Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  110325/B

Business name: 
Alpine Group, s.r.o.
  (from: 05/07/2003)
Registered seat: 
Gunduličova 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
  (from: 03/04/2016)
Identification number (IČO): 
35 846 500
  (from: 11/04/2002)
Date of entry: 
11/04/2002
  (from: 11/04/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/04/2002)
Partners: 
Pavel Fentin
Mliekarenská 16010/7
Bratislava - Ružinov 821 09
Slovak Republic
  (from: 04/21/2016)
Elmar Kaplan
Kiplingweg 36
Berlin 140 55
Federal Republic of Germany
  (from: 05/11/2016)
Contribution of each member: 
Pavel Fentin
Amount of investment: 376 731 EUR Paid up: 376 731 EUR
  (from: 05/11/2016)
Elmar Kaplan
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/11/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/07/2003)
Pavel Fentin
Mliekarenská 16010/7
Bratislava - Ružinov 821 09
From: 03/31/2016
  (from: 04/21/2016)
Alexander Randin
Starhradská 3225/16
Bratislava - Petržalka 851 05
From: 03/31/2016
  (from: 04/21/2016)
Elmar Kaplan
Kiplingweg 36
Berlin 140 55
Nemecká spolková republika
From: 05/04/2016
  (from: 05/11/2016)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za spoločnosť podpisuje konateľ, každý samostatne.
  (from: 05/07/2003)
Capital: 
381 731 EUR Paid up: 381 731 EUR
  (from: 02/21/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/02/2012
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 24.09.2012, č. k. 4K/29/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.10.2012, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Alpine Group, s. r. o. , so sídlom Vincúrska 4, 902 01 Pezinok.
  (from: 03/06/2014)
Bankruptcy trustee: 
SKP, k. s.
Šafárikovo nám. 79/7
Bratislava 811 02
From: 10/02/2012
  (from: 10/12/2012)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 11/19/2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.10.2013 sp. Zn. 4K/29/2012 - 236, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 19.11.2013 súd konkurz na majetok úpadcu Alpine Group, s.r.o., Vincúrska 4, Pezinok zrušil pre nedostatok predpokladov pre konkurz.
  (from: 03/06/2014)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou osvedčenou do notárskej zápisnice N 988/02 Nz 931/02 zo dňa 28.10.2002 v zmysle zák. č. 500/ 2001 Z.z.
  (from: 11/04/2002)
Notárska zápisnica č. N 268/2003, Nz 27121/2003 zo dňa 11.4.2003. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 11.4.2003.
  (from: 05/07/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2004.
  (from: 05/13/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2004.
  (from: 07/10/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.6.2005- rozšírenie predmetu činnosti.
  (from: 08/03/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.2.2009.
  (from: 02/21/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.04.2010.
  (from: 04/21/2010)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo 9.12.2013, sp. zn. 34 Exre/495/2013 - 6, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.2.2014.
  (from: 03/06/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.06.2014.
  (from: 08/06/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.08.2014.
  (from: 08/23/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.03.2016.
  (from: 04/21/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.05.2016.
  (from: 05/11/2016)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person