Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  75/B

Business name: 
Juraj Kaplan Ing. - Kaplan Servis
  (from: 12/01/1993 until: 07/06/1999)
Kaplan Servis
  (from: 08/16/1990 until: 11/30/1993)
Place of business: 
Sokolská 20
Bratislava 811 04
  (from: 12/01/1993 until: 07/06/1999)
Tajovského 23
Bratislava
  (from: 08/16/1990 until: 11/30/1993)
Particulars of an entrepreneur: 
Ing. Juraj Kaplan
  (from: 08/16/1990 until: 07/06/1999)
Place of residence: 
29.augusta 32/A
Bratislava
  (from: 08/16/1990 until: 07/06/1999)
Identification number (IČO): 
11 828 544
  (from: 08/16/1990)
Date of entry: 
08/16/1990
  (from: 08/16/1990)
Date of deletion: 
07/07/1999
  (from: 07/07/1999)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 08/16/1990)
Objects of the company: 
vykonávanie servisu, nákupu, predaja a ekonomického prenájmu elektroniky, vykonávanie inštalácie elektronických zariadení, škole- nia a kurzy
  (from: 08/16/1990 until: 11/30/1993)
sprostredkovanie, kúpa a predaj potravinár- ského, textilného, papierenského, obuvníckého, priemyselného, sklárskeho, chemického a drogeristického tovaru
  (from: 08/16/1990 until: 11/30/1993)
programátorské a operatorské práce
  (from: 08/16/1990 until: 11/30/1993)
sprostredkovanie zákazkových prác
  (from: 08/16/1990 until: 11/30/1993)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 12/01/1993 until: 07/06/1999)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/01/1993 until: 07/06/1999)
poskytovanie software - na zákazku
  (from: 12/01/1993 until: 07/06/1999)
organizačné zabezpečenie kurzov a školení
  (from: 12/01/1993 until: 07/06/1999)
nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/01/1993 until: 07/06/1999)
vykonávanie servisu a inštalácie elektronických zariadení
  (from: 12/01/1993 until: 07/06/1999)
Management body: 
podnikateľ
  (from: 08/16/1990 until: 07/06/1999)
Ing. Juraj Kaplan
Sokolská 20
Bratislava 811 04
  (from: 08/16/1990 until: 07/06/1999)
Other legal facts: 
Na základe žiadosti zo dňa 4.2.1999 sa firma Juraj Kaplan Ing. - Kaplan Servis vymazáva z obchodného registra VYMAZUJE SA: Firma Juraj Kaplan Ing. - Kaplan Servis s miestom podnikania Sokolská 20, Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vl.č. Firm 75/B sa vymazáva z obchodného registra.
  (from: 07/07/1999)
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti vydal ObNV Bratislava l, registračný útvar rozhodnutím zo dňa 27.7.1990 pod č.j. : 478/90-R-Pa podľa ust. § 6 Zák.č. 105/1990 Zb. o súkrom-nom podnikaní občanov a § 46 Zák.č. 7l/1967 Zb. o správnom konaní. Stary spis: Firm. 272
  (from: 08/16/1990 until: 07/06/1999)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person