Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2945/B

Business name: 
ELBAN, a. s. v likvidácii
  (from: 11/25/2016)
Registered seat: 
Bajkalská 29/E
Bratislava 821 01
  (from: 02/12/2014)
Identification number (IČO): 
35 834 099
  (from: 03/28/2002)
Date of entry: 
03/28/2002
  (from: 03/28/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/28/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/28/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/28/2002)
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/28/2002)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/28/2002)
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
  (from: 03/28/2002)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 03/28/2002)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/28/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/28/2002)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 03/28/2002)
sprostredkovateľská činnosť ( s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona )
  (from: 03/28/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/28/2002)
Mgr. Ján Benetin - predseda
Longobardská 1227/12
Bratislava 851 10
From: 01/24/2014
  (from: 02/12/2014)
Acting in the name of the company: 
Konať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúca osoba svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.
  (from: 07/10/2009)
Capital: 
106 240 EUR Paid up: 106 240 EUR
  (from: 07/10/2009)
Shares: 
Number of shares: 32
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 07/10/2009)
Stockholder: 
Mgr. Ján Benetin
Longobardská 1227/12
* 851 10
*
  (from: 09/29/2015)
Supervisory board: 
Peter Ondruššek
Líščie údolie 59
Bratislava 841 04
From: 01/24/2014
  (from: 02/12/2014)
Tereza Hanzlovičová
Slovanského nábrežie 10
Bratislava 841 10
From: 01/24/2014
  (from: 02/12/2014)
Mgr. Michal Pecko
Jedľová 326/46
Žilina 010 04
From: 09/22/2016
  (from: 10/21/2016)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/27/2016
  (from: 11/25/2016)
 Liquidators:
Mgr. Ján Benetin
Longobardská 1227/12
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 10/27/2016
  (from: 11/25/2016)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene Spoločnosti koná a podpisuje likvidátor samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/25/2016)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť vznikla rozdelením zo zrušenej spoločnosti Elektrovod Bratislava, a.s.. IČO 31 379 672, so sídlom Čulenova 5, Bratislava, v súlade s uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 1045/01, Nz 489/01. Toto valné zhromaždenie schválilo aj zakladateľskú listinu a stanovy novoznikajúcej spoločnosti Elektrovod BA a.s. v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť Elektrovod Bratislava a.s. bola zrušená bez likvidácie rozdelením na dve novovznikajúce spoločnosti Elektrovod BA, a.s., Čulenova 5, Bratislava a Elektrovod Holding, a.s., Čulenova 5 Bratislava v zmysle § 69 ods. 4 Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11.12.2001 schválilo zároveň rozdelenie majetku na dve novoznikajúce spoločnosti, ktoré sa stávajú právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberajú po nej všetky práva, záväzky, pohľadávky i neznáme. Taktiež preberajú záväzky a pohľadávky, ktoré môžu vzniknúť v budúcnosti po vykonaní daňovej kontroly v zaniknutej spoločnosti. Deň zániku funkcie člena dozornej rady : Ing. Ivana Beneša dňom 8.1.2003. Deň zániku funkcie člena dozornej rady Ing. Anežky Horečnej dňa 8.1.2003.
  (from: 03/28/2002)
Notárska zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia N 662/02, Nz 624/02 zo dňa 11. 7. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny.
  (from: 07/24/2002)
Notárska zápisnica N 2/2003, Nz 538/2003 z mimoriadného Valného zhromaždenia zo dňa 8.1.2003 so stanovami spoločnosti. Deň zániku funkcie člena dozornej rady Ing. Ivana Beneša dňom 8.1.2003. Deň zániku funcie člena dozornej rady Ing. Anežky Horečnej dňom 8.1.2003.
  (from: 02/24/2003)
Notárska zápisnica č. N 318/2003, Nz 32507/03 zo dňa 30.04.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo základné imanie znížené na: 43 353 495,- Sk, a to znížením menovitej hodnoty akcie na 135,- Sk.
  (from: 11/25/2003)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 1.6.2004.
  (from: 07/27/2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.06.2005. Mgr. Ľuboš Teleky - funkcia člena predstavenstva od 20.01.2003 do 30.06.2005. Notárska zápisnica N 310/2005, Nz 30315/2005, NCRls 29864/2005 napísaná dňa 30.06.2005 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia (zmena stanov).
  (from: 08/02/2005)
Notárska zápisnica N 19/2006, Nz 1217/2006, NCRls 1187/2006 zo dňa 13.1.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o znížení základného imania spoločnosti. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.1.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.1.2006.
  (from: 03/08/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.10.2007.
  (from: 11/06/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 607/2009, Nz 18697/2009, NCRls 18901/2009 zo dňa 04.06.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.06.2009.
  (from: 07/10/2009)
Notárska zápisnica N 164/2010, Nz 5435/2010, NCRls 5543/2010 zo dňa 18.2.2010.
  (from: 03/09/2010)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 24.01.2014.
  (from: 02/12/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.01.2014.
  (from: 02/12/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 2715/2016, Nz 39769/2016, NCRls 40704/2016 zo dňa 27.10.2016.
  (from: 11/25/2016)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person