Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  39/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Baškovce
  (from: 02/11/1991 until: 02/29/1996)
Registered seat: 
Baškovce 067 23
  (from: 04/22/1993 until: 02/29/1996)
Baškovce
  (from: 02/11/1991 until: 04/21/1993)
Identification number (IČO): 
00 696 641
  (from: 02/11/1991)
Date of entry: 
02/11/1991
  (from: 02/11/1991)
Date of deletion: 
03/01/1996
  (from: 03/01/1996)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/11/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba
  (from: 02/11/1991 until: 04/21/1993)
potravinárska výroba
  (from: 02/11/1991 until: 04/21/1993)
osobná doprava, zváračské, zámočnícke a remeselnícke práce
  (from: 02/11/1991 until: 04/21/1993)
služby spojené s obhospodarovaním pozemkov
  (from: 02/11/1991 until: 04/21/1993)
asanačné, rekonštrukčné a stavebné práce
  (from: 02/11/1991 until: 04/21/1993)
nákladná a osobná doprava
  (from: 02/11/1991 until: 04/21/1993)
obchodná činnosť
  (from: 02/11/1991 until: 04/21/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 04/22/1993 until: 02/29/1996)
zámočnícke práce
  (from: 04/22/1993 until: 02/29/1996)
drevovýroba
  (from: 04/22/1993 until: 02/29/1996)
sprostredkovanie obchodu - poľnohospodárske produkty
  (from: 04/22/1993 until: 02/29/1996)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených predstavenstvom, najmä práce a služby pre členov spojené s obhospodarovaním pozemkov a prednostný predaj výrobkov rastlinnej a živočíšnej výroby
  (from: 04/22/1993 until: 02/29/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/22/1993 until: 02/29/1996)
Managing board
  (from: 02/11/1991 until: 04/21/1993)
Jozef Jakub - člen
11
Černina
  (from: 04/22/1993 until: 02/29/1996)
Ing. Michal Jevčák - člen /ekonóm/
97
Brestov
  (from: 04/22/1993 until: 02/29/1996)
Ing. Michal Jevčák - ekonóm
  (from: 02/11/1991 until: 04/21/1993)
Juraj Macko - člen
48
Turcovce
  (from: 04/22/1993 until: 02/29/1996)
Regina Murniková - člen
10
Baškovce
  (from: 04/22/1993 until: 02/29/1996)
Štefan Pavúr - predseda
130
Lukačovce
  (from: 02/11/1991 until: 02/29/1996)
Andrej Ragan - člen
38
Hrubov
  (from: 04/22/1993 until: 02/29/1996)
Dušan Ragan - člen
13
Turcovce
  (from: 04/22/1993 until: 02/29/1996)
Mária Rebyová - člen
143
Hrubov
  (from: 04/22/1993 until: 02/29/1996)
Andrej Taňkoš - člen
Baškovce
  (from: 04/22/1993 until: 02/29/1996)
Jozefína Turiková - člen
60
Černina
  (from: 04/22/1993 until: 02/29/1996)
Anna Vozarová - člen
98
Turcovce
  (from: 04/22/1993 until: 02/29/1996)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti ekonóm družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 04/22/1993 until: 02/29/1996)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti ekonóm a to tak, že k tlačenému alebo písanému názvu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/11/1991 until: 04/21/1993)
Registered capital: 
3 000 000 Sk
  (from: 04/22/1993 until: 02/29/1996)
Basic member contribution: 
5 000 Sk
  (from: 04/22/1993 until: 02/29/1996)
Other legal facts: 
Súd p o v o ľ u j e v obchodnom re- g stri odd. Dr vo vložke č. 566/V výmaz družstva: Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Baškovce Sídlo: Baškovce 067 23 IČO: 00 696 641 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia družstva rozdelením podľa § 254 ods. 1 písmeno a/ s prechodom všetkých práv a záväzkov na nástupnické subjekty: - Roľnícke družstvo Baškovce a - Poľnohospodárske družstvo Turcovce ku dňu 1. marca 1996. Stary spis: Dr 566
  (from: 03/01/1996)
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 7.2.1991, v súlade so zákonom č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 566
  (from: 02/11/1991 until: 02/29/1996)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person