Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1326/B

Business name: 
ZAGO s. r. o.
  (from: 03/27/2008 until: 08/30/2018)
SMIS spol. s r.o.
  (from: 09/09/1991 until: 03/26/2008)
Registered seat: 
273
Malé Leváre 908 74
  (from: 03/27/2008 until: 08/30/2018)
Vranovská 27
Bratislava 851 01
  (from: 02/28/1996 until: 03/26/2008)
Radlinského 13
Bratislava 812 89
  (from: 03/26/1993 until: 02/27/1996)
Prokopa Veľkého 52
Bratislava
  (from: 09/09/1991 until: 03/25/1993)
Identification number (IČO): 
17 327 458
  (from: 09/09/1991)
Date of entry: 
09/09/1991
  (from: 09/09/1991)
Person dissolved from: 
23.7.2018
  (from: 08/31/2018)
Date of deletion: 
08/31/2018
  (from: 08/31/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/31/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/09/1991)
Objects of the company: 
konzultačná činnosť
  (from: 09/09/1991 until: 03/25/1993)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/09/1991 until: 03/25/1993)
obstarávateľská činnosť
  (from: 09/09/1991 until: 03/25/1993)
poradenská činnosť
  (from: 09/09/1991 until: 03/25/1993)
propagačná činnosť
  (from: 09/09/1991 until: 03/25/1993)
obchodná činnosť spočívajúca v nákupe a predaji zdravotníckej a laboratórnej techniky a zdravotníckeho materiálu
  (from: 09/09/1991 until: 03/25/1993)
servisná činnosť pre zdravotnícku a laboratórnu techniku
  (from: 09/09/1991 until: 03/25/1993)
oprava lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
  (from: 03/26/1993 until: 08/30/2018)
sprostredkovateľská a obchodná činnosť /kúpa a predaj/ so všetkými druhmi tovarov, na ktoré sa nevyžadujú špeciálne licence
  (from: 03/26/1993 until: 08/30/2018)
propagačná činnosť
  (from: 03/26/1993 until: 08/30/2018)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 03/26/1993 until: 08/30/2018)
prevádzkovanie solárií
  (from: 03/09/2004 until: 08/30/2018)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na rekondíciu, relaxáciu a regeneráciu
  (from: 03/09/2004 until: 08/30/2018)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/09/2004 until: 08/30/2018)
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 10/01/2004 until: 08/30/2018)
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 10/01/2004 until: 08/30/2018)
Partners: 
Martin Matej
Konopná 2399/52
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Slovak Republic
  (from: 06/06/2007 until: 03/26/2008)
Martin Matej
Konopná 2399/52
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Slovak Republic
  (from: 02/17/1999 until: 06/05/2007)
Martin Matej
Konopná 2399/52
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Slovak Republic
  (from: 02/28/1996 until: 02/16/1999)
Martin Matej
Prokopa Veľkého 52
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/09/1991 until: 02/27/1996)
Silvia Matejová
Konopná 2399/52
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Slovak Republic
  (from: 02/17/1999 until: 06/05/2007)
Silvia Matejová
Konopná 2399/52
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Slovak Republic
  (from: 02/28/1996 until: 02/16/1999)
Silvia Matejová
Prokopa Veľkého 52
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/09/1991 until: 02/27/1996)
Júlia Gozorová
Bratislavská 107
Kúty 908 01
Slovak Republic
  (from: 03/27/2008 until: 08/30/2018)
Viliam Žáček
273
Malé Leváre 908 74
Slovak Republic
  (from: 03/27/2008 until: 08/30/2018)
Contribution of each member: 
Martin Matej
Amount of investment: 80 000 Sk
  (from: 09/09/1991 until: 02/27/1996)
Silvia Matejová
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/09/1991 until: 02/27/1996)
Martin Matej
Amount of investment: 80 000 Sk
  (from: 02/28/1996 until: 02/16/1999)
Silvia Matejová
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 02/28/1996 until: 02/16/1999)
Martin Matej
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 02/17/1999 until: 06/05/2007)
Silvia Matejová
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/17/1999 until: 06/05/2007)
Martin Matej
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/06/2007 until: 03/26/2008)
Júlia Gozorová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/27/2008 until: 08/30/2018)
Viliam Žáček
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/27/2008 until: 08/30/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/26/1993 until: 08/30/2018)
konatelia
  (from: 09/09/1991 until: 03/25/1993)
Júlia Gozorová
Bratislavská 107
Kúty 908 01
From: 03/20/2008
  (from: 03/27/2008 until: 06/27/2017)
Martin Matej
Prokopa Veľkého 52
Bratislava
  (from: 03/26/1993 until: 02/27/1996)
Martin Matej
Konopná 2399/52
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
  (from: 02/28/1996 until: 03/26/2008)
Martin Matej
Konopná 2399/52
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Until: 03/20/2008
  (from: 03/27/2008 until: 03/26/2008)
Silvia Matejová
Prokopa Veľkého 52
Bratislava
  (from: 03/26/1993 until: 02/27/1996)
Silvia Matejová
Konopná 2399/52
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
  (from: 02/28/1996 until: 06/05/2007)
Silvia Matejová
Konopná 2399/52
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Until: 05/16/2007
  (from: 06/06/2007 until: 06/05/2007)
Júlia Machatová
Bratislavská 107
Kúty 908 01
From: 03/20/2008
  (from: 06/28/2017 until: 08/30/2018)
Viliam Žáček
273
Malé Leváre 908 74
From: 03/20/2008
  (from: 03/27/2008 until: 08/30/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ spoločnosti samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 06/06/2007 until: 08/30/2018)
Konatelia samostatne.
  (from: 03/26/1993 until: 06/05/2007)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Martin Matej, riaditeľ, v čase jeho neprítomnosti Silvia Matejová, zástupca riaditeľa.
  (from: 09/09/1991 until: 03/25/1993)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/06/2007 until: 08/30/2018)
100 000 Sk
  (from: 09/09/1991 until: 02/16/1999)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 04.06.2018, právoplatné dňom 23.07.2018, č. k.: 34CbR/45/2015, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť ZAGO s. r. o., so sídlom Malé Leváre 273, 908 74 Malé Leváre, IČO: 17 327 458 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť ZAGO s. r. o., so sídlom Malé Leváre 273, 908 74 Malé Leváre, IČO: 17 327 458, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 1326/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 08/31/2018)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 08.08.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 2414
  (from: 09/09/1991 until: 08/30/2018)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 25. 11. 1992 prispôsobený ustanoveniam Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 2414
  (from: 03/26/1993 until: 08/30/2018)
Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 25. 10. 1995. Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 23. 2. 1996. Starý spis: S.r.o. 2414
  (from: 02/28/1996 until: 08/30/2018)
Zápis o uznesení valného zhromaždenia konaného dňa 10.7.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 31.7.1998 v zmysle Zákona č. 11/1998 Z.z.
  (from: 02/17/1999 until: 08/30/2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.2.2004.
  (from: 03/09/2004 until: 08/30/2018)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 29.3.2004. Dodatok k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/01/2004 until: 08/30/2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.05.2007.
  (from: 06/06/2007 until: 08/30/2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.3.2008 o 9,00 hod.. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.3.2008 o 11,00 hod. Zmena obchodného mena z SMIS spol. s r.o. na nové ZAGO s. r. o..
  (from: 03/27/2008 until: 08/30/2018)
Date of updating data in databases:  04/13/2021
Date of extract :  04/14/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person