Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3656/R

Business name: 
MIDAN PRIEVIDZA, s.r.o.
  (from: 11/30/1995 until: 04/19/2000)
Registered seat: 
274
Nitrianske Sučany 972 21
  (from: 11/30/1995 until: 04/19/2000)
Identification number (IČO): 
31 640 516
  (from: 11/30/1995)
Date of entry: 
11/30/1995
  (from: 11/30/1995)
Person dissolved from: 
20.4.2000
  (from: 04/20/2000)
Date of deletion: 
04/20/2000
  (from: 04/20/2000)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 04/20/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/30/1995)
Objects of the company: 
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/30/1995 until: 04/19/2000)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/30/1995 until: 04/19/2000)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 11/30/1995 until: 04/19/2000)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 11/30/1995 until: 04/19/2000)
Partners: 
Miroslav Drusan
Ružomberská 16
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/30/1995 until: 07/12/1998)
Mgr. Milan Kollár
Lietavská 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/13/1998 until: 04/19/2000)
Mgr. Milan Kollár
Lietavská 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/30/1995 until: 07/12/1998)
Ladislav Macko
274
Nitrianske Sučany
Slovak Republic
  (from: 11/30/1995 until: 04/19/2000)
Ing. Daniel Pastorek
Kafendova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/13/1998 until: 04/19/2000)
Ing. Daniel Pastorek
Kafendova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/30/1995 until: 07/12/1998)
Ján Váll
Rudnaya 26/5
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 11/30/1995 until: 04/19/2000)
Hedviga Vállová
274
Nitrianske Sučany
Slovak Republic
  (from: 11/30/1995 until: 04/19/2000)
Contribution of each member: 
Mgr. Milan Kollár
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/30/1995 until: 07/12/1998)
Miroslav Drusan
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/30/1995 until: 07/12/1998)
Ing. Daniel Pastorek
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/30/1995 until: 07/12/1998)
Ján Váll
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/30/1995 until: 04/19/2000)
Hedviga Vállová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/30/1995 until: 04/19/2000)
Ladislav Macko
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/30/1995 until: 04/19/2000)
Mgr. Milan Kollár
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/13/1998 until: 04/19/2000)
Ing. Daniel Pastorek
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/13/1998 until: 04/19/2000)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/30/1995 until: 04/19/2000)
Ladislav Macko
274
Nitrianske Sučany
  (from: 11/30/1995 until: 04/19/2000)
Ing. Daniel Pastorek
Kafendova 6
Bratislava
  (from: 11/30/1995 until: 04/19/2000)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/30/1995 until: 04/19/2000)
Capital: 
120 000 Sk
  (from: 11/30/1995 until: 04/19/2000)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6K 42/99 zo dňa 26.11.1999 bol zamietnutý návrh spoločnosti ako dlžníka na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.1999. V zmysle § 68 ods. 3 písm. f) Obchodného zákonníka sa spoločnosť zrušuje zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Vzhľadom na § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka sa likvidácia spoločnosti nevykonala a spoločnosť nemá právneho zástupcu. Na základe uvedených skutočností súd rozhodol, že MIDAN PRIEVIDZA, s.r.o. so sídlom Nitrianske Sučany 274, IČO: 31640516 sa dňom 20.4.2000 z obchodného registra v y m a z á v a.
  (from: 04/20/2000)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.11.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8289
  (from: 11/30/1995 until: 04/19/2000)
Na Valnom zhromaždení dňa 3.4.1998 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/13/1998 until: 04/19/2000)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person