Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3079/B

Business name: 
PTD Investment Trust, a.s.
  (from: 07/06/2000)
Registered seat: 
Hattalova 12/A
Bratislava 831 03
  (from: 08/07/2002)
Identification number (IČO): 
36 199 524
  (from: 07/06/2000)
Date of entry: 
07/06/2000
  (from: 07/06/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/06/2000)
Objects of the company: 
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/06/2000)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 07/06/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/06/2000)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
  (from: 07/06/2000)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/06/2000)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/06/2000)
finančný leasing
  (from: 07/06/2000)
prenájom hnuteľného majetku
  (from: 07/06/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/07/2002)
Andrej Valent - predseda predstavenstva
Pajštúnska 3821/3
Bratislava 851 02
From: 08/09/2018
  (from: 08/24/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 08/24/2018)
Capital: 
18 669 240 EUR Paid up: 18 669 240 EUR
  (from: 04/29/2009)
Shares: 
Number of shares: 100000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 04/29/2009)
Number of shares: 46
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331 940 EUR
  (from: 04/29/2009)
Supervisory board: 
Peter Hlaváč
Veternicová 3116/24
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 08/09/2018
  (from: 08/24/2018)
Jaroslav Valent
Štúrova 191/30
Marianka 900 33
From: 08/09/2018
  (from: 08/24/2018)
Ing. Peter Galla
Mudroňova 1693/31
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 06/11/2022
  (from: 06/24/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakl. zmluvou dňa 8.6.2000 podľa zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/06/2000)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 26.4.2001.
  (from: 07/02/2001)
Zmena stanov zo dňa 24.7.2002. Úplné znenie stanov zo dňa 24.7.2002.
  (from: 08/07/2002)
Notárska zápisnica č. Nz 465/2002 zo dňa 5.11.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. Joseph Antoline, deň zániku funkcie člena predstavenstva : 5.11.2002.
  (from: 02/26/2003)
Notárska zápisnica N 635/03, Nz 118407/2003 zo dňa 11.12.2003 a stanovy spoločnosti.
  (from: 03/02/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.3.2005.
  (from: 04/05/2005)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.3.2008. Notárska zápisnica N 153/2008, Nz 11415/2008, NCRls 11329/2008 zo dňa 18.3.2008.
  (from: 03/26/2008)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person