Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  28402/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
F.E.E.D. Staving, s.r.o.
  (from: 05/05/2004)
Registered seat: 
Haviarska 1695/5
Košice - Staré Mesto 040 01
  (from: 05/05/2004)
Identification number (IČO): 
00 633 925
  (from: 09/19/1991)
Date of entry: 
04/23/1991
  (from: 09/19/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/19/1991)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych stavieb vrátane vybav. sídl. celkov
  (from: 07/09/1992)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 07/09/1992)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 07/09/1992)
sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne, stavebný materiál, spotrebný materiál, dodávka výrobkov z vlas- tnej výroby
  (from: 07/09/1992)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 07/09/1992)
reštauračné a ubytovacie služby
  (from: 07/09/1992)
prevádzkovanie tržnice
  (from: 06/07/1993)
zmenáreň
  (from: 02/10/1994)
montáž meračov tepla a vodomerov pre teplú a studenú vodu
  (from: 08/17/1994)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/05/1996)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 01/21/1998)
sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/21/1998)
prenájom nehnuteľností
  (from: 01/21/1998)
sprostredkovanie v oblasti zabezpečenia správy služieb, opráv, údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností
  (from: 06/11/1998)
Partners: 
Eduard Fekete
Haviarska 1695/5
Košice - Staré Mesto 040 01
  (from: 05/05/2004)
Contribution of each member: 
Eduard Fekete
Amount of investment: 270 000 Sk Paid up: 270 000 Sk
  (from: 05/05/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/21/2002)
Eduard Fekete - Individual managing director
Haviarska 1695/5
Košice - Staré Mesto 040 01
From: 03/30/2004
  (from: 05/05/2004)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/21/2002)
Capital: 
270 000 Sk Paid up: 270 000 Sk
  (from: 11/21/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založná spoločenskou zmluvou zo dňa 23.4.1991. Oprávnenie k činnosti bolo vydané IBP Banská Bystrica č. 144/IBB/90-EZ-M,O-S zo dňa 22.4.1991, Mestským úra- dom v Banskej Bystrici č. 193/91 zo dňa 22.4.1991. Na zasadnutí rady spoločníkov konanom dňa 4.6.1991 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. Na zasadnutí rady spoločníkov konanom dňa 29.7.1991 bol schválený Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve. Na zasadnutí rady spoločníkov konanom dňa 16.9.1991 bol schválený Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve. . Starý spis: S.r.o. 243
  (from: 09/19/1991)
Na zasadnutí Rady spoločníkov konanom dňa 1.4.1992 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve, ktorým sa upravuje pôvodná spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 07/09/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 12.5.1993 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/07/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.1.1994 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/10/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.6.1994 bol schválený Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/30/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.4.1994 bol schválený Dodatok č.9 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/17/1994)
Valné zhromaždenie, konané dňa 9.1.1996, schválilo Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/05/1996)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 14.01.1997 bol schválený Dodatok č. 10 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 02/13/1997)
Valné zhromaždenie, konané dňa 17.2.1997, schválilo Dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/24/1997)
Valné zhromaždenie dňa 04.04.1997 schválilo odvolanie konateľa a Dodatok č.12.
  (from: 05/02/1997)
Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 27.11. 1997 bolo rozhodnuté o rozšírení v predmete podnikania.
  (from: 01/21/1998)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 5. a 20.5.1998 v znení dodatkov č. 14 a 15 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 06/11/1998)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.12.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 16.
  (from: 01/24/2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 4.11.2002 13.11.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené jej úplné znenie. Spis odstúpený na OS Bratislava 11.03.2003-zmena sídla.
  (from: 11/21/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.3.2004.
  (from: 05/05/2004)
Date of updating data in databases:  07/27/2021
Date of extract :  07/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person