia spol. s r.o. vymazuje z obchodného registra. VYMAZUJE SA: Obchodná spoločnosť Alcatel Slovakia spol. s r.o. so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava zapísaná v obchodnom registri v odd. S.r.o. vo vložke č. 1114/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu.
  (from: 06/30/1999)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená vo forme notárskej zápisnice 9.7.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník, podľa zák. č. 173/1988 o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších právnych predpisov Stary spis: S.r.o. 1980
  (from: 07/31/1991 until: 06/29/1999)
Notárska zápisnica N 138/97, Nz 132/97 zo dňa 7.5.1997. Notárska zápisnica N 187/97, Nz 177/97 zo dňa 23.6.1997 v zmysle zák.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 1980
  (from: 06/26/1997 until: 06/29/1999)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 291/97, Nz 276/97 zo dňa 30.9.1997. Stary spis: S.r.o. 1980
  (from: 11/21/1997 until: 06/29/1999)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 15.12.1997 - priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 211/97, Nz 206/97. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 12/98, Nz 12/98 zo dňa 14.1.1998. Stary spis: S.r.o. 1980
  (from: 03/17/1998 until: 06/29/1999)
Zmena Zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 362/98, NZ 361/98 zo dňa 6.8.1998.
  (from: 11/06/1998 until: 06/29/1999)
Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 3.11.1998, osvedčené v notárskej zápisnici N 437/98, Nz 435/98, spísanej dňa 3.11.1998 notárom JUDr. Romanom Blahom.
  (from: 01/11/1999 until: 06/29/1999)
Osvedčenie o rozhodnutí valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 14/99, Nz 14/99 napísanej dňa 18.1.1999 notárom JUDr. Blahom.
  (from: 04/07/1999 until: 06/29/1999)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person