Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3656/R

Business name: 
MIDAN PRIEVIDZA, s.r.o.
  (from: 11/30/1995 until: 04/19/2000)
Registered seat: 
274
Nitrianske Sučany 972 21
  (from: 11/30/1995 until: 04/19/2000)
Identification number (IČO): 
31 640 516
  (from: 11/30/1995)
Date of entry: 
11/30/1995
  (from: 11/30/1995)
Person dissolved from: 
20.4.2000
  (from: 04/20/2000)
Date of deletion: 
04/20/2000
  (from: 04/20/2000)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 04/20/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/30/1995)
Capital: 
120 000 Sk
  (from: 11/30/1995 until: 04/19/2000)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6K 42/99 zo dňa 26.11.1999 bol zamietnutý návrh spoločnosti ako dlžníka na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.1999. V zmysle § 68 ods. 3 písm. f) Obchodného zákonníka sa spoločnosť zrušuje zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Vzhľadom na § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka sa likvidácia spoločnosti nevykonala a spoločnosť nemá právneho zástupcu. Na základe uvedených skutočností súd rozhodol, že MIDAN PRIEVIDZA, s.r.o. so sídlom Nitrianske Sučany 274, IČO: 31640516 sa dňom 20.4.2000 z obchodného registra v y m a z á v a.
  (from: 04/20/2000)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person