Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3099/B

Business name: 
OSMEA a.s.
  (from: 03/12/2003)
Registered seat: 
Moskovská 13
Bratislava 811 08
  (from: 07/20/2004)
Riznerova 2
Bratislava 811 01
  (from: 03/12/2003 until: 07/19/2004)
Identification number (IČO): 
35 853 832
  (from: 03/12/2003)
Date of entry: 
03/12/2003
  (from: 03/12/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/12/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 03/12/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/12/2003)
sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/12/2003)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností a majetku
  (from: 03/12/2003)
prenájom spotrebného tovaru, automobilov, dopravných prostriedkov, strojov, strojných zariadení a technológií
  (from: 03/12/2003)
reklamná a propagačná činnosť, výstavníctvo
  (from: 03/12/2003)
prieskum trhu
  (from: 03/12/2003)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 03/12/2003)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/12/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/12/2003)
leasingová činnosť
  (from: 03/12/2003)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/27/2003)
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 02/27/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/12/2003)
Ing. Juraj Bratislavský - predseda
Lenardova 2
Bratislava 851 01
From: 12/21/2005
  (from: 01/06/2006)
Ing. Vladislav Holba - člen
Nobelovo nám. 9
Bratislava
From: 12/21/2005
  (from: 01/06/2006)
Ing. Dorota Gažová - Member of the Board of Directors
Dulovo námestie 11
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 08/11/2022
  (from: 08/27/2022)
Ing. Marek Hučka - predseda
Nám. 1 mája 9
Bratislava 811 06
From: 03/12/2003
  (from: 03/12/2003 until: 07/19/2004)
Ing. Marek Hučka - predseda
Nám. 1 mája 9
Bratislava 811 06
From: 03/12/2003 Until: 07/20/2004
  (from: 07/20/2004 until: 07/19/2004)
Monika Kučerová
Beňadická 7
Bratislava 851 07
From: 03/12/2003
  (from: 03/12/2003 until: 01/05/2006)
Monika Kučerová
Beňadická 7
Bratislava 851 07
From: 03/12/2003 Until: 12/21/2005
  (from: 01/06/2006 until: 01/05/2006)
Vojtech Pavelka - člen
Albánska 6
Bratislava
From: 12/21/2005
  (from: 01/06/2006 until: 08/10/2011)
Vojtech Pavelka - člen
Albánska 6
Bratislava
From: 12/21/2005 Until: 06/10/2011
  (from: 08/11/2011 until: 08/10/2011)
Mgr. Martin Slavkay - člen
Röntgenova 20
Bratislava 851 01
From: 03/12/2003
  (from: 03/12/2003 until: 01/05/2006)
Mgr. Martin Slavkay - člen
Röntgenova 20
Bratislava 851 01
From: 03/12/2003 Until: 12/21/2005
  (from: 01/06/2006 until: 01/05/2006)
Ing. Agnesa Tomanová - predseda
Jamnického 4
Bratislava 841 05
From: 07/20/2004
  (from: 07/20/2004 until: 01/05/2006)
Ing. Agnesa Tomanová - predseda
Jamnického 4
Bratislava 841 05
From: 07/20/2004 Until: 12/21/2005
  (from: 01/06/2006 until: 01/05/2006)
Lucia Kožányiová - člen
Homolova 15
Bratislava 841 02
From: 06/10/2011 Until: 08/10/2022
  (from: 08/27/2022 until: 08/26/2022)
Lucia Kožányiová - člen
Homolova 15
Bratislava 841 02
From: 06/10/2011
  (from: 08/11/2011 until: 08/26/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jedným z nich musí byť predseda predstavenstva. Pri úkonoch prevodu nehnuteľností a vkladu nehnuteľnosti do majetku iných osôb, zaťaženia nehnuteľnosti vecnými právami je nutné, aby za spoločnosť konali vždy traja členovia predstavenstva spoločne. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/27/2022)
Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jedným z nich musí byť predseda predstavenstva. Pri úkonoch prevodu nehnuteľností a vkladu nehnuteľnosti do majetku iných osôb, zaťaženia nehnuteľnosti vecnými právami je nutné, aby za spoločnosť konali vždy traja členovia predstavenstva spoločne. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/11/2011 until: 08/26/2022)
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jedným z nich musí vždy byť predseda predstavenstva. Vo veci prevodu nehnuteľností a vkladu nehnuteľností do základného imania obchodných spoločností, zaťaženia nehnuteľností vecnými právami a vo veci uzatvárania nájomných zmlúv vo vzťahu k nehnuteľnostiam konajú za spoločnosť vždy traja členovia predstavenstva spoločne. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 03/12/2003 until: 08/10/2011)
Capital: 
33 864 EUR Paid up: 33 864 EUR
  (from: 02/18/2010)
1 020 000 Sk Paid up: 1 020 000 Sk
  (from: 01/06/2006 until: 02/17/2010)
1 020 000 Sk Paid up: 330 000 Sk
  (from: 03/12/2003 until: 01/05/2006)
Shares: 
Number of shares: 51
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 664 EUR
  (from: 02/18/2010)
Number of shares: 51
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 Sk
  (from: 03/12/2003 until: 02/17/2010)
Supervisory board: 
Andrea Bratislavská - Predseda Dozornej rady
Lenardova 2
Bratislava 851 01
From: 12/21/2005
  (from: 12/13/2008)
Mgr. Barbora Mačeková
Heyrovského 12
Bratislava 841 03
From: 06/10/2011
  (from: 08/11/2011)
Ing. Ladislav Gažo - člen dozornej rady
Československých parašutistov 21
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
From: 08/11/2022
  (from: 08/27/2022)
Milan Beseda - predseda
Drobného 1
Bratislava 841 01
From: 03/12/2003
  (from: 03/12/2003 until: 01/05/2006)
Milan Beseda - predseda
Drobného 1
Bratislava 841 01
From: 03/12/2003 Until: 12/21/2005
  (from: 01/06/2006 until: 01/05/2006)
Andrea Bratislavská
Dulovo nám. 11
Bratislava
From: 12/21/2005
  (from: 01/06/2006 until: 01/30/2006)
Andrea Bratislavská - Predseda Dozornej rady
Dulovo nám. 11
Bratislava
From: 12/21/2005
  (from: 01/31/2006 until: 12/12/2008)
Silvia Horváthová - člen
Röntgenova 4
Bratislava 851 01
From: 03/12/2003
  (from: 03/12/2003 until: 02/17/2010)
Silvia Horváthová - člen
Röntgenova 4
Bratislava 851 01
From: 03/12/2003 Until: 12/22/2009
  (from: 02/18/2010 until: 02/17/2010)
Marián Maček
Gorkého 9
Bratislava
From: 12/21/2005
  (from: 01/06/2006 until: 08/10/2011)
Marián Maček
Gorkého 9
Bratislava
From: 12/21/2005 Until: 06/10/2011
  (from: 08/11/2011 until: 08/10/2011)
Mária Samuelová - člen
Koprivnická 13
Bratislava 841 01
From: 03/12/2003
  (from: 03/12/2003 until: 01/05/2006)
Mária Samuelová - člen
Koprivnická 13
Bratislava 841 01
From: 03/12/2003 Until: 12/21/2005
  (from: 01/06/2006 until: 01/05/2006)
Dorota Bratislavská - člen dozornej rady
Lenardova 2
Bratislava 851 01
From: 12/22/2009 Until: 08/10/2022
  (from: 08/27/2022 until: 08/26/2022)
Dorota Bratislavská - člen dozornej rady
Lenardova 2
Bratislava 851 01
From: 12/22/2009
  (from: 02/18/2010 until: 08/26/2022)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou osvedčenou do notárskej zápisnice N 26/2003, Nz 8573/2003 zo dňa 5.2.2003 v zmysle Z.č. 500/01 Z.z.
  (from: 03/12/2003)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 349/2004 Nz 57148/2004 JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 09.07.2004.
  (from: 07/20/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.12.2005, ktorého priebeh osvedčila notárska zápisnica N 188/2005, Nz 67521/2005, NCRls66757/2005 spísaná dňa 21.12.2005, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 21.12.2005.
  (from: 01/06/2006)
Notárska zápisnica N20/2011, Nz21335/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2011
  (from: 08/11/2011)
Date of updating data in databases:  11/25/2022
Date of extract :  11/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person