Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10203/R

Business name: 
EUROINVEST, s.r.o.
  (from: 04/14/1997)
Registered seat: 
Partizánska 115/869
Trenčín 911 01
  (from: 02/02/2011)
Identification number (IČO): 
36 295 353
  (from: 04/14/1997)
Date of entry: 
04/14/1997
  (from: 04/14/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/14/1997)
Objects of the company: 
inžinierske služby - vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 04/14/1997)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 04/14/1997)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnu- teľností
  (from: 04/14/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 04/14/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 04/14/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/14/1997)
podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov)
  (from: 04/14/1997)
Partners: 
Jaroslav Košťál
Partizánska 115/869
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 08/25/2006)
Zuzana Sivčáková
Partizánska 799/15
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 02/02/2011)
Ing. Iveta Cibulková
K. Šmidkeho 2629/7
Trenčín 911 08
Slovak Republic
  (from: 08/25/2006)
Contribution of each member: 
Jaroslav Košťál
Amount of investment: 4 647,16 EUR Paid up: 4 647,16 EUR
  (from: 02/02/2011)
Zuzana Sivčáková
Amount of investment: 995,82 EUR Paid up: 995,82 EUR
  (from: 02/02/2011)
Ing. Iveta Cibulková
Amount of investment: 995,82 EUR Paid up: 995,82 EUR
  (from: 02/02/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/19/2001)
Jaroslav Košťál
Partizánska 115/869
Trenčín 911 01
From: 03/21/2001
  (from: 08/25/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/19/2001)
Capital: 
6 638,8 EUR Paid up: 6 638,8 EUR
  (from: 02/02/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.07.1996, podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb.
  (from: 04/14/1997)
Zmena spoločenskej zmluvy schválená valným zhromaždením dňa 21.3.2001 (notárska zápisnica N 111/01, NZ 109/01 zo dňa 21.3.2001).
  (from: 05/09/2001)
Valné zhromaždenie dňa 31.5.2001 (notárska zápisnica N 214/01, Nz 209/01 zo dňa 31.5.2001) schválilo prevod časti obchodného podielu a zmenu spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/09/2001)
Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 535/01, NZ 526/01 zo dňa 17.12.2001.
  (from: 12/19/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka (notárska zápisnica N 92/2002, NZ 92/2002 zo dňa 15.3.2002) o rozdelení a prevode častí obchodného podielu. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 93/02, NZ 93/02 zo dňa 15.3.2002) schválilo spoločenskú zmluvu.
  (from: 05/17/2002)
Date of updating data in databases:  06/23/2021
Date of extract :  06/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person