Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  6401/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
KRONOS TC, a.s.
  (from: 05/12/2016)
Registered seat: 
Pod Urpínom 14
Banská Bystrica 974 01
  (from: 12/08/2017)
Identification number (IČO): 
34 149 244
  (from: 09/19/2006)
Date of entry: 
10/29/1996
  (from: 09/19/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/19/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 09/19/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/19/2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/19/2006)
výroba a spracovanie mäsa a mäsových výrobkov
  (from: 09/19/2006)
pohostinská činnosť
  (from: 09/19/2006)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 09/19/2006)
zámočníctvo
  (from: 09/19/2006)
kovoobrábanie
  (from: 09/19/2006)
výroba nástrojov
  (from: 09/19/2006)
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
  (from: 09/19/2006)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 09/19/2006)
výroba motorových dopravných prostriedkov
  (from: 09/19/2006)
montáž reprodukčnej techniky
  (from: 09/19/2006)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 09/19/2006)
prenájom strojov a prístrojov a dopravnej techniky
  (from: 09/19/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/19/2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/19/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/19/2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 09/19/2006)
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 09/19/2006)
opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 09/19/2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 09/19/2006)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 09/19/2006)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 09/19/2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 09/19/2006)
spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
  (from: 09/19/2006)
výroba hotových jedál a polotovarov
  (from: 09/19/2006)
výroba nealko nápojov
  (from: 09/19/2006)
výroba ovocných štiav a sirupov
  (from: 09/19/2006)
výroba potravinárskych polotovarov a pochutín
  (from: 09/19/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/19/2006)
poskytovanie úverov a pôžičiek z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 01/31/2008)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/31/2008)
správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
  (from: 01/31/2008)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/31/2008)
poradenská činnosť v oblasti marketingu
  (from: 01/31/2008)
poradenská činnosť v oblasti komunikácie a styku s verejnosťou
  (from: 01/31/2008)
organizovanie školení, kurzov, seminárov
  (from: 01/31/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/31/2008)
správa počítačových sietí
  (from: 01/31/2008)
poradenská činnosť v oblasti technického vybavenia počítača
  (from: 01/31/2008)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/31/2008)
finančný leasing
  (from: 05/12/2016)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 05/12/2016)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/12/2016)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 05/12/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/19/2006)
PhDr. Slavomír Vašš - predseda predstavenstva
Komenského 583/3
Poprad 058 01
From: 10/09/2017
  (from: 12/08/2017)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich Spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 05/12/2016)
Capital: 
25 015 EUR Paid up: 25 015 EUR
  (from: 01/04/2017)
Shares: 
Number of shares: 2900
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 EUR
  (from: 01/04/2017)
Number of shares: 427
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 45 EUR
  (from: 01/04/2017)
Stockholder: 
PhDr. Slavomír Vašš
Komenského 583/3
Poprad 058 01
  (from: 12/08/2017)
Supervisory board: 
Ivan Bartoš
Rudolfa Jašíka 1867/7
Zvolen 961 01
From: 10/09/2017
  (from: 12/08/2017)
Michal Ruta
Pod Urpínom 14
Banská Bystrica 974 01
From: 10/09/2017
  (from: 12/08/2017)
Igor Mlynarčík
Podháj 6139/51
Banská Bystrica 974 01
From: 10/09/2017
  (from: 12/08/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice dňa 07.10.1996 notárom JUDr. Helenou Hrušovskou pod č. N 343/96, Nz 334/96 v súlade s ustan. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 7306
  (from: 09/19/2006)
Dodatok č. 1 zo dňa 28.7.1998 k zakladateľskej listine (not. záp. č. N 235/98, Nz 226/98), ktorým boli ustanovenia zakladateľskej listiny dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 09/19/2006)
Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 11.12.2001 a Dodatkom č. 3 zo dňa 11.12.2001. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z PB, s.r.o. na PM ZBROJNÍKY, s.r.o., sídlo spoločnosti bolo zmenené z Levice, Kapitána Nálepku 139 na Levice, časť Géňa 56.
  (from: 09/19/2006)
Dodatok č. 4 zo dňa 23.12.2002 k zakladateľskej listine (notárska zápisnica č. N 575/02, Nz 560/02). Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 7.2.2003. Dodatok č. 5 zo dňa 7.2.2003 k zakladateľskej listine.
  (from: 09/19/2006)
Dodatok č. 6 zo dňa 11.9.2003 k zakladateľskej listine.
  (from: 09/19/2006)
Dodatok zo dňa 23.12.2003 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: časť Géňa 56, Levice na: Skuteckého 23, Banská Bystrica).
  (from: 09/19/2006)
Legal successor: 
FAJNE, spol. s.r.o.
Géňa 37
Levice 934 01
  (from: 09/19/2006)
PM Zbrojníky TRADE, s.r.o.
Géňa 56
Levice 934 01
  (from: 09/19/2006)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku - samostatnej organizačnej zložky vytvorenej vo forme odštepného závodu PM ZBROJNÍKY, a.s., o.z. Obchod kupujúcemu - spoločnosti MECOM GROUP, s.r.o., so sídlom Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO: 31 735 151, na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 29. 12. 2008.
  (from: 02/05/2009)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person