Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3302/S

Business name: 
RIKK-FRUCHT, spol. s r.o.
  (from: 02/06/1996 until: 12/16/2008)
Registered seat: 
Kraskova 176
Hnúšťa 981 01
  (from: 02/06/1996 until: 12/16/2008)
Identification number (IČO): 
31 644 384
  (from: 02/06/1996)
Date of entry: 
02/06/1996
  (from: 02/06/1996)
Person dissolved from: 
20.11.2008
  (from: 12/17/2008)
Date of deletion: 
12/17/2008
  (from: 12/17/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/17/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/06/1996)
Objects of the company: 
výroba ovocných sirupov, nesladených ovocných koncentrátov, sýtených a nesýtených nealkoholických nápojov a espresso-čajov
  (from: 02/06/1996 until: 12/16/2008)
konzervovanie ovocia a zeleniny
  (from: 02/06/1996 until: 12/16/2008)
plnenie tekutín do spotrebiteľských obalov na zmluvnom základe
  (from: 02/06/1996 until: 12/16/2008)
veľkoobchod a maloobchod s potravinárskym tovarom
  (from: 02/06/1996 until: 12/16/2008)
veľkoobchod a maloobchod s priemyselným tovarom
  (from: 02/06/1996 until: 12/16/2008)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/06/1996 until: 12/16/2008)
Partners: 
Mária Plavuchová
Haškova 65
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/06/1996 until: 02/26/1996)
Adriena Šťavinová
Rožňavská 13/12
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 02/06/1996 until: 02/26/1996)
Róbert Knopp
J. Švermu 13
Levice
Slovak Republic
  (from: 02/06/1996 until: 12/16/2008)
Ing. Ivana Knoppová
J. Švermu 13
Levice
Slovak Republic
  (from: 02/06/1996 until: 12/16/2008)
Ing. Tibor Novák
Bakulíniho 1114
Tisovec
Slovak Republic
  (from: 02/06/1996 until: 12/16/2008)
Zlata Šimková
Gaštanova 19
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 02/06/1996 until: 12/16/2008)
Ivan Macko
Podháj 43
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/27/1996 until: 12/16/2008)
Ján Bódi
sídlisko Rimava 26/274
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 02/27/1996 until: 12/16/2008)
Contribution of each member: 
Róbert Knopp
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/06/1996 until: 12/16/2008)
Ing. Ivana Knoppová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/06/1996 until: 12/16/2008)
Ing. Tibor Novák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/06/1996 until: 12/16/2008)
Zlata Šimková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/06/1996 until: 12/16/2008)
Mária Plavuchová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/06/1996 until: 02/26/1996)
Adriena Šťavinová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/06/1996 until: 02/26/1996)
Ivan Macko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/27/1996 until: 12/16/2008)
Ján Bódi
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/27/1996 until: 12/16/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/06/1996 until: 12/16/2008)
Róbert Knopp
J. Švermu 13
Levice
  (from: 02/06/1996 until: 12/16/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 02/06/1996 until: 12/16/2008)
Capital: 
120 000 Sk
  (from: 02/06/1996 until: 12/16/2008)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 26Cbr/81/2007-51 zo dňa 11.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.11.2008, súd zrušil obchodnú spoločnosť RIKK-FRUCHT, spol. s r.o., so sídlom Kraskova 176, 981 01 Hnúšťa, IČO: 31 644 384 bez likvidácie.
  (from: 12/17/2008)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.1.1996 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis S.r.o. 8626
  (from: 02/06/1996 until: 12/16/2008)
Valné zhromaždenie, konané dňa 22.02.1996, rozhodlo o zmene Spoločenskej zmluvy formou Dodatku č. 1 k Spoločenskej zmluve. Starý spis S.r.o. 8626
  (from: 02/27/1996 until: 12/16/2008)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person