Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  38/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo v Soli v likvidácii
  (from: 04/12/2012)
Registered seat: 
Soľ 094 35
  (from: 04/11/1996)
Identification number (IČO): 
00 209 481
  (from: 05/03/1973)
Date of entry: 
05/03/1973
  (from: 05/03/1973)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/03/1973)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 04/15/1993)
Management body: 
JUDr. Pavol Bilý - predseda
48
Nižný Hrabovec 094 21
From: 10/04/2005
  (from: 11/30/2005)
František Višňovský - zástupca predsedu
146
Soľ 094 35
From: 10/04/2005
  (from: 11/30/2005)
Acting: 
V mene družstva koná a za družstvo podpisuje predseda družstva, v jeho neprítomnosti zástupca predsedu.
  (from: 11/30/2005)
Registered capital: 
3 319,391888 EUR
  (from: 05/05/2009)
Basic member contribution: 
663,878378 EUR základný členský vklad
  (from: 05/05/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/31/2012
  (from: 04/12/2012)
 Liquidators:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Rázusova 125
Vranov nad Topľou 093 01
From: 09/05/2018
  (from: 01/16/2019)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 04/12/2012)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo sa riadi stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 15.3.1991 na základe zák.č. 162/90 Zb. Stary spis: Dr 565
  (from: 05/03/1973)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného dňa 12.12.1992 a zmeny stanov schválených dňa 14.1.1993 podľa zák.č. 42/92 a § 765 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 565
  (from: 04/15/1993)
Zmeny v zápise vykonané v súlade s uznesením výročnej členskej schôdze PD Soľ zo dňa 25.3.1994. Stary spis: Dr 565
  (from: 06/22/1994)
Zmeny stanov družstva schválené výročnou členskou schôdzou dňa 25.3.1994. Stary spis: Dr 565
  (from: 04/11/1996)
Zmena stanov družstva, schválená náhradnou výročnou členskou schôdzou dňa 23.2.2001.
  (from: 10/30/2001)
Uznesením č.k. 4CbR/30/2017-13 zo dňa 10.04.2018, ktoré nenadobudlo právoplatnosť dňa bol odvolaný z funkcie likvidátora JUDr. Anton Hajduk a bol vymenovaný do funkcie likvidátora JUDr. Michal Jakubek. Uznesením č.k. 4CbR/30/2017-18 zo dňa 31.05.2018, ktoré nenadobudlo právoplatnosť bola bola vymenovaná do funkcie likvidátora JUDr. Jaroslava Oravcová. Uznesením č.k. 2K/43/2016-24 zo dňa 30.07.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.09.2018 bola odvolaná z funkcie likvidátora JUDr. Jaroslava Oravcová a bol vymenovaný do funkcie likvidátora Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
  (from: 01/16/2019)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person