Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  6504/B

Business name: 
Sogefin, a. s.
  (from: 01/08/2019)
AL.GA. international, a.s.
  (from: 10/22/2016 until: 01/07/2019)
AGROCHEM Nové Zámky, a. s.
  (from: 10/07/1992 until: 10/21/2016)
Registered seat: 
Ľ. Fullu 9/A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
  (from: 01/08/2019)
Timravina 9
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
  (from: 12/09/2017 until: 01/07/2019)
Zámocká 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  (from: 10/22/2016 until: 12/08/2017)
Dubová 15
Nové Zámky 940 71
  (from: 10/01/2014 until: 10/21/2016)
Svornosti 57
Nové Zámky 940 77
  (from: 01/10/2008 until: 09/30/2014)
Komjatická 73
Nové Zámky 940 01
  (from: 09/20/2005 until: 01/09/2008)
Nové Zámky 940 01
  (from: 10/07/1992 until: 09/19/2005)
Identification number (IČO): 
31 422 144
  (from: 10/07/1992)
Date of entry: 
10/01/1992
  (from: 10/07/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/07/1992)
Objects of the company: 
prekladištia nákladov, skladovanie
  (from: 10/07/1992)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 10/07/1992)
vykonávanie prác a služieb pre poľnohospodárov
  (from: 06/14/1996)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/14/1996)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/14/1996)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 06/14/1996)
rastlinná a živočíšna výroba
  (from: 06/13/2000)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 06/13/2000)
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (from: 10/22/2016)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 10/22/2016)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 10/22/2016)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 10/22/2016)
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
  (from: 10/22/2016)
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 10/22/2016)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 10/22/2016)
Poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 10/22/2016)
Údenárska výroba
  (from: 10/22/2016)
Výroba kŕmnych zmesí
  (from: 10/22/2016)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 10/22/2016)
Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
  (from: 10/22/2016)
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 10/22/2016)
Počítačové služby
  (from: 10/22/2016)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/22/2016)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/22/2016)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/22/2016)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/22/2016)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 10/22/2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/22/2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 10/22/2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 10/22/2016)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/22/2016)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 10/22/2016)
sprostredkovanie obch. poľ. základ. surovín, živ. zvier., text. sur. a polot.
  (from: 10/07/1992 until: 11/29/2006)
sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a techn. chemikáliami
  (from: 10/07/1992 until: 11/29/2006)
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
  (from: 10/07/1992 until: 11/29/2006)
sprostredkovanie obchodu so strojmi, priem. zariadením
  (from: 10/07/1992 until: 11/29/2006)
sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom
  (from: 10/07/1992 until: 11/29/2006)
veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami
  (from: 10/07/1992 until: 11/29/2006)
veľkoobchod so železiar. tovar. /lopaty a iné náradie/
  (from: 10/07/1992 until: 11/29/2006)
veľkoobch. s medziprod. rôzn. druhov /priem. chemik,. hnojiva, plas
  (from: 10/07/1992 until: 11/29/2006)
veľkoobch. so poľ. strojmi vrátane prísl., náradia, poľ. trakt.
  (from: 10/07/1992 until: 11/29/2006)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/07/1992 until: 11/29/2006)
podnikateľské poradenstvo-sprostredkovanie let.-chem. prác
  (from: 10/07/1992 until: 06/26/2006)
cestná verejná doprava tovaru
  (from: 10/07/1992 until: 06/26/2006)
vykon. labor. rozborov pre poľnohospodárstvo
  (from: 10/07/1992 until: 06/26/2006)
vykonávanie rozmetania priem. tuhých a kvapalných hnojív
  (from: 10/07/1992 until: 06/26/2006)
výroba iného kovového tovaru /lopaty a iné náradie/
  (from: 10/07/1992 until: 11/29/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/07/1992)
Veronika Filipejová - predseda predstavenstva
Streďanská 2731/34
Topoľčany 955 03
From: 12/05/2018
  (from: 01/08/2019)
Antimo Alfe - predseda predstavenstva
Via Adige 43
Sant´Antimo (NA) 800 29
Talianska republika
From: 09/14/2016
  (from: 12/09/2017 until: 01/07/2019)
Antimo Alfe - predseda predstavenstva
Via Adige 43
Sant´Antimo (NA) 800 29
Talianska republika
From: 09/14/2016 Until: 12/05/2018
  (from: 01/08/2019 until: 01/07/2019)
Alfe Antimo - predseda predstavenstva
Via Adige 43
Sant´Antimo (NA) 800 29
Talianska republika
From: 09/14/2016
  (from: 10/22/2016 until: 12/08/2017)
Ing. Albert Cimmermann
T.G. Masaryka 18
Nové Zámky
  (from: 10/13/1999 until: 06/12/2000)
Mgr. Daša Ciprichová - člen predstavenstva
Svoradova 746/3
Bratislava 811 03
From: 09/23/2014
  (from: 10/01/2014 until: 10/21/2016)
Mgr. Daša Ciprichová - člen predstavenstva
Svoradova 746/3
Bratislava 811 03
From: 09/23/2014 Until: 09/14/2016
  (from: 10/22/2016 until: 10/21/2016)
Ing. Pavol Czako
Školská 1
Šurany
  (from: 10/07/1992 until: 10/12/1999)
Ing. Ernest Jarábek
č.d. 600
Kamenín
  (from: 06/14/1996 until: 10/12/1999)
Jozef Jónas
č.d. 82
Sikenička
  (from: 10/07/1992 until: 06/13/1996)
Milan Letko
Dolná 7
Komjatice
  (from: 10/13/1999 until: 06/12/2000)
JUDr. Brigita Miklasová
Holubyho 39
Pezinok
  (from: 06/13/2000 until: 03/19/2002)
Ing. Jozef Pavlovič
č.d. 265
Kolta
  (from: 10/07/1992 until: 10/12/1999)
Ing. Imrich Pétery
č.d. 176
Dolný Ohaj
  (from: 10/07/1992 until: 10/12/1999)
Ing. Ladislav Plauter
380
Komoča
  (from: 06/13/2000 until: 09/30/2014)
Ing. Ladislav Plauter
380
Komoča
From: 06/13/2000 Until: 09/23/2014
  (from: 10/01/2014 until: 09/30/2014)
Ing. Cyprián Poljačik
Dubová 15
Nové Zámky
  (from: 10/13/1999 until: 06/12/2000)
Ing. Cyprián Poljačik
Dubová 15
Nové Zámky
  (from: 06/13/2000 until: 09/30/2014)
Ing. Cyprián Poljačik
Dubová 15
Nové Zámky
From: 06/13/2000 Until: 09/23/2014
  (from: 10/01/2014 until: 09/30/2014)
Ing. Cyprián Poljačik - predseda predstavenstva
Dubová 4568/15
Nové Zámky 940 71
From: 09/23/2014
  (from: 10/01/2014 until: 10/21/2016)
Ing. Cyprián Poljačik - predseda predstavenstva
Dubová 4568/15
Nové Zámky 940 71
From: 09/23/2014 Until: 09/14/2016
  (from: 10/22/2016 until: 10/21/2016)
Ing. Igor Poljačik - člen predstavenstva
Dubová 4568/15
Nové Zámky 940 71
From: 09/23/2014
  (from: 10/01/2014 until: 10/21/2016)
Ing. Igor Poljačik - člen predstavenstva
Dubová 4568/15
Nové Zámky 940 71
From: 09/23/2014 Until: 09/14/2016
  (from: 10/22/2016 until: 10/21/2016)
Ing. Julián Prokopec
Komenského 23
Palárikovo
  (from: 06/14/1996 until: 10/12/1999)
Jozef Slabák
Švermova č. 1
Štúrovo
  (from: 10/07/1992 until: 06/13/1996)
JUDr. Tibor Soblahovský - riaditeľ
Svornosti 57
Nové Zámky
  (from: 03/20/2002 until: 09/30/2014)
JUDr. Tibor Soblahovský - riaditeľ
Svornosti 57
Nové Zámky
From: 03/20/2002 Until: 09/23/2014
  (from: 10/01/2014 until: 09/30/2014)
JUDr. Tibor Soblahovský - Výkonný riaditeľ
Svornosti 57
Nové Zámky
  (from: 10/07/1992 until: 10/12/1999)
Ing. Zoltán Szabó
Bethlena 48
Nové Zámky
  (from: 10/07/1992 until: 06/13/1996)
Ing. Vojtech Szöcs
Marxova 76
Štúrovo
  (from: 10/07/1992 until: 10/12/1999)
Ing. Tibor Šafár
č.d. 421
Podhájska
  (from: 06/14/1996 until: 10/12/1999)
Ing. Vojtech Trupek
Štefánikova 48
Štúrovo
  (from: 06/14/1996 until: 10/12/1999)
Ing. Štefan Vlasák
č.d. 326
Dubník
  (from: 10/07/1992 until: 06/13/1996)
Ing. Vojtech Volter
č.d. 862
Svodín
  (from: 10/07/1992 until: 10/12/1999)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 10/22/2016)
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo. Za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Predseda predstavenstva spoločnosti podpisuje samostatne.
  (from: 10/01/2014 until: 10/21/2016)
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo a výkonný riaditeľ. Podpisujú za spoločnosť najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne a výkonný riaditeľ spoločnosti samostatne.
  (from: 06/27/2006 until: 09/30/2014)
Spoločnosť zastupuje predstavenstva a riaditeľ spoločnosti, ktorý zastupuje spoločnosť na základe plnej moci. Podpisujú za spoločnosť najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu, riaditeľ spoločnosti sám, v rozsahu plnej moci.
  (from: 10/07/1992 until: 06/26/2006)
Branch of the enterprise: 
Name: 
AGROCHEM Nové Zámky, a.s., stredisko HUL
  (from: 02/21/2005 until: 06/26/2006)
Registered seat: 
Hul
  (from: 02/21/2005 until: 06/26/2006)
Head: 
Ing. Cyprián Poljačik
Dubová 15
Nové Zámky
  (from: 02/21/2005 until: 06/26/2006)
 
 
Capital: 
33 361,1204 EUR Paid up: 33 361,1204 EUR
  (from: 04/29/2010)
1 005 040 Sk Paid up: 1 005 040 Sk
  (from: 11/30/2006 until: 04/28/2010)
2 069 200 Sk Paid up: 2 069 200 Sk
  (from: 06/27/2006 until: 11/29/2006)
14 780 000 Sk Paid up: 14 780 000 Sk
  (from: 06/02/2006 until: 06/26/2006)
23 648 000 Sk Paid up: 23 648 000 Sk
  (from: 09/20/2005 until: 06/01/2006)
38 428 000 Sk Paid up: 38 428 000 Sk
  (from: 02/21/2005 until: 09/19/2005)
56 164 000 Sk
  (from: 10/13/1999 until: 02/20/2005)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 13 486,6505 EUR
  (from: 10/22/2016)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 8 125,848 EUR
  (from: 10/22/2016)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 11 748,6219 EUR
  (from: 10/22/2016)
Number of shares: 2956
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 11,2859 EUR
  (from: 04/29/2010 until: 10/21/2016)
Number of shares: 2956
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 340 Sk
  (from: 11/30/2006 until: 04/28/2010)
Number of shares: 2956
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 700 Sk
  (from: 06/27/2006 until: 11/29/2006)
Number of shares: 2956
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 06/02/2006 until: 06/26/2006)
Number of shares: 2956
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 8 000 Sk
  (from: 09/20/2005 until: 06/01/2006)
Number of shares: 2956
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 13 000 Sk
  (from: 02/21/2005 until: 09/19/2005)
Number of shares: 2956
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 19 000 Sk
  (from: 06/13/2000 until: 02/20/2005)
Number of shares: 2956
Form: akcie na meno
Nominal value: 19 000 Sk
  (from: 10/13/1999 until: 06/12/2000)
Number of shares: 2956
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 Sk
  (from: 10/07/1992 until: 10/12/1999)
Stockholder: 
Antimo Alfe
Via Adige 43
Sant´Antimo (NA) 800 29
Talianska republika
  (from: 12/09/2017 until: 01/07/2019)
Supervisory board: 
Francesca Di Pilato
Via avv. Francesco de Bartolo 6
Trani 761 25
Talianska republika
From: 12/05/2018
  (from: 01/08/2019)
Grazia Sorrenti
Via avv. Francesco de Bartolo 6
Trani 761 25
Talianska republika
From: 12/05/2018
  (from: 01/08/2019)
Lucia Sorrenti
Via avv. Francesco de Bartolo 6
Trani 761 25
Talianska republika
From: 12/05/2018
  (from: 01/08/2019)
Ing. Oľga Baloghová
Hviezdoslavova 43
Tvrdošovce
  (from: 10/13/1999 until: 06/12/2000)
Ing. Oľga Baloghová
Hviezdoslavova 43
Tvrdošovce
  (from: 06/13/2000 until: 03/19/2002)
Ing. Jana Birčáková
1
Svodín
  (from: 06/13/2000 until: 03/19/2002)
Ing. Anton Buranský
G. Bethlena 61
Nové Zámky
  (from: 06/13/2000 until: 03/19/2002)
Štefan Colník
Nábrežná 4
Nové Zámky 940 73
From: 07/13/2004
  (from: 06/02/2006 until: 09/30/2014)
Ing. Štefan Colník
Nábrežná 4
Nové Zámky 940 01
From: 09/23/2014
  (from: 10/01/2014 until: 10/21/2016)
Ing. Štefan Colník
Nábrežná 4
Nové Zámky 940 01
From: 09/23/2014 Until: 09/14/2016
  (from: 10/22/2016 until: 10/21/2016)
Ing. Štefan Colník
Nábrežná 4
Nové Zámky 940 73
From: 07/13/2004 Until: 09/23/2014
  (from: 10/01/2014 until: 09/30/2014)
Ing. Peter Ďurček
Mostová 11
Šaľa
  (from: 03/20/2002 until: 06/01/2006)
Ing. Peter Ďurček
Mostová 11
Šaľa
From: 08/28/2001 Until: 07/13/2004
  (from: 06/02/2006 until: 06/01/2006)
Ing. Marta Golhová
109
Hul
  (from: 03/20/2002 until: 09/30/2014)
Ing. Marta Golhová
109
Hul
From: 03/20/2002 Until: 09/23/2014
  (from: 10/01/2014 until: 09/30/2014)
Ing. Marta Golhová
109
Hul 941 44
From: 09/23/2014
  (from: 10/01/2014 until: 10/21/2016)
Ing. Marta Golhová
109
Hul 941 44
From: 09/23/2014 Until: 09/14/2016
  (from: 10/22/2016 until: 10/21/2016)
Ing. Pavol Guláš
407
Hul
  (from: 10/13/1999 until: 06/12/2000)
Ing. Ĺudovít Horváth
Štrkova č. 4
Nové Zámky
  (from: 10/07/1992 until: 06/13/1996)
Ing. Ľudovít Horváth
Štrkova č. 4
Nové Zámky
  (from: 06/14/1996 until: 10/12/1999)
Ing. Edmund Kováč
Mostova 8
Šurany
  (from: 10/07/1992 until: 06/13/1996)
Ing. Edmund Kováč
Mostova 8
Šurany
  (from: 06/14/1996 until: 10/12/1999)
Ing. Mária Mátheová
Šoltésovej 13
Nové Zámky
  (from: 03/20/2002 until: 09/30/2014)
Ing. Mária Mátheová
Šoltésovej 13
Nové Zámky
From: 03/20/2002 Until: 09/23/2014
  (from: 10/01/2014 until: 09/30/2014)
Ing. Mária Mátheová
Šoltésovej 13
Nové Zámky 940 01
From: 09/23/2014
  (from: 10/01/2014 until: 10/21/2016)
Ing. Mária Mátheová
Šoltésovej 13
Nové Zámky 940 01
From: 09/23/2014 Until: 09/14/2016
  (from: 10/22/2016 until: 10/21/2016)
Ing. Ladislav Skysľák
Šurianska 8
Nové Zámky
  (from: 10/13/1999 until: 06/12/2000)
Ing. Júlia Tóthová
č.d. 136
Kamenín
  (from: 10/07/1992 until: 06/13/1996)
Ing. Júlia Tóthová
č.d. 136
Kamenín
  (from: 06/14/1996 until: 10/12/1999)
Angelantonio GAITO - člen dozornej rady
Via E. Fermi 60,
Sant´Antimo (NA) 800 29
Talianska republika
From: 09/14/2016 Until: 12/05/2018
  (from: 01/08/2019 until: 01/07/2019)
Angelantonio GAITO - člen dozornej rady
Via E. Fermi 60,
Sant´Antimo (NA) 800 29
Talianska republika
From: 09/14/2016
  (from: 10/22/2016 until: 01/07/2019)
Giuseppe GAITO - člen dozornej rady
Via Le G. Marconi 183,
Sant´Antimo (NA) 800 29
Talianska republika
From: 09/14/2016 Until: 12/05/2018
  (from: 01/08/2019 until: 01/07/2019)
Giuseppe GAITO - člen dozornej rady
Via Le G. Marconi 183,
Sant´Antimo (NA) 800 29
Talianska republika
From: 09/14/2016
  (from: 10/22/2016 until: 01/07/2019)
Rossella GAITO - člen dozornej rady
Via E. Fermi 60
Sant ´Antimo 800 29
Talianska republika
From: 09/14/2016 Until: 12/05/2018
  (from: 01/08/2019 until: 01/07/2019)
Rossella GAITO - člen dozornej rady
Via E. Fermi 60
Sant ´Antimo 800 29
Talianska republika
From: 09/14/2016
  (from: 10/22/2016 until: 01/07/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť je založená v súlade s ustanoveniami § 766 Obchodného zákonníka a § 69 odsek 2 Obchodného Zákonníka, zánikom Agrochemu, spoločného podniku, so sídlom v Nových Zámkoch, bez likvidácie, so splnením podmienky, že ku dňu jeho výmazu sú splnené náležitosti pre vznik novej spoločnosti, akciovej spoločnosti Agrochem, Nové Zámky. Stary spis: Sa 98 Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 10.3.1994 o znížení základného imania spoločnosti na 51 730 000,- Sk znížením menovitej hodnoty každej akcie o 2 500,- Sk na 17 500,- Sk. Stary spis: Sa 98 Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 13.6.1996. Stary spis: Sa 98 Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 21.7.1997 (not. záp. N 156/97, Nz 155/97). Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.5.1998 (not. záp. č. N 130/98, Nz 125/98). Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 12.1.1999, not. záp. č. N 3/99, Nz 3/99.
  (from: 10/13/1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 11.5.2000 (not. záp. č. N 121/2000, Nz 120/2000).
  (from: 06/13/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 28. 8. 2001 (not. záp. č. N 372/2001, NZ 396/2001).
  (from: 03/20/2002)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 06.06.2002.
  (from: 02/21/2005)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 27.06.2003.
  (from: 09/20/2005)
Notárska zápisnica č. N 805/2017, Nz 49033/2017, NCRls 49835/2017 zo dňa 30.11.2017.
  (from: 12/09/2017)
Notárska zápisnica č. N 331/2018, Nz 48596/2018, NCRls 49256/2018 zo dňa 05.12.2018. Zmena obchodného mena spoločnosti z AL.GA. inernational, a.s. na Sogefin, a.s.
  (from: 01/08/2019)
Základné imanie : Základné imanie sa odvodzuje z hodnoty majetku spoločného podniku Agrochem, s.p. /t.j. zostatku fondu kmeňového majetku podľa zahajovacej súvahy Úč. 2A-02 k 1.7.1992 podľa podielov zakladateľov a zhodnotenia ich vkladov a tvorí sumu Kčs 59 120 000,- /slovom päťdesiatdeväťmiliónovstodvadsaťtisíc korún/Podiel zakladateľov na základnom imaní je 100% Akciová spoločnosť je založená v súlade s ustanoveniami § 766 Obchodného zákonníka a § 69 odsek 2 Obchodného Zákonníka, zánikom Agrochemu, spoločného podniku, so sídlom v Nových Zámkoch, bez likvidácie, so splnením podmienky, že ku dňu jeho výmazu sú splnené náležitosti pre vznik novej spoločnosti, akciovej spoločnosti Agrochem, Nové Zámky. Stary spis: Sa 98
  (from: 10/07/1992 until: 10/12/1999)
Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 10.3.1994 o znížení základného imania spoločnosti na 51 730 000,- Sk znížením menovitej hodnoty každej akcie o 2 500,- Sk na 17 500,- Sk. Stary spis: Sa 98
  (from: 08/12/1994 until: 10/12/1999)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 13.6.1996. Stary spis: Sa 98
  (from: 06/14/1996 until: 10/12/1999)
Date of updating data in databases:  05/06/2021
Date of extract :  05/09/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person