Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3079/B

Business name: 
PTD Investment Trust, a.s.
  (from: 07/06/2000)
Registered seat: 
Hattalova 12/A
Bratislava 831 03
  (from: 08/07/2002)
Alžbetina 41
Košice
  (from: 07/06/2000 until: 08/06/2002)
Identification number (IČO): 
36 199 524
  (from: 07/06/2000)
Date of entry: 
07/06/2000
  (from: 07/06/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/06/2000)
Objects of the company: 
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/06/2000)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 07/06/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/06/2000)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
  (from: 07/06/2000)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/06/2000)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/06/2000)
finančný leasing
  (from: 07/06/2000)
prenájom hnuteľného majetku
  (from: 07/06/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/07/2002)
Managing board
  (from: 07/06/2000 until: 08/06/2002)
Andrej Valent - predseda predstavenstva
Pajštúnska 3821/3
Bratislava 851 02
From: 08/09/2018
  (from: 08/24/2018)
Joseph Antoline - predseda
Trnavská 90
Košice
From: 07/24/2002 Until: 11/05/2002
  (from: 08/07/2002 until: 02/25/2003)
Mgr. Tomáš Bajtoš - člen
Pri kádubku 1333
Šaštín - Stráže, Šaštín
From: 07/24/2002
  (from: 08/07/2002 until: 03/17/2017)
Mgr. Tomáš Bajtoš - člen
Pri kádubku 1333
Šaštín - Stráže, Šaštín
From: 07/24/2002 Until: 02/27/2017
  (from: 03/18/2017 until: 03/17/2017)
Mgr. Tomáš Bajtoš - člen predstavenstva
Hlavná 757/8E
Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29
From: 02/28/2017
  (from: 03/18/2017 until: 08/23/2018)
Mgr. Tomáš Bajtoš - člen predstavenstva
Hlavná 757/8E
Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29
From: 02/28/2017 Until: 08/09/2018
  (from: 08/24/2018 until: 08/23/2018)
Ing. Štefan Čečetka - člen
Matuškova 6
Košice
Until: 07/24/2002
  (from: 07/06/2000 until: 08/06/2002)
Ing. Milan Fedorčík - predseda
Ďumbierska 5
Prešov
Until: 07/24/2002
  (from: 11/28/2001 until: 08/06/2002)
Ing. Zdena Gacíková - člen
Kováčska 29
Košice
Until: 07/24/2002
  (from: 11/28/2001 until: 08/06/2002)
Ing. Mária Hakulinová - člen
Trieda SNP 46
Košice
  (from: 07/06/2000 until: 11/27/2001)
Mgr. Milan Ház - predseda
Horný Šianec 13
Trenčín
  (from: 07/06/2000 until: 11/27/2001)
Miroslav Krajčoviech - predseda
Čiernovodská 4
Bratislava 821 07
From: 11/05/2002
  (from: 02/26/2003 until: 03/17/2017)
Miroslav Krajčoviech - predseda
Čiernovodská 4
Bratislava 821 07
From: 11/05/2002 Until: 02/27/2017
  (from: 03/18/2017 until: 03/17/2017)
Miroslav Krajčoviech - predseda predstavenstva
Ľuda Zúbka 1193/4
Bratislava - Dúbravka 841 01
From: 02/28/2017
  (from: 03/18/2017 until: 08/23/2018)
Miroslav Krajčoviech - predseda predstavenstva
Ľuda Zúbka 1193/4
Bratislava - Dúbravka 841 01
From: 02/28/2017 Until: 08/09/2018
  (from: 08/24/2018 until: 08/23/2018)
Ing. Martin Lieskovsky - podpredseda
L. Zúbka 4
Bratislava
From: 07/24/2002
  (from: 08/07/2002 until: 03/25/2008)
Ing. Martin Lieskovsky - podpredseda
L. Zúbka 4
Bratislava
From: 07/24/2002 Until: 03/18/2008
  (from: 03/26/2008 until: 03/25/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 08/24/2018)
V mene spoločnosti konajú a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 08/07/2002 until: 08/23/2018)
Za spoločnosť konajú a písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 07/06/2000 until: 08/06/2002)
Capital: 
18 669 240 EUR Paid up: 18 669 240 EUR
  (from: 04/29/2009)
560 000 000 Sk Paid up: 560 000 000 Sk
  (from: 03/02/2004 until: 04/28/2009)
100 000 000 Sk Paid up: 100 000 000 Sk
  (from: 08/07/2002 until: 03/01/2004)
100 000 000 Sk
  (from: 07/06/2000 until: 08/06/2002)
Shares: 
Number of shares: 100000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 04/29/2009)
Number of shares: 46
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331 940 EUR
  (from: 04/29/2009)
Number of shares: 100000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/02/2004 until: 04/28/2009)
Number of shares: 46
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 000 Sk
  (from: 03/02/2004 until: 04/28/2009)
Number of shares: 100000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/06/2000 until: 03/01/2004)
Stockholder: 
Eurocapital, a.s.
Hattalova 12/A
Bratislava 831 03
  (from: 09/28/2004 until: 08/23/2018)
Supervisory board: 
Peter Hlaváč
Veternicová 3116/24
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 08/09/2018
  (from: 08/24/2018)
Jaroslav Valent
Štúrova 191/30
Marianka 900 33
From: 08/09/2018
  (from: 08/24/2018)
Ing. Peter Galla
Mudroňova 1693/31
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 06/11/2022
  (from: 06/24/2022)
Mgr. Michal Hrbáček - predseda
Škultétyho 2
Bratislava
From: 07/24/2002
  (from: 08/07/2002 until: 08/23/2018)
Mgr. Michal Hrbáček - predseda
Škultétyho 2
Bratislava
From: 07/24/2002 Until: 08/09/2018
  (from: 08/24/2018 until: 08/23/2018)
Mgr. Ján Janovčík - predseda
Bernolákova 3
Košice
Until: 07/24/2002
  (from: 11/28/2001 until: 08/06/2002)
Tomáš Jelínek - člen
Bucinová 16
Bratislava
From: 07/24/2002
  (from: 08/07/2002 until: 04/04/2005)
Tomáš Jelínek - člen
Bucinová 16
Bratislava
From: 07/24/2002 Until: 03/21/2005
  (from: 04/05/2005 until: 04/04/2005)
Ing. Peter Kriššák - predseda
Ludmanská 1
Košice
  (from: 07/06/2000 until: 11/27/2001)
Ing. Božena Križičková - člen
Bukurešťská 19
Košice
  (from: 07/06/2000 until: 07/01/2001)
Ing. Eva Maciková - člen
Varšavská 22
Košice
  (from: 07/06/2000 until: 11/27/2001)
Zsolt Méhes
Toplianska 18
Bratislava 821 07
From: 03/21/2005
  (from: 04/05/2005 until: 08/23/2018)
Zsolt Méhes
Toplianska 18
Bratislava 821 07
From: 03/21/2005 Until: 08/09/2018
  (from: 08/24/2018 until: 08/23/2018)
Ing. Marek Peterčák - člen
Helsinská 14
Košice
  (from: 07/02/2001 until: 11/27/2001)
Mgr. Tomáš Selko - podpredseda
Lazaretská 11
Bratislava
From: 07/24/2002
  (from: 08/07/2002 until: 02/15/2005)
Mgr. Tomáš Selko - podpredseda
Lazaretská 11
Bratislava
From: 07/24/2002 Until: 12/02/2004
  (from: 02/16/2005 until: 02/15/2005)
Ľubomír Štepko
Listová 200/10
Bratislava 821 05
From: 12/02/2004
  (from: 02/16/2005 until: 08/23/2018)
Ľubomír Štepko
Listová 200/10
Bratislava 821 05
From: 12/02/2004 Until: 08/09/2018
  (from: 08/24/2018 until: 08/23/2018)
Mgr. Martin Tkáč - člen
Jenisejská 8
Košice
Until: 07/24/2002
  (from: 11/28/2001 until: 08/06/2002)
Ing. Branislav Zachar - člen
Matice Slovenskej 30
Stropkov
Until: 07/24/2002
  (from: 11/28/2001 until: 08/06/2002)
Andrej Valent
Pajštúnska 3821/3
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
From: 08/09/2018 Until: 06/10/2022
  (from: 06/24/2022 until: 06/23/2022)
Andrej Valent
Pajštúnska 3821/3
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
From: 08/09/2018
  (from: 08/24/2018 until: 06/23/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakl. zmluvou dňa 8.6.2000 podľa zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/06/2000)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 26.4.2001.
  (from: 07/02/2001)
Zmena stanov zo dňa 24.7.2002. Úplné znenie stanov zo dňa 24.7.2002.
  (from: 08/07/2002)
Notárska zápisnica č. Nz 465/2002 zo dňa 5.11.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. Joseph Antoline, deň zániku funkcie člena predstavenstva : 5.11.2002.
  (from: 02/26/2003)
Notárska zápisnica N 635/03, Nz 118407/2003 zo dňa 11.12.2003 a stanovy spoločnosti.
  (from: 03/02/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.3.2005.
  (from: 04/05/2005)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.3.2008. Notárska zápisnica N 153/2008, Nz 11415/2008, NCRls 11329/2008 zo dňa 18.3.2008.
  (from: 03/26/2008)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person