Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5/B

Business name: 
INTERTOUR, A. S. Bratislava
  (from: 05/05/1989 until: 12/31/2008)
Registered seat: 
Rybné nám. 1
Bratislava 813 38
  (from: 12/04/2000 until: 12/31/2008)
Identification number (IČO): 
00 597 406
  (from: 05/05/1989)
Date of entry: 
05/05/1989
  (from: 05/05/1989)
Date of deletion: 
01/01/2009
  (from: 01/01/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/05/1989)
Capital: 
132 000 000 Sk
  (from: 12/16/1997 until: 12/31/2008)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 461/2008, Nz 55606/2008 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2008 o zrušení spoločnosti INTERTOUR, A.S. Bratislava, so sídlom Rybné nám. 1, 811 02 Bratislava, IČO: 00 597 406, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou BRC Property, a.s., so sídlom Rybné nám. 1, 811 02 Bratislava, IČO: 36 860 468, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4617/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 462/20008, Nz 55628/2008 notárom JUDr. Romanom Vidovencom dňa 05.12.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti INTERTOUR, A.S. Bratislava a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/01/2009)
Date of updating data in databases:  05/11/2021
Date of extract :  05/12/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person