Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1011/B

Business name of the organisational unit: 
ADECCO, spol. s r.o. - organizačná zložka
  (from: 03/27/2002 until: 12/18/2013)
Registered seat of organisational unit: 
Mlynské Nivy 45
Bratislava 821 09
  (from: 01/24/2008 until: 12/18/2013)
Radlinského 27
Bratislava 811 07
  (from: 10/02/2003 until: 01/23/2008)
Nám. SNP 15
Bratislava 811 06
  (from: 03/27/2002 until: 10/01/2003)
Identification number (IČO): 
36 064 076
  (from: 05/04/2005)
Date of entry: 
03/27/2002
  (from: 03/27/2002)
Date of deletion: 
12/19/2013
  (from: 12/19/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/19/2013)
Legal form: 
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
  (from: 03/27/2002)
Objects of the company: 
vedenie účtovníctva
  (from: 03/27/2002 until: 12/18/2013)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/27/2002 until: 12/18/2013)
upratovacie práce
  (from: 03/27/2002 until: 12/18/2013)
kancelárske, sekretárske a administratívne služby
  (from: 03/27/2002 until: 12/18/2013)
poskytovanie pomocných prác v gumárenskej automobilovej a strojárskej výrobe
  (from: 10/02/2003 until: 12/18/2013)
usporiadavanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích akcií, vrátane lektorskej činnosti
  (from: 10/02/2003 until: 12/18/2013)
činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa povolenia ÚPSVaR č. 8350/2004-OSS
  (from: 01/05/2005 until: 12/18/2013)
sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa povolenia ÚPSVaR č. 7582/2005 - OSS
  (from: 02/15/2006 until: 12/18/2013)
manipulácia s tovarom
  (from: 02/15/2006 until: 12/18/2013)
skladová činnosť, okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 02/15/2006 until: 12/18/2013)
distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 02/15/2006 until: 12/18/2013)
prípravné práce pre stvabu - zemné, výkopové, búracie bez použitia výbušnín
  (from: 02/15/2006 until: 12/18/2013)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/15/2006 until: 12/18/2013)
čistiace práce
  (from: 02/15/2006 until: 12/18/2013)
pranie a žehlenie bielizne
  (from: 02/15/2006 until: 12/18/2013)
baliace činnosti
  (from: 02/15/2006 until: 12/18/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/15/2006 until: 12/18/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/15/2006 until: 12/18/2013)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/15/2006 until: 12/18/2013)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/15/2006 until: 12/18/2013)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/15/2006 until: 12/18/2013)
Head of organisational unit: 
Eva Fiflíková
Limbová 3054/6
Žilina 010 07
From: 02/02/2005
  (from: 02/02/2005 until: 11/22/2006)
Eva Fiflíková
Račianska 65
Bratislava 831 02
From: 02/02/2005
  (from: 11/23/2006 until: 07/13/2007)
Eva Fiflíková
Račianska 65
Bratislava 831 02
From: 02/02/2005 Until: 06/15/2007
  (from: 07/14/2007 until: 07/13/2007)
Eva Frančeková
Račianska 65
Bratislava 831 02
From: 11/19/2008
  (from: 11/19/2008 until: 04/23/2010)
Eva Frančeková
Račianska 65
Bratislava 831 02
From: 11/19/2008 Until: 03/31/2010
  (from: 04/24/2010 until: 04/23/2010)
Sabine Hafner
Švantnerova 6
Bratislava 841 01
From: 01/05/2005
  (from: 01/05/2005 until: 11/08/2005)
Sabine Hafner
Švantnerova 6
Bratislava 841 01
From: 01/05/2005 Until: 10/31/2005
  (from: 11/09/2005 until: 11/08/2005)
Ing. Marek Horváth
Šancová 3571/43
Bratislava 831 04
From: 04/24/2010
  (from: 04/24/2010 until: 12/18/2013)
Bruna Beata Jakub
Jána Hajdóczyho 807/28
Trnava 917 01
From: 08/16/2008
  (from: 11/29/2008 until: 12/18/2013)
Bruna Beata Jakub
Jána Hajdóezyho 807/28
Trnava 917 01
From: 08/16/2008
  (from: 11/19/2008 until: 11/28/2008)
Bruna Beata Jakub
Okružné nám. 3
Trnava 917 08
From: 08/16/2008
  (from: 08/16/2008 until: 11/18/2008)
Ing. Nicol Kalnová deň vzniku funkcie: 27.03.2002
Sofijská 2480/27
Košice
  (from: 03/27/2002 until: 10/01/2003)
Stefano Longo
Via Scipio Slataper 13
Treviso 311 00
Taliansko
From: 04/24/2010
  (from: 04/24/2010 until: 12/18/2013)
Roman Molek
V Aleji 760/26
Karviná - Ráj 734 01
Česká republika
From: 07/14/2007
  (from: 07/14/2007 until: 08/15/2008)
Roman Molek
V Aleji 760/26
Karviná - Ráj 734 01
Česká republika
From: 07/14/2007 Until: 07/31/2008
  (from: 08/16/2008 until: 08/15/2008)
Iva Kleinbauerová Deň vzniku funkcie: 26.05.2003
Betlém 357
Polička 572 01
Česká republika
  (from: 10/02/2003 until: 01/04/2005)
Iva Kleinbauerová Deň vzniku funkcie: 26.05.2003
Betlém 357
Polička 572 01
Česká republika
Until: 01/05/2005
  (from: 01/05/2005 until: 01/04/2005)
Acting in the name of the company: 
Vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby sú splnomocnení vždy dvaja spoločne za podnikateľa robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky.
  (from: 04/24/2010)
Vedúce organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby sú splnomocnené spoločne za podnikateľa robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky.
  (from: 11/19/2008 until: 04/23/2010)
Vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby je splnomocnený samostatne za podnikateľa robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky.
  (from: 11/09/2005 until: 11/18/2008)
Vedúce organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby sú splnomocnené spoločne za podnikateľa robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky.
  (from: 02/02/2005 until: 11/08/2005)
Vedúci organizačnej zložky samostatne. Vedúca organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby je splnomocnená za podnikateľa robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky.
  (from: 01/05/2005 until: 02/01/2005)
Vedúci organizačnej zložky samostatne.
  (from: 03/27/2002 until: 01/04/2005)
Other legal facts: 
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 26.09.2013. ADECCO, spol. s r.o. - organizačná zložka, s adresou miesta činnosti Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 36 064 076, zapísaná v odd. Po, vl. č. 1011/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 12/19/2013)
Organizačná zložka bola založená rozhodnutím zakladateľa ADECCO spol. s r.o. so sídlom Národní 33, Praha 1, Česká republika, IČO: 45 806 403 zo dňa 8.2.2002. Základné údaje zriaďovateľa: Právo štátu, ktorým sa spravuje zahraničná osoba: Obchodný zákonník č. 513/91Zb. v platnom znení. Predmet činnosti zakladateľa: vedenie účtovníctva, činnosť organizačných a ekonomických poradcov, upratovacie práce, administratívne práce, poskytovanie pomocných prác nevyžadujúce odbornosť, Štatutárny orgán zakladateľa: Ludmila Schaferová, r.č. , Praha 5, Lamačova 916, Česká republika od: 23.12.1996 Konanie menom spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 03/27/2002 until: 12/18/2013)
Rozhodnutie o zmene sídla organizačnej zložky zo dňa 26.08.2002. Rozhodnutie o rozšírení predmetu činnosti organizačnej zložky zo dňa 22.10.2002. rozhodnutie zakladateľa o zmene vedúceho organizačnej zložky zo dňa 26.05.2003. Vymazuje sa: Predmet činnosti zakladateľa: -vedenie účtovníctva, Štatutárny orgán zakladateľa: Ludmila Schaferová Lamačova 916 Praha 5 Česká republika Vedúci organizačnej zložky: Ing. Nicol Kalnová, r.č. Sofijská 2480/27 Košice deň vzniku funkcie: 27.03.2002 Deň zániku funkcie 26.05.2003
  (from: 10/02/2003 until: 12/18/2013)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 26.10.2004.
  (from: 01/05/2005 until: 12/18/2013)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 08.12.2004.
  (from: 02/02/2005 until: 12/18/2013)
Rozhodnutie štatuárneho orgánu zo dňa 15.06.2007 - odvolanie a menovanie vedúceho organizačnej zložky.
  (from: 07/14/2007 until: 12/18/2013)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 31.07.2008.
  (from: 08/16/2008 until: 12/18/2013)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 31.10.2008.
  (from: 11/19/2008 until: 12/18/2013)
Rozhodnutie zriďovateľa zo dňa 31.03.2010.
  (from: 04/24/2010 until: 12/18/2013)
Foreign person: 
Business name: ADECCO spol. s.r.o.
Identification number (IČO): 45 806 403
Registered seat:
Radlická 113a/714
Praha 5 - Nové Butovice 158 00
Česká republika
Register and Registration number:
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12018.
  (from: 04/24/2010 until: 12/18/2013)
Business name: ADECCO spol. s.r.o.
Identification number (IČO): 45 806 403
Registered seat:
Register and Registration number:
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12018.
  (from: 08/16/2008 until: 04/23/2010)
Business name: ADECCO spol. s.r.o.
Identification number (IČO): 45 806 403
Registered seat:
Radlická 113a/714
Praha 5 - Nové Butovice 158 00
Česká republika
Register and Registration number:
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12018.
  (from: 08/16/2008 until: 04/23/2010)
Business name: ADECCO spol. s.r.o.
Identification number (IČO): 45 806 403
Registered seat:
Register and Registration number:
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12018.
  (from: 11/23/2006 until: 08/15/2008)
Business name: ADECCO spol. s.r.o.
Identification number (IČO): 45 806 403
Registered seat:
Spálená 10/79
Praha 1 110 00
Česká republika
Register and Registration number:
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12018.
  (from: 11/23/2006 until: 08/15/2008)
Business name: ADECCO spol. s.r.o.
Identification number (IČO): 45 806 403
Registered seat:
Register and Registration number:
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12018.
  (from: 01/05/2005 until: 11/22/2006)
Business name: ADECCO spol. s.r.o.
Identification number (IČO): 45 806 403
Registered seat:
Spálená 10/79
Praha 1 110 00
Česká republika
Register and Registration number:
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12018.
  (from: 01/05/2005 until: 11/22/2006)
Business name: ADECCO spol. s.r.o.
Identification number (IČO): 45 806 403
Registered seat:
Register and Registration number:
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12018.
  (from: 10/02/2003 until: 01/04/2005)
Business name: ADECCO spol. s.r.o.
Identification number (IČO): 45 806 403
Registered seat:
Spálená č.p. 79 č. or. 10
Praha 1 110 00
Česká republika
Register and Registration number:
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12018.
  (from: 10/02/2003 until: 01/04/2005)
Business name: Adecco spol. s r.o. Register zápisu zahraničnej osoby, obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 12018
Identification number (IČO): 45 806 403
Registered seat:
Register and Registration number:
  (from: 03/27/2002 until: 10/01/2003)
Business name: Adecco spol. s r.o. Register zápisu zahraničnej osoby, obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 12018
Identification number (IČO): 45 806 403
Registered seat:
Národní 33
Praha 1
Česká republika
Register and Registration number:
  (from: 03/27/2002 until: 10/01/2003)
Stefano Longo
Via Slataper 13
Treviso 311 00
Taliansko
From: 07/27/2009
  (from: 04/24/2010 until: 12/18/2013)
Corinne Ripoche
Sagy le bas
Cruzille 712 60
Francúzska republika
From: 06/28/2006
  (from: 11/23/2006 until: 08/15/2008)
Corinne Ripoche
Sagy le bas
Cruzille 712 60
Francúzska republika
From: 06/28/2006
  (from: 08/16/2008 until: 04/23/2010)
Corinne Ripoche
Sagy le bas
Cruzille 712 60
Francúzska republika
From: 06/28/2006 Until: 07/27/2009
  (from: 04/24/2010 until: 04/23/2010)
Ludmila Schaferová
U Menhiru II 230
Zbuzany, Jinočany 252 35
Česká republika
From: 12/23/1996
  (from: 10/02/2003 until: 01/04/2005)
Ludmila Schaferová
Zbuzany, Jinočany,U Menhiru II 230
Praha-Západ 252 35
Česká republika
From: 12/23/1996
  (from: 01/05/2005 until: 11/22/2006)
Ludmila Schaferová
Zbuzany, Jinočany,U Menhiru II 230
Praha-Západ 252 35
Česká republika
From: 12/23/1996 Until: 06/28/2006
  (from: 11/23/2006 until: 11/22/2006)
Date of updating data in databases:  11/29/2021
Date of extract :  12/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person