Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1294/V

Business name: 
TC SLOVAKIA s. r. o.
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
ANDRE TOMEX SLOVAKIA GAS, spol. s r.o.
  (from: 04/27/2000 until: 08/23/2004)
ANDRE TOMEX spol. s r.o. Michalovce
  (from: 04/02/1992 until: 04/26/2000)
Registered seat: 
Čsl. Armády 1117
Trebišov 075 01
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
87
Pozdišovce 072 01
  (from: 01/09/2004 until: 08/23/2004)
Štefánikova 1396/24
Michalovce 071 01
  (from: 04/27/2000 until: 01/08/2004)
Nám. Osloboditeľov 77
Michalovce
  (from: 04/02/1992 until: 04/26/2000)
Identification number (IČO): 
31 649 939
  (from: 04/02/1992)
Date of entry: 
04/02/1992
  (from: 04/02/1992)
Person dissolved from: 
13.2.2013
  (from: 04/12/2013)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c) Obch. zák. z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obch. zák..
  (from: 04/12/2013)
Date of deletion: 
04/12/2013
  (from: 04/12/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/12/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/02/1992)
Objects of the company: 
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 04/02/1992 until: 04/11/2013)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 04/02/1992 until: 04/11/2013)
nákup a predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel, pracovných nástrojov a pomôcok k ich oprave
  (from: 04/02/1992 until: 04/11/2013)
nákup a predaj technologických celkov zariadení autoservisov
  (from: 04/02/1992 until: 04/11/2013)
veľkoobchod a maloobchod: s potravinami, tabakovými, textilnými, odevnými, obuvnickými, kožiarskymi, papierenskými, hutníckymi, železiarskymi, sklárskymi, elektronickými, elektrotechnickými, keramickými, drevospracujúcimi, stavebnými, chemickými / okrem jedov a žieravín/, automobilovými výrobkami, poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastnými surovinami, výrobkami z dreva, kovu, plastov, ropnými produktami a ropnými výrobkami, olejmi a mazivami, pohonnými hmotami vrátane plynu, ovocím, zeleninou, nápojmi, mäsom, mäsovými výrobkami, drogériou, kozmetikou, nábytkom, hračkami, domácimi potrebami
  (from: 04/27/2000 until: 04/11/2013)
sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy
  (from: 04/27/2000 until: 04/11/2013)
predaj na trhových miestach
  (from: 04/27/2000 until: 04/11/2013)
reklamná činnosť-výroba reklám a šírenie reklamy
  (from: 04/27/2000 until: 04/11/2013)
montáž, oprava a servis, skúšky, technické kontroly plynového zariadenia na LPG pre pohon motorových vozidiel
  (from: 04/27/2000 until: 04/11/2013)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činnosti v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
finančný leasing
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
montáž a demontáž oceľových hál a kovových konštrukcií
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
pohostinská činnosť
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
Partners: 
Ing. Ján Džugan
Štefánikova 1396/24
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 04/27/2000 until: 01/08/2004)
Andrej Mitera
197
Bánovce nad Ondavou
Slovak Republic
  (from: 06/15/1999 until: 04/26/2000)
Andrej Mitera
197
Bánovce nad Ondavou
Slovak Republic
  (from: 04/02/1992 until: 06/14/1999)
Ing. Marián Tomko
87
Pozdišovce
Slovak Republic
  (from: 01/09/2004 until: 08/23/2004)
Ing. Marián Tomko
87
Pozdišovce
Slovak Republic
  (from: 04/27/2000 until: 01/08/2004)
Ing. Marián Tomko
Tichá 2
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 06/15/1999 until: 04/26/2000)
Ing. Marián Tomko
Tichá 2
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 04/02/1992 until: 06/14/1999)
Marián Pečeňák
Timonova 17
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
Michal Pečeňák
Kuzmányho 33
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
Maroš Hvizdoš
Hlavná 85/8
Stanča 076 16
Slovak Republic
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
Ing. Ján Volkai
Dubinská 132/4
Čeľovce 076 17
Slovak Republic
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
Contribution of each member: 
Ing. Marián Tomko
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/02/1992 until: 06/14/1999)
Andrej Mitera
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/02/1992 until: 06/14/1999)
Ing. Marián Tomko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/15/1999 until: 04/26/2000)
Andrej Mitera
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/15/1999 until: 04/26/2000)
Ing. Marián Tomko
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/27/2000 until: 01/08/2004)
Ing. Ján Džugan
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/27/2000 until: 01/08/2004)
Ing. Marián Tomko
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 01/09/2004 until: 08/23/2004)
Marián Pečeňák
Amount of investment: 58 000 Sk Paid up: 58 000 Sk
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
Michal Pečeňák
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
Maroš Hvizdoš
Amount of investment: 58 000 Sk Paid up: 58 000 Sk
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
Ing. Ján Volkai
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/26/2005 until: 04/11/2013)
Ing.; Ján Džugan
Štefánikova 24
Michalovce 071 01
From: 08/16/2004
  (from: 08/24/2004 until: 04/25/2005)
Ing.; Ján Džugan
Štefánikova 24
Michalovce 071 01
From: 08/16/2004 Until: 04/19/2005
  (from: 04/26/2005 until: 04/25/2005)
Marián Pečeňák
Timonova 17
Košice 040 01
From: 04/19/2005
  (from: 04/26/2005 until: 04/11/2013)
Michal Pečeňák
Kuzmányho 33
Košice 040 01
From: 04/19/2005
  (from: 04/26/2005 until: 04/11/2013)
Maroš Hvizdoš
Hlavná 85/8
Stanča 076 16
From: 04/19/2005
  (from: 04/26/2005 until: 04/11/2013)
Ing. Ján Volkai
Dubinská 132/4
Čeľovce 076 17
From: 04/19/2005
  (from: 04/26/2005 until: 04/11/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje tak, že k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis podľa podpisového vzoru.
  (from: 08/24/2004 until: 04/11/2013)
Za spoločnosť podpisuje prokurista.
  (from: 04/02/1992 until: 08/23/2004)
Procuration: 
Ing. Ján Džugan
Štefánikova 1396/24
Michalovce
Until: 07/17/2003
  (from: 04/27/2000 until: 01/08/2004)
Andrej Mitera
197
Bánovce nad Ondavou
  (from: 04/02/1992 until: 06/14/1999)
Ing. Marián Tomko
87
Pozdišovce
From: 07/17/2003
  (from: 01/09/2004 until: 08/23/2004)
Ing. Marián Tomko
87
Pozdišovce
From: 07/17/2003 Until: 08/16/2004
  (from: 08/24/2004 until: 08/23/2004)
Ing. Marián Tomko
Tichá 2
Michalovce
  (from: 06/15/1999 until: 04/26/2000)
Capital: 
230 000 Sk Paid up: 230 000 Sk
  (from: 04/26/2005 until: 04/11/2013)
200 000 Sk
  (from: 06/15/1999 until: 04/26/2000)
100 000 Sk
  (from: 04/02/1992 until: 06/14/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č.k. 27CbR/71/2011 zo dňa 8.1.2013.
  (from: 04/12/2013)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.3.1992 podľa ust. § 105 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 04/02/1992 until: 04/11/2013)
Dodatok č. 1 k spoloč. zmluve zo dňa 31. 3. 1999. Spol. zmluva je upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 06/15/1999 until: 04/11/2013)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 15. 3. 2000. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 31. 3. 2000.
  (from: 04/27/2000 until: 04/11/2013)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 8.10.2003.
  (from: 01/09/2004 until: 04/11/2013)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person