Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1323/B

Business name: 
WTB, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislava
  (from: 07/31/1992 until: 10/18/2004)
WTB, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislava
  (from: 09/04/1991 until: 07/30/1992)
Registered seat: 
Májkova 2
Bratislava 811 07
  (from: 06/03/1994 until: 10/18/2004)
Májkova 2
Bratislava 811 08
  (from: 09/04/1991 until: 06/02/1994)
Identification number (IČO): 
17 308 399
  (from: 09/04/1991)
Date of entry: 
09/04/1991
  (from: 09/04/1991)
Date of deletion: 
10/19/2004
  (from: 10/19/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/04/1991)
Objects of the company: 
Obchodovanie v nasledovných komoditách
  (from: 09/04/1991 until: 07/30/1992)
šperky, klenoty, zlato, striebro, perly, hodinky, vrátane opravárenskej činnosti
  (from: 09/04/1991 until: 07/30/1992)
elektrické zaradenie a tovary, vrátane opravárenskej činnosti
  (from: 09/04/1991 until: 07/30/1992)
chemické produkty, okrem produktov na ktoré treba osobitné povolenie, športový a textilný tovar
  (from: 09/04/1991 until: 07/30/1992)
vývoz a dovoz tovarov súvisiacich s predmetom činnosti, výjmuc veci uvedené v položkách nariadenia vlády ČSFR č. 256/90 Zb.
  (from: 09/04/1991 until: 07/30/1992)
predmety činnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch oprávňujú na veľkoobchodnú a maloobchodnú činnosť
  (from: 09/04/1991 until: 07/30/1992)
zriaďovanie pobočiek spoločnosti a podiela
  (from: 09/04/1991 until: 07/30/1992)
nie sa na inom podnikaní v ČSFR, ktoré priamo alebo nepriamo súvisí s predmetom činnosti spoločnosti.
  (from: 09/04/1991 until: 07/30/1992)
kúpa tovaru všetkého druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, s tovarmi, na ktoré je potrebná zvláštna licencia, resp. koncessia v zmysle Zák. č. 455/91 Zb., je možné obchodovať len po ich získaní
  (from: 07/31/1992 until: 10/18/2004)
Partners: 
JUDr. Anton Blaha
Nad lomom 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/03/1994 until: 10/18/2004)
Mária Blahová
Nad Lomom 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/16/1998 until: 10/18/2004)
Ing. Rudolf Žiak
Komárnická 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/03/1994 until: 02/15/1998)
Hans Aufischer
Siebensterngasse 32
Wien
Rakúsko
  (from: 09/04/1991 until: 06/02/1994)
Reinhard Köck
Neubaugasse 36
Wien
Rakúsko
  (from: 09/04/1991 until: 06/02/1994)
Contribution of each member: 
Hans Aufischer
Amount of investment: 130 000 Sk
  (from: 09/04/1991 until: 06/02/1994)
Reinhard Köck
Amount of investment: 130 000 Sk
  (from: 09/04/1991 until: 06/02/1994)
Ing. Rudolf Žiak
Amount of investment: 130 000 Sk Paid up: 130 000 Sk
  (from: 06/03/1994 until: 02/15/1998)
JUDr. Anton Blaha
Amount of investment: 130 000 Sk Paid up: 130 000 Sk
  (from: 06/03/1994 until: 10/18/2004)
Mária Blahová
Amount of investment: 130 000 Sk Paid up: 130 000 Sk
  (from: 02/16/1998 until: 10/18/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/03/1994 until: 10/18/2004)
konatelia
  (from: 07/31/1992 until: 06/02/1994)
konatelia
  (from: 09/04/1991 until: 07/30/1992)
Hans Aufischer
  (from: 07/31/1992 until: 06/02/1994)
Anton Blaha
Nad lomom 5
Bratislava
  (from: 02/16/1998 until: 10/18/2004)
Reinhard Köck
  (from: 07/31/1992 until: 06/02/1994)
Ing. Rudolf Žiak
Komárnická 20
Bratislava
  (from: 06/03/1994 until: 02/15/1998)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/03/1994 until: 10/18/2004)
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/31/1992 until: 06/02/1994)
Spoločnosť zastupujú a za ňu sa podpisujú Hans Aufischer - samostatne Reinhard Köck - samostatne
  (from: 09/04/1991 until: 07/30/1992)
Procuration: 
JUDr. Anton Blaha
Nad lomom 5
Bratislava
  (from: 06/03/1994 until: 02/15/1998)
Mária Blahová
Nad Lomom 5
Bratislava
  (from: 02/16/1998 until: 10/18/2004)
Capital: 
260 000 Sk
  (from: 06/03/1994 until: 10/18/2004)
Other legal facts: 
V súlade s uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 8.8.2001, č.k. 8K 23/01 - 34 sa spoločnosť zrušuje. V y m a z u j e sa z obchodného registra spoločnosť WTB, spoločnosť s ručením obmedzeným Bratislava, IČO: 17 308 399, so sídlom Májkova 2, Bratislava zapísaná v odd. Sro vo vložke 1323/B, dňom 19.10.2004.
  (from: 10/19/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.8.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a zákona č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 2406
  (from: 09/04/1991 until: 10/18/2004)
Schválením dodatku č. 1 spoločenskej zmluvy bola daná spoločenská zmluva do súladu s platným obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 2406
  (from: 07/31/1992 until: 10/18/2004)
Uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.4.1994. Stary spis: S.r.o. 2406
  (from: 06/03/1994 until: 10/18/2004)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.1.1998. Stary spis: S.r.o. 2406
  (from: 02/16/1998 until: 10/18/2004)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 8.8.2001, č.k. 8K 23/01-34, ktorým súd návrh navrhovateľa - dlžníka WTB, spoločnosť s ručením obmedzeným Bratislava so sídlom v Bratislave na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok zamieta pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 12/28/2001 until: 10/18/2004)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person