Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  6504/B

Business name: 
Sogefin, a. s.
  (from: 01/08/2019)
Registered seat: 
Ľ. Fullu 9/A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
  (from: 01/08/2019)
Identification number (IČO): 
31 422 144
  (from: 10/07/1992)
Date of entry: 
10/01/1992
  (from: 10/07/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/07/1992)
Objects of the company: 
prekladištia nákladov, skladovanie
  (from: 10/07/1992)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 10/07/1992)
vykonávanie prác a služieb pre poľnohospodárov
  (from: 06/14/1996)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/14/1996)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/14/1996)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 06/14/1996)
rastlinná a živočíšna výroba
  (from: 06/13/2000)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 06/13/2000)
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (from: 10/22/2016)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 10/22/2016)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 10/22/2016)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 10/22/2016)
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
  (from: 10/22/2016)
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 10/22/2016)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 10/22/2016)
Poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 10/22/2016)
Údenárska výroba
  (from: 10/22/2016)
Výroba kŕmnych zmesí
  (from: 10/22/2016)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 10/22/2016)
Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
  (from: 10/22/2016)
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 10/22/2016)
Počítačové služby
  (from: 10/22/2016)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/22/2016)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/22/2016)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/22/2016)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/22/2016)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 10/22/2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/22/2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 10/22/2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 10/22/2016)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/22/2016)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 10/22/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/07/1992)
Veronika Filipejová - predseda predstavenstva
Streďanská 2731/34
Topoľčany 955 03
From: 12/05/2018
  (from: 01/08/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 10/22/2016)
Capital: 
33 361,1204 EUR Paid up: 33 361,1204 EUR
  (from: 04/29/2010)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 13 486,6505 EUR
  (from: 10/22/2016)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 8 125,848 EUR
  (from: 10/22/2016)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 11 748,6219 EUR
  (from: 10/22/2016)
Supervisory board: 
Francesca Di Pilato
Via avv. Francesco de Bartolo 6
Trani 761 25
Talianska republika
From: 12/05/2018
  (from: 01/08/2019)
Grazia Sorrenti
Via avv. Francesco de Bartolo 6
Trani 761 25
Talianska republika
From: 12/05/2018
  (from: 01/08/2019)
Lucia Sorrenti
Via avv. Francesco de Bartolo 6
Trani 761 25
Talianska republika
From: 12/05/2018
  (from: 01/08/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť je založená v súlade s ustanoveniami § 766 Obchodného zákonníka a § 69 odsek 2 Obchodného Zákonníka, zánikom Agrochemu, spoločného podniku, so sídlom v Nových Zámkoch, bez likvidácie, so splnením podmienky, že ku dňu jeho výmazu sú splnené náležitosti pre vznik novej spoločnosti, akciovej spoločnosti Agrochem, Nové Zámky. Stary spis: Sa 98 Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 10.3.1994 o znížení základného imania spoločnosti na 51 730 000,- Sk znížením menovitej hodnoty každej akcie o 2 500,- Sk na 17 500,- Sk. Stary spis: Sa 98 Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 13.6.1996. Stary spis: Sa 98 Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 21.7.1997 (not. záp. N 156/97, Nz 155/97). Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.5.1998 (not. záp. č. N 130/98, Nz 125/98). Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 12.1.1999, not. záp. č. N 3/99, Nz 3/99.
  (from: 10/13/1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 11.5.2000 (not. záp. č. N 121/2000, Nz 120/2000).
  (from: 06/13/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 28. 8. 2001 (not. záp. č. N 372/2001, NZ 396/2001).
  (from: 03/20/2002)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 06.06.2002.
  (from: 02/21/2005)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 27.06.2003.
  (from: 09/20/2005)
Notárska zápisnica č. N 805/2017, Nz 49033/2017, NCRls 49835/2017 zo dňa 30.11.2017.
  (from: 12/09/2017)
Notárska zápisnica č. N 331/2018, Nz 48596/2018, NCRls 49256/2018 zo dňa 05.12.2018. Zmena obchodného mena spoločnosti z AL.GA. inernational, a.s. na Sogefin, a.s.
  (from: 01/08/2019)
Date of updating data in databases:  05/06/2021
Date of extract :  05/09/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person