Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10203/R

Business name: 
EUROINVEST, s.r.o.
  (from: 04/14/1997)
Registered seat: 
Partizánska 115/869
Trenčín 911 01
  (from: 02/02/2011)
Mierové námestie 32
Trenčín 911 01
  (from: 04/14/1997 until: 02/01/2011)
Identification number (IČO): 
36 295 353
  (from: 04/14/1997)
Date of entry: 
04/14/1997
  (from: 04/14/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/14/1997)
Objects of the company: 
inžinierske služby - vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 04/14/1997)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 04/14/1997)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnu- težností
  (from: 04/14/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebitežovi v rozsahu vožných ohlasovacích živností
  (from: 04/14/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovatežom živností v rozsahu vožných ohlasovacích živností
  (from: 04/14/1997)
sprostredkovatežská činnos
  (from: 04/14/1997)
podnikatežské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov)
  (from: 04/14/1997)
Partners: 
Jaroslav Košál
Partizánska 115/869
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 08/25/2006)
Zuzana Sivčáková
Partizánska 799/15
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 02/02/2011)
Ing. Iveta Cibulková
K. Šmidkeho 2629/7
Trenčín 911 08
Slovak Republic
  (from: 08/25/2006)
Ing. Iveta Cibulková
Kyjevská 2491/8
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 05/17/2002 until: 08/24/2006)
JUDr. Stanislav Cvik
Murgašova 4
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/14/1997 until: 05/08/2001)
Jaroslav Košál
K. Šmidkeho 2629/7
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 08/25/2006 until: 02/01/2011)
Jaroslav Košál
K. Šmidkeho 2629/7
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 05/17/2002 until: 08/24/2006)
Jaroslav Košál
K. Šmidkeho 2629/7
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 05/17/2002 until: 08/24/2006)
Jaroslav Košál
Šmidkeho 7
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 12/19/2001 until: 05/16/2002)
Jaroslav Košál
Šmidkeho 7
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 07/09/2001 until: 12/18/2001)
Jaroslav Košál
Šmidkeho 7
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 05/09/2001 until: 07/08/2001)
Jaroslav Košál
Šmidkeho 7
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 04/14/1997 until: 05/08/2001)
Zuzana Košálová
K. Šmidkeho 2629/7
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 08/25/2006 until: 02/01/2011)
Zuzana Košálová
K. Šmidkeho 2629/7
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 05/17/2002 until: 08/24/2006)
Ing.Arch. Jozef Masaryk
Mierové nám. 32
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 07/09/2001 until: 12/18/2001)
Ing.Arch. Jozef Masaryk
Mierové nám. 32
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 05/09/2001 until: 07/08/2001)
Ing.Arch. Jozef Masaryk
Mierové nám. 32
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 04/14/1997 until: 05/08/2001)
Pavol Szmuda
Návodná 15
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/14/1997 until: 05/08/2001)
Contribution of each member: 
Jaroslav Košál
Amount of investment: 4 647,16 EUR Paid up: 4 647,16 EUR
  (from: 02/02/2011)
Zuzana Sivčáková
Amount of investment: 995,82 EUR Paid up: 995,82 EUR
  (from: 02/02/2011)
Ing. Iveta Cibulková
Amount of investment: 995,82 EUR Paid up: 995,82 EUR
  (from: 02/02/2011)
Ing.Arch. Jozef Masaryk
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/14/1997 until: 05/08/2001)
JUDr. Stanislav Cvik
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/14/1997 until: 05/08/2001)
Pavol Szmuda
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/14/1997 until: 05/08/2001)
Jaroslav Košál
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/14/1997 until: 05/08/2001)
Ing.Arch. Jozef Masaryk
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 05/09/2001 until: 07/08/2001)
Jaroslav Košál
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/09/2001 until: 07/08/2001)
Ing.Arch. Jozef Masaryk
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/09/2001 until: 12/18/2001)
Jaroslav Košál
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/09/2001 until: 12/18/2001)
Jaroslav Košál
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/19/2001 until: 05/16/2002)
Jaroslav Košál
( peňažný vklad )
  (from: 05/17/2002 until: 08/24/2006)
Jaroslav Košál
Amount of investment: 110 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 110 000 Sk
  (from: 08/25/2006 until: 02/01/2011)
Zuzana Košálová
( peňažný vklad )
  (from: 05/17/2002 until: 08/24/2006)
Zuzana Košálová
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/25/2006 until: 02/01/2011)
Jaroslav Košál
( peňažný vklad )
  (from: 05/17/2002 until: 08/24/2006)
Jaroslav Košál
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/25/2006 until: 02/01/2011)
Ing. Iveta Cibulková
( peňažný vklad )
  (from: 05/17/2002 until: 08/24/2006)
Ing. Iveta Cibulková
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/25/2006 until: 02/01/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/19/2001)
konatelia
  (from: 04/14/1997 until: 12/18/2001)
Jaroslav Košál
Partizánska 115/869
Trenčín 911 01
From: 03/21/2001
  (from: 08/25/2006)
JUDr. Stanislav Cvik
Murgašova 4
Banská Bystrica
  (from: 04/14/1997 until: 05/08/2001)
Jaroslav Košál
Šmidkeho 7
Trenčín
  (from: 05/09/2001 until: 08/24/2006)
Ing.Arch. Jozef Masaryk
Mierové nám. 32
Trenčín
  (from: 04/14/1997 until: 12/18/2001)
Acting in the name of the company: 
Spoločnos zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/19/2001)
Spoločnos zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/14/1997 until: 12/18/2001)
Capital: 
6 638,8 EUR Paid up: 6 638,8 EUR
  (from: 02/02/2011)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/25/2006 until: 02/01/2011)
100 000 Sk
  (from: 04/14/1997 until: 05/08/2001)
Other legal facts: 
Spoločnos s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.07.1996, podža § 105 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb.
  (from: 04/14/1997)
Zmena spoločenskej zmluvy schválená valným zhromaždením dňa 21.3.2001 (notárska zápisnica N 111/01, NZ 109/01 zo dňa 21.3.2001).
  (from: 05/09/2001)
Valné zhromaždenie dňa 31.5.2001 (notárska zápisnica N 214/01, Nz 209/01 zo dňa 31.5.2001) schválilo prevod časti obchodného podielu a zmenu spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/09/2001)
Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 535/01, NZ 526/01 zo dňa 17.12.2001.
  (from: 12/19/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka (notárska zápisnica N 92/2002, NZ 92/2002 zo dňa 15.3.2002) o rozdelení a prevode častí obchodného podielu. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 93/02, NZ 93/02 zo dňa 15.3.2002) schválilo spoločenskú zmluvu.
  (from: 05/17/2002)
Date of updating data in databases:  06/23/2021
Date of extract :  06/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person