Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5/B

Business name: 
INTERTOUR, A. S. Bratislava
  (from: 05/05/1989 until: 12/31/2008)
Registered seat: 
Rybné nám. 1
Bratislava 813 38
  (from: 12/04/2000 until: 12/31/2008)
Rybné nám. P.O.BOX 230 1
Bratislava 814 99
  (from: 09/08/2000 until: 12/03/2000)
Kominárska 2-4
Bratislava 831 04
  (from: 06/05/1998 until: 09/07/2000)
Prievozská 30
Bratislava
  (from: 05/05/1989 until: 06/04/1998)
Identification number (IČO): 
00 597 406
  (from: 05/05/1989)
Date of entry: 
05/05/1989
  (from: 05/05/1989)
Date of deletion: 
01/01/2009
  (from: 01/01/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/05/1989)
Objects of the company: 
Pri rešpektovaní záujmov čs. štátu, platných právnych predpisov a spoločnosti udelených povolení a výnimiek, predmetom činnosti Spoločnosti je:
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
rozvíjanie materiálno-technickej základne komplexných služieb čs. ruchu na špičkovej úrovni technológie, prevádzky a služieb, a to výstavbou a obstarávaním nových alebo modernizáciou a opravami existujúcich zariadení a kapacít
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
dovoz investičných celkov a stavebných prác strojov pre potreby spoločnosti za voľne zmeniteľné meny pri event. využití špecializovaných OZO
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
prevádzka a využitie týchto zariadení na pičkovej úrovni tak, aby doba úhrady investičných nákladiv bola minimalizovaná a aby zisk vo voľných menách bol po splatení záväzkov spojených obstaraním kapacít maximalizovaný
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
dovoz vecí a prijímanie služieb od ahraničných osob /a to i v rozsahu stavebných objektov a súborov pre výstavbu, vrátane montáží a projektov/, pre výstavbu, modernizáciu, opravy a prevádzku týchto objektov:
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
hotel +++ Bratislava
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
hotel +++ Jasná
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
hotel +++ Piešťany
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
rekonštrukcia objektov na hotel +++ Bratislava
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
sedačkové lanovky v oblasti Chopku za voľne zameniteľné meny
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
poskytovanie služieb v zahraničí a prijímaie služieb od zahraničných osôb v nadväznosti na zahraničnoo-obchodnú činnosť podľa bodu 1 tohoto povolenia
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
poskytovanie, sprostredkovanie arganizovanie služieb cestovného ruchu zahraničným osobám v tuzemsku a v zahraničí a čs. osobám v zahraničí
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
propagácia vlastnej zahranično-obchodnej innosti v rozsahu tohoto povolenia
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
financovanie, zabezpečovanie úverových banových a pisťovacích operácií vo voľných menách a v Kčs vo vzťahu k vyššie uvedeným činnostiam a bankám u ktorých bude mať spoločnosť otvorené účty vo voľných menách alebo v Kčs
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
obchodná činnosť a činnosti vzťahjúce sa k vyššie uvedeným druhom podnikania, To zahrňuje okrem iného aj rozšírenie prostriedkov spoločnosti zíkaním nemovitostí, trvalých užívacích práv, účasť v iných podnikoch, prenájom objektov a zariadnení, zriaďovanie závodov a pobočiek spoločnosti v ČSSR i v zahraničí.
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
poskytovanie služieb v zahraničí formou poriadania gastronomických akcií podnikov propagujúcich špeciality slovenskej kuchyne vrátane vysielania odborných pracovníkov verejného stravovanie pre výkon práce na týchto akciách
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
poskytovanie služieb zahraničným osobám (právnickým a fyzickým) za devízové prostriedky a tyzemským osobám (právnickým a fyzickým) za čs. koruny na území ČSFR v určených prevádzkarniach, spočívajúcich v :
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
a) prenajímaní osobných a dodávkových automobilov a mikrousov bez vodiča alebo s vodičom
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
b) prenajímaní garáži a parkovacích miest daných organizácii do užívania
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
c) poskytovaní doplnkových bezprostredne súvisiacich služieb spočívajúcich v : - pristavovaní osobných automobilov a mikrobusov podľa požiadaviek zahraničnej tuzemskej osoby a ich spiatočné odvozy
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
poskytovaní hotelovej taxislužby v rámci činnosti hotela Danube v Bratislave
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
sprostredkovaní zjednávania havarijného poistenia pre cestu do zahraničia (CASCO) a úrazového poistenia osôb na základe zmluvy uzatvorenej medzi organizáciami a Českou štátnou poisťovňou a Slovenskou štátnou poisťovňou.
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
Túto činnosť bude vykonávať požičovňa áut SLOVCAR v jeho pobočkách umiestnených v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, ostrave a Prahe.
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
predaj ubytovacích poukazov (voucherov) v prevádzkarniach cestovnej kancelárie INTERTOUR zahraničným osobám za devízové prostriedky na území ČSFR.
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
Táto činnosť cestovnej kancelárie INTERTOU a.s. byde vykonávaná v jej pobočkách umiestených v Bratislave, Prahe, Ostrave, Žiline, Martine, Lipt. Mikuláši, Poprade, Košiciach, Lučenci a Banskej Bystrici.
  (from: 05/05/1989 until: 03/29/1992)
masérske služby
  (from: 03/30/1992 until: 01/11/1994)
prevádzkovanie fitness-centra
  (from: 03/30/1992 until: 01/11/1994)
prevádzkovanie garážových priestorov
  (from: 03/30/1992 until: 01/11/1994)
poskytovanie ubytovacích služieb v kategórii hotel ****
  (from: 03/30/1992 until: 01/11/1994)
poskytovanie služieb verejného stravovania
  (from: 03/30/1992 until: 01/11/1994)
zmenárenská činnosť
  (from: 03/30/1992 until: 01/11/1994)
leasing mikrovlnných pecí
  (from: 07/14/1994 until: 08/14/2006)
masérske služby
  (from: 01/12/1994 until: 12/31/2008)
prevádzkovanie fitness-centra
  (from: 01/12/1994 until: 12/31/2008)
prevádzkovanie garážových priestorov
  (from: 01/12/1994 until: 12/31/2008)
poskytovanie ubytovacích služieb v kategórii hotel ****
  (from: 01/12/1994 until: 12/31/2008)
poskytovanie služieb verejného stravovania
  (from: 01/12/1994 until: 12/31/2008)
zmenárenská činnosť
  (from: 01/12/1994 until: 12/31/2008)
čistenie a pranie textilu
  (from: 06/05/1998 until: 12/31/2008)
poskytovanie sekretárskych a tlmočníckych služieb
  (from: 06/05/1998 until: 12/31/2008)
prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/05/1998 until: 12/31/2008)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/05/1998 until: 12/31/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/26/2001 until: 12/31/2008)
Managing board
  (from: 05/17/1993 until: 07/25/2001)
Managing board
  (from: 05/05/1989 until: 05/16/1993)
Eric Assimakopoulos - predseda predstavenstva
Ashton Lake Drive 5485
Sarasota 331 39
Florida, USA
From: 09/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 12/31/2008)
Ján Bukovský - člen predstavenstva
Jungmannova 1172/20
Bratislava 851 01
From: 09/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 12/31/2008)
Ing. Peter Danko
Pluhova 15
Bratislava
  (from: 05/05/1989 until: 05/16/1993)
Ing. František Griščík - člen
Palárikova 1627/26
Snina 069 01
Until: 11/29/2002
  (from: 07/26/2001 until: 06/10/2003)
Ing.arch. Jozef Hýbal - predseda
Sedmokrásková 6
Bratislava
  (from: 05/05/1989 until: 12/03/2000)
Ing.arch. Jozef Hýbal - predseda
Sedmokrásková 6
Bratislava
  (from: 12/04/2000 until: 08/11/2005)
Ing.arch. Jozef Hýbal - predseda
Sedmokrásková 6
Bratislava
Until: 06/17/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/11/2005)
Ing.arch. Jozef Hýbal - predseda
Stachanovská 28
Bratislava 821 05
From: 06/17/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/14/2006)
Ing.arch. Jozef Hýbal - predseda
Stachanovská 28
Bratislava 821 05
From: 06/17/2005 Until: 06/16/2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/14/2006)
Ing. Milan Chorvath
Batkova 1
Bratislava
  (from: 05/05/1989 until: 05/16/1993)
Ing. Anna Jajcajová - člen
Ľ. Fullu 7
Bratislava
Until: 09/13/2002
  (from: 06/05/1998 until: 12/16/2002)
Ing. Renata Khoury - členka
P.Horova 13
Bratislava 847 03
  (from: 07/26/2001 until: 08/14/2006)
Ing. Renata Khoury - členka
P.Horova 13
Bratislava 847 03
Until: 06/16/2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/14/2006)
Wagih Khoury-Helou
Pod Lipovým 17
Bratislava
Until: 06/13/2003
  (from: 06/05/1998 until: 11/08/2004)
Wagih Khoury-Helou - člen predstavenstva
Pod Lipovým 17
Bratislava
From: 06/13/2003
  (from: 11/09/2004 until: 08/14/2006)
Wagih Khoury-Helou - člen predstavenstva
Pod Lipovým 17
Bratislava
From: 06/13/2003 Until: 06/16/2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/14/2006)
Wagih Khoury-Helou - člen predstavenstva
Pod Lipovým 17/5229
Bratislava 841 07
From: 06/16/2006
  (from: 08/15/2006 until: 10/22/2007)
Wagih Khoury-Helou - člen predstavenstva
Pod Lipovým 17/5229
Bratislava 841 07
From: 06/16/2006 Until: 09/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 10/22/2007)
Ing. Viliam Kühn
Dudvážska 37
Bratislava
  (from: 05/17/1993 until: 06/04/1998)
Ing. Ján Mikuláš , CSc.
Švermova 3
Vrútky
  (from: 05/05/1989 until: 05/16/1993)
Ing. Rastislav Noskovič - člen predstavenstva
Gercenova 29
Bratislava 851 01
From: 09/13/2002 Until: 06/13/2003
  (from: 12/17/2002 until: 11/08/2004)
JUDr. Katarína Ryšánková - člen predstavenstva
Česká 6
Bratislava
From: 06/13/2003
  (from: 11/09/2004 until: 08/11/2005)
JUDr. Katarína Ryšánková - člen predstavenstva
Česká 6
Bratislava
From: 06/13/2003 Until: 06/17/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/11/2005)
JUDr. Silvia Solárová - člen
L. Novomeského 4
Trenčín 911 01
From: 06/17/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/14/2006)
JUDr. Silvia Solárová - člen
L. Novomeského 4
Trenčín 911 01
From: 06/17/2005 Until: 06/16/2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/14/2006)
Ing. Ľubomír Švarc - generálny riaditeľ
Račianska 23
Bratislava
  (from: 05/17/1993 until: 12/03/2000)
Ing. Ľubomír Švarc - generálny riaditeľ
Račianska 23
Bratislava
  (from: 12/04/2000 until: 07/25/2001)
Ing. Ľubomír Švarc - člen
Račianska 23/1508
Bratislava 831 02
From: 06/16/2006
  (from: 08/15/2006 until: 10/22/2007)
Ing. Ľubomír Švarc - člen
Račianska 23/1508
Bratislava 831 02
From: 06/16/2006 Until: 09/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 10/22/2007)
Ing. Ľubomír Švarc - podpredseda generálny riaditeľ
Račianska 23
Bratislava 831 02
  (from: 07/26/2001 until: 08/11/2005)
Ing. Ľubomír Švarc - podpredseda generálny riaditeľ
Račianska 23
Bratislava 831 02
Until: 06/17/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/11/2005)
Ing. Ľubomír Švarc - podpredseda generálny riaditeľ
Račianska 23
Bratislava 831 02
From: 06/17/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/14/2006)
Ing. Ľubomír Švarc - podpredseda generálny riaditeľ
Račianska 23
Bratislava 831 02
From: 06/17/2005 Until: 06/16/2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/14/2006)
Ing. Vladimír Valach
Nezábudkova 26
Bratislava
  (from: 05/05/1989 until: 05/16/1993)
Sibrand van Roijen - člen predstavenstva
Boulevard de la Foire 11
Luxembourg L-1528
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 09/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 07/16/2008)
Sibrand van Roijen - člen predstavenstva
Boulevard Royal 22-24
Luxembourg L-2449
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 09/17/2007
  (from: 07/17/2008 until: 12/31/2008)
Ing. Stanislav Vojtek - člen
Stavbárska 4
Bratislava 821 07
  (from: 06/05/1998 until: 10/24/1999)
RNDr. Juraj Waczulík , CSc. - č. OP:SE 518959 - člen
Majerníkova 56
Bratislava 841 05
  (from: 10/25/1999 until: 07/25/2001)
Ing. Peter Zemančík
Šrobárová 2678/31
Poprad
  (from: 05/05/1989 until: 05/16/1993)
Pierre M.J. Aguignier
Rue CharlesV. 19
Paris 750 04
Francúzska republika
  (from: 05/05/1989 until: 05/16/1993)
Enrico Dapei
Via Dellacqua Traversa 195
Rím
Taliansko
  (from: 05/17/1993 until: 06/04/1998)
Enrico Dapei
ViaDellacqua Traversa 195
Rím
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Rybné nám. 1
Bratislava 813 38
Until: 06/13/2003
  (from: 06/05/1998 until: 11/08/2004)
Enrico Dapei
ViaDellacqua Traversa 195
Rím
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Rybné nám. 1
Bratislava
From: 06/13/2003
  (from: 11/09/2004 until: 08/14/2006)
Enrico Dapei
ViaDellacqua Traversa 195
Rím
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Rybné nám. 1
Bratislava
From: 06/13/2003 Until: 06/16/2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/14/2006)
Enrico Dapei - člen
ViaDellacqua Traversa 195
Rím 001 35
Taliansko
From: 06/16/2006
  (from: 08/15/2006 until: 10/22/2007)
Enrico Dapei - člen
ViaDellacqua Traversa 195
Rím 001 35
Taliansko
From: 06/16/2006 Until: 09/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 10/22/2007)
Corrado Di Mauro - člen predstavenstva
Largo Antonie Sarti No 4
Rím
Taliansko
  (from: 04/25/1995 until: 06/04/1998)
Jean Marie Fort - člen
residence in the Slovak Republic :
Rybné nám. 1
Bratislava 813 38
  (from: 06/05/1998 until: 07/25/2001)
Fady Gebran - člen
1 rue Mimosa
Beit Mery, Monteverde
Libanonská republika
From: 06/16/2006 Until: 09/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 10/22/2007)
Fady Gebran - člen
1 rue Mimosa
Beit Mery, Monteverde
Libanonská republika
From: 06/16/2006
  (from: 08/15/2006 until: 10/22/2007)
Rolland Guerin
Avenue de la Portede Villiers 49
Levalois
Francúzska republika
  (from: 05/05/1989 until: 05/16/1993)
Antoine Khoury Helou - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
30 rue Hamelin
Paríž 751 16
Francúzska republika
From: 06/16/2006 Until: 09/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 10/22/2007)
Antoine Khoury Helou - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
30 rue Hamelin
Paríž 751 16
Francúzska republika
From: 06/16/2006
  (from: 08/15/2006 until: 10/22/2007)
Gilles Lambert
Avenue de la Résistance 49
Chaville
Francúzska republika
  (from: 05/05/1989 until: 05/16/1993)
Jean-Louis Lauzanne - podpredseda
Guai L.Bleriot 182
Paris 750 16
Francúzska republika
  (from: 05/05/1989 until: 04/24/1995)
Pierre Meisel
Quai de Champagne 24
Le Perreux Sur Marne
Francúzska republika
  (from: 05/05/1989 until: 05/16/1993)
David Simon - člen predstavenstva
U hadovky 13
Praha 6
Česká republika
From: 11/29/2002
  (from: 06/11/2003 until: 08/14/2006)
David Simon - člen predstavenstva
U hadovky 13
Praha 6
Česká republika
From: 11/29/2002 Until: 06/16/2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/14/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú traja členovia predstavenstva spoločne, pričom jedným z nich je vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda a dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 10/23/2007 until: 12/31/2008)
Za spoločnosť podpisujú s právnymi následkami pre Spoločnosť: a) predseda predstavenstva a generálny riaditeľ samostatne, alebo b) valným zhromaždením, alebo predstavenstvom poverení dvaja členovia predstavenstva súčasne, alebo c) podpredseda predstavenstva s jedným členom predstavenstva súčasne.
  (from: 08/15/2006 until: 10/22/2007)
Menom spoločnosti konajú Ing.arch. Jozef Hýbal, predseda predstavenstva a Ing.Ľubomír Švarc, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ, a to každý samostatne.
  (from: 07/26/2001 until: 08/14/2006)
Menom spoločnosti konajú Ing. arch. Jozef Hýbal, predseda predstavenstva a Ing. Ľubomír Švarc, generálny riaditeľ, a to každý samostatne.
  (from: 05/17/1993 until: 07/25/2001)
"Za akciovú spoločnosť sú oprávnení podpisovať: - Ing.arch.Jozef Hýbal, predseda predstavenstva, bytom v Bratislave, Sedmokráskova č. 6 - Ing.Ľubomír Švarc, generálny riaditeľ, bytom v Bratislave, Račianska č. 23 - Ing.Jaroslav Ferenc, námestník generálneho riaditeľa, bytov v Bratislave, Bierutova 15 "Zastupovaním akciovej spoločnosti a to práve a mimoprávne vo všetkých otázkach sú zmocnení: - Ing.arch.Jozef Hýbal, predseda predstavestava, bytom v Bratislave, Sedmokráskova č. 6 - Ing.Ľubomír Švarc, generálny riaditeľ, bytom v Bratislave, Račianska č. 23 - Ing.Jaroslav Ferenc, námestník generálneho riaditeľa, bytom v Bratislave, Bierutova 15
  (from: 05/05/1989 until: 05/16/1993)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Hotel DANUBE
  (from: 02/12/2008 until: 07/16/2008)
Registered seat: 
Rybné nám. 1
Bratislava
  (from: 02/12/2008 until: 07/16/2008)
Head: 
Timm Eckl
Pommernstrasse 37 A
Scharbeutz 236 83
Spolková republika Nemecko
From: 12.2.2008
  (from: 02/12/2008 until: 07/16/2008)
Timm Eckl
Pommernstrasse 37 A
Scharbeutz 236 83
Spolková republika Nemecko
From: 12.2.2008 Until: 17.7.2008
  (from: 07/17/2008 until: 07/16/2008)
Scope of business activity: 
poskytovanie ubytovacích služieb v kategórií hotel ****
  (from: 02/12/2008 until: 07/16/2008)
poskytovanie služieb verejného stravovania
  (from: 02/12/2008 until: 07/16/2008)
masérske služby
  (from: 02/12/2008 until: 07/16/2008)
prevádzkovanie Fitness-centra
  (from: 02/12/2008 until: 07/16/2008)
prevádzkovanie garážových priestorov
  (from: 02/12/2008 until: 07/16/2008)
zmenárenská činnosť
  (from: 02/12/2008 until: 07/16/2008)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 02/12/2008 until: 07/16/2008)
sekretárske a tlmočnícke služby
  (from: 02/12/2008 until: 07/16/2008)
čistenie a pranie textilu
  (from: 02/12/2008 until: 07/16/2008)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/12/2008 until: 07/16/2008)
 
 
Name: 
Hotel DANUBE
  (from: 11/09/2004 until: 02/11/2008)
Registered seat: 
Rybné nám. 1
Bratislava
  (from: 11/09/2004 until: 02/11/2008)
Head: 
Wagih Khoury Helou
Pod Lipovým 17/5229
Bratislava 841 07
From: 1.7.2006
  (from: 08/15/2006 until: 02/11/2008)
Serge Stephan Yu - riaditeľ
Rybné nám. 1
Bratislava
  (from: 11/09/2004 until: 08/14/2006)
Serge Stephan Yu - riaditeľ
Rybné nám. 1
Bratislava
Until: 1.7.2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/14/2006)
Scope of business activity: 
poskytovanie ubytovacích služieb v kategórií hotel ****
  (from: 11/09/2004 until: 02/11/2008)
poskytovanie služieb verejného stravovania
  (from: 11/09/2004 until: 02/11/2008)
masérske služby
  (from: 11/09/2004 until: 02/11/2008)
prevádzkovanie Fitness-centra
  (from: 11/09/2004 until: 02/11/2008)
prevádzkovanie garážových priestorov
  (from: 11/09/2004 until: 02/11/2008)
zmenárenská činnosť
  (from: 11/09/2004 until: 02/11/2008)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 11/09/2004 until: 02/11/2008)
sekretárske a tlmočnícke služby
  (from: 11/09/2004 until: 02/11/2008)
čistenie a pranie textilu
  (from: 11/09/2004 until: 02/11/2008)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/09/2004 until: 02/11/2008)
 
 
Name: 
Hotel DANUBE
  (from: 11/27/1998 until: 11/08/2004)
Registered seat: 
Rybné nám. 1
Bratislava
  (from: 11/27/1998 until: 11/08/2004)
Head: 
Serge Stephan Yu
Rybné nám. 1
Bratislava
  (from: 11/27/1998 until: 11/08/2004)
Scope of business activity: 
poskytovanie ubytovacích služieb v kategórií hotel ****
  (from: 11/27/1998 until: 11/08/2004)
poskytovanie služieb verejného stravovania
  (from: 11/27/1998 until: 11/08/2004)
masérske služby
  (from: 11/27/1998 until: 11/08/2004)
prevádzkovanie Fitness-centra
  (from: 11/27/1998 until: 11/08/2004)
prevádzkovanie garážových priestorov
  (from: 11/27/1998 until: 11/08/2004)
zmenárenská činnosť
  (from: 11/27/1998 until: 11/08/2004)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 11/27/1998 until: 11/08/2004)
sekretárske a tlmočnícke služby
  (from: 11/27/1998 until: 11/08/2004)
čistenie a pranie textilu
  (from: 11/27/1998 until: 11/08/2004)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/27/1998 until: 11/08/2004)
 
 
Name: 
INTERTOUR, A. S. Bratislava - Hotel DANUBE
  (from: 01/12/1994 until: 11/26/1998)
Registered seat: 
Rybné nám. 1
Bratislava 813 38
  (from: 01/12/1994 until: 11/26/1998)
Head: 
Wagih Khoury-Helon
Rybné nám. 1
Bratislava
  (from: 01/12/1994 until: 11/26/1998)
 
 
Name: 
Hotel DANUBE
  (from: 03/30/1992 until: 05/16/1993)
Registered seat: 
Rybné nám. 1
Bratislava 813 38
  (from: 03/30/1992 until: 05/16/1993)
 
 
Capital: 
132 000 000 Sk
  (from: 12/16/1997 until: 12/31/2008)
62 000 000 Sk
  (from: 05/05/1989 until: 12/15/1997)
Shares: 
Number of shares: 1320
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/07/2000 until: 12/31/2008)
Number of shares: 1320
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/16/1997 until: 04/06/2000)
Number of shares: 620
Type: na majiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/12/1994 until: 12/15/1997)
Supervisory board: 
JUDr. Ladislav Balko - č. OP:SB 178519 - člen
Hargašova 25
Bratislava 841 06
  (from: 10/25/1999 until: 04/06/2000)
Ing. Roman Bánoczay - člen dozornej rady
Donovalova 1/A
Bratislava 811 06
Until: 06/13/2003
  (from: 10/25/1999 until: 11/08/2004)
JUDr. Mária Beláková - člen
Janka Alexyho 1/A
Bratislava 841 01
  (from: 06/05/1998 until: 11/26/1998)
JUDr. Mária Beláková - členka
Budovateľská 2
Bratislava 821 08
  (from: 11/27/1998 until: 07/25/2001)
Viktor Bonislavský - člen
Ul.A.Gwerkovej 6
Bratislava 851 04
  (from: 07/26/2001 until: 08/11/2005)
Viktor Bonislavský - člen
Ul.A.Gwerkovej 6
Bratislava 851 04
Until: 06/17/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/11/2005)
JUDr. Milan Galanda - člen
Veternicová 12
Bratislava 841 05
  (from: 06/05/1998 until: 10/24/1999)
Henrieta Gamanová - člen
Radlinského 39
Bratislava 811 07
  (from: 09/08/2000 until: 12/06/2004)
Henrieta Gamanová - člen
Radlinského 39
Bratislava 811 07
Until: 09/08/2004
  (from: 12/07/2004 until: 12/06/2004)
Henrieta Gamanová
Radlinského 39
Bratislava 811 07
From: 09/08/2004
  (from: 12/07/2004 until: 12/20/2004)
Henrieta Gamanová
Radlinského 39
Bratislava 811 07
From: 09/08/2004 Until: 11/24/2004
  (from: 12/21/2004 until: 12/20/2004)
Doc. JUDr. Ľudovít Hudek , CSc. - člen
Vajnorská 28
Bratislava 811 00
  (from: 06/05/1998 until: 10/24/1999)
JUDr. Tatiana Hurtíková - člen dozornej rady
Brodská 6
Bratislava 840 03
Until: 09/13/2002
  (from: 04/07/2000 until: 12/16/2002)
JUDr. Roman Husár - člen dozornej rady
Rajecké Teplice - Poluvsie 178
From: 09/13/2002 Until: 06/13/2003
  (from: 12/17/2002 until: 11/08/2004)
Jana Hýleková
Lipského 4
Bratislava 841 01
From: 06/17/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/14/2006)
Jana Hýleková
Lipského 4
Bratislava 841 01
From: 06/17/2005 Until: 06/28/2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/14/2006)
JUDr. Štefan Jiřík - podpredseda
Gallayova 41
Bratislava 841 02
Until: 11/29/2002
  (from: 06/05/1998 until: 06/10/2003)
JUDr. Vladimír Kán - člen dozornej rady
Fraňa Kráľa 5
Bratislava
From: 06/13/2004
  (from: 11/09/2004 until: 08/14/2006)
JUDr. Vladimír Kán - člen dozornej rady
Fraňa Kráľa 5
Bratislava
From: 06/13/2004 Until: 06/16/2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/14/2006)
Maria Kopernická - člen
Silvanská 27
Bratislava
  (from: 01/12/1994 until: 09/07/2000)
Juraj Markovič
Bodrocká 36
Bratislava 821 07
From: 11/24/2004
  (from: 12/21/2004 until: 08/14/2006)
Juraj Markovič
Bodrocká 36
Bratislava 821 07
From: 11/24/2004 Until: 06/28/2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/14/2006)
Ing. Marianna Melicherová - člen dozornej rady
Studenohorská 13
Bratislava 841 03
From: 06/13/2003
  (from: 11/09/2004 until: 08/14/2006)
Ing. Marianna Melicherová - člen dozornej rady
Studenohorská 13
Bratislava 841 03
From: 06/13/2003 Until: 06/16/2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/14/2006)
Táňa Pavlíková - člen
Pri druhej kaplnke 581
Záhorská Ves 900 65
Until: 06/13/2003
  (from: 09/08/2000 until: 11/08/2004)
Táňa Pavlíková
Klemensova 4
Bratislava 811 09
From: 09/08/2004
  (from: 12/07/2004 until: 12/20/2004)
Táňa Pavlíková - podpredseda
Klemensova 4
Bratislava 811 09
From: 11/29/2004
  (from: 12/21/2004 until: 08/14/2006)
Táňa Pavlíková - podpredseda
Klemensova 4
Bratislava 811 09
From: 11/29/2004 Until: 06/28/2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/14/2006)
Ing. Štefan Petrík - člen
Poľnohospodárska 26
Bratislava
  (from: 01/12/1994 until: 06/04/1998)
Ing. Ľubica Riedelová - člen
Špitalská 57
Bratislava 811 08
  (from: 06/05/1998 until: 09/07/2000)
Jana Hýleková
Lipského 4
Bratislava 841 01
From: 06/28/2006
  (from: 08/15/2006 until: 12/31/2008)
Theodorus Uffing - predseda
Jan van Rijswijcklaan 162
Bus 11, Antwerpen B-2020
Belgicko
From: 09/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 12/31/2008)
Claude Zimmer
Avenue Charles de Gaulle 2
Luxembourg L-1653
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 09/17/2007
  (from: 07/17/2008 until: 12/31/2008)
Claude Zimmer
Boulevard de la Foire 5
Luxembourg L-1528
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 09/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 07/16/2008)
Corine Both
15 Bd Paul Emile Victor
Neuilly sur Seine 92 200
Francúzska republika
From: 06/16/2006
  (from: 08/15/2006 until: 10/22/2007)
Corine Both
15 Bd Paul Emile Victor
Neuilly sur Seine 92 200
Francúzska republika
From: 06/16/2006 Until: 09/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 10/22/2007)
Xavier Delplanque
27 rue de ľ Université
Paríž
Francúzska republika
From: 11/29/2002
  (from: 06/11/2003 until: 08/14/2006)
Xavier Delplanque
27 rue de ľ Université
Paríž
Francúzska republika
From: 11/29/2002 Until: 06/16/2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/14/2006)
Corrado Di Mauro - predseda
Largo Antonio Sarti No 4
Rím 001 96
Taliansko
From: 06/17/2005 Until: 06/16/2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/14/2006)
Corrado Di Mauro - predseda
Largo Antonio Sarti No 4
Rím 001 96
Taliansko
From: 06/17/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/14/2006)
Corrado Di Mauro - predseda
Largo Antonio Sarti No 4
Rím 001 96
Taliansko
From: 06/16/2006
  (from: 08/15/2006 until: 10/22/2007)
Corredo Di Mauro - predseda
Largo Antonio Sarti No 4
Rím 001 96
Taliansko
Until: 06/17/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/11/2005)
Corredo Di Mauro - predseda
Largo Antonio Sarti No 4
Rím 001 96
Taliansko
  (from: 06/05/1998 until: 08/11/2005)
Corrado Di Mauro - predseda
Largo Antonio Sarti No 4
Rím 001 96
Taliansko
From: 06/16/2006 Until: 09/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 10/22/2007)
Pascal Francis André Gatti - predseda
Avenue des Termes 50
Paris
Francúzska republika
  (from: 01/12/1994 until: 06/04/1998)
Fady Gebran - člen
Corniche du fleuve, Immeuble Nassar Moufarrij
Beirut
Libanon
  (from: 07/26/2001 until: 08/11/2005)
Fady Gebran - člen
Corniche du fleuve, Immeuble Nassar Moufarrij
Beirut
Libanon
Until: 06/17/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/11/2005)
Fady Gebran - člen
Immeuble Nassar, Corniche du Fleuve,
Beirut 2064 5804
Libanon
From: 06/17/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/14/2006)
Fady Gebran - člen
Immeuble Nassar, Corniche du Fleuve,
Beirut 2064 5804
Libanon
From: 06/17/2005 Until: 06/16/2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/14/2006)
Stefano Micarelli - člen
Via Sestriere No 63
Rím 001 35
Taliansko
  (from: 11/27/1998 until: 07/25/2001)
Bruno Modugno - člen
Via Donatello No 37
Rím 001 36
Taliansko
  (from: 06/05/1998 until: 07/25/2001)
Ing. Libor Olehla - člen
Petrské nám. 1185/2
Praha 1
Česká republika
  (from: 07/26/2001 until: 08/11/2005)
Ing. Libor Olehla - člen
Petrské nám. 1185/2
Praha 1
Česká republika
Until: 06/17/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/11/2005)
Ing. Libor Olehla - člen
Petrské nám. 1185/2
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 06/17/2005 Until: 06/16/2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/14/2006)
Ing. Libor Olehla - člen
Petrské nám. 1185/2
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 06/17/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/14/2006)
Micarelli Stefano - člen
  (from: 06/05/1998 until: 11/26/1998)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 461/2008, Nz 55606/2008 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2008 o zrušení spoločnosti INTERTOUR, A.S. Bratislava, so sídlom Rybné nám. 1, 811 02 Bratislava, IČO: 00 597 406, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou BRC Property, a.s., so sídlom Rybné nám. 1, 811 02 Bratislava, IČO: 36 860 468, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4617/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 462/20008, Nz 55628/2008 notárom JUDr. Romanom Vidovencom dňa 05.12.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti INTERTOUR, A.S. Bratislava a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/01/2009)
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 4 zák. č. 243/49 Zb. Povolenie ku vzniku dalo Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu SSR zo dňa 25. 1. 1989 pod č. 127/89-1. Stanovy akciovej spoločnosti taktiež schválilo Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu SSR dňa 31. 1. 1989. Zmluva o založení bola podpísaná akcionármi na ustanovujúcom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 1. 2. 1989 v Bratislave. Jeho priebeh osvedčila štátna notárka Štátneho notárstva Bratislava formou notárskej zápisnice č. N17/89
  (from: 05/05/1989 until: 12/31/2008)
Stanovy akciovej spoločnosti v súlade so zák. č. 513/91 Zb. boli schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 25. júna 1993. Stary spis: Sa 10
  (from: 01/12/1994 until: 12/31/2008)
Zápisnica z 34. zasadania predstavenstva zo dňa 28.4.1994. Stary spis: Sa 10
  (from: 07/14/1994 until: 12/31/2008)
Uznesenie 36. zasadnutia predstavenstva zo dňa 1. 8. 1994.
  (from: 12/02/1994 until: 12/31/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.6.1994. Stary spis: Sa 10
  (from: 04/25/1995 until: 12/31/2008)
Zápisnica zo 40. zasadnutia predstavenstva dňa 3.8.1995. V právnej veci navrhovateľa VÚB a.s., Nám. SNP 19, 818 56 Bratislava proti dlžníkovi INTERTOUR a.s. Bratislava, Prievozská 30, Bratislava o vyhlásení konkurzu zo dňa 02.09.1996 začalo dohodovacie konanie. Stary spis: Sa 10
  (from: 10/09/1995 until: 12/31/2008)
Notárska zápisnica č. N 275/97, Nz 234/97 zo dňa 10.9.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.9.1997. Notárska zápisnica č. N 276/97, Nz 235/97 zo dňa 10.9.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.9.1997, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. 38 K 107/96 zo dňa 13.12.1996 bolo ukončené dohodovacie konanie. Stary spis: Sa 10
  (from: 12/16/1997 until: 12/31/2008)
Notárska zápisnica N 242/97, N 205/97 zo dňa 25.7.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.7.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.7.1997. Zápis zo 49. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.6.1997. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 3.12.1997. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.4.1998. Zápis z 56. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 3.4.1998.
  (from: 06/05/1998 until: 12/31/2008)
Zápisnica z mimoriadného zasadnutia predstavenstva dňa 8.7.1998.
  (from: 11/27/1998 until: 12/31/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.2.1999. Zápisnica zo 16. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.6.1999.
  (from: 10/25/1999 until: 12/31/2008)
Zápisnica zo 17. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.10.1999. Notárska zápisnica č. N 319/99, Nz 238/99 zo dňa 22.10.1999, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/07/2000 until: 12/31/2008)
Notárska zápisnica č. N 164/00, Nz 151/00 zo dňa 16.6.2000, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla. Zápisnica z 18. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2000. Zápisnica z volebnej komisií zo dňa 12.6.2000
  (from: 09/08/2000 until: 12/31/2008)
Zápisnica z 19 valného zhromaždenia dňa 15.6.01. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 25.7.1997.
  (from: 07/26/2001 until: 12/31/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2002. Dodatok č. 1k zápisnici z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Anna Jajcajová dňa 13.9.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady JUDr.Tatiana Hurtíková dňa 13.9.2002.
  (from: 12/17/2002 until: 12/31/2008)
Zápisnica z mimoroadného Valného zhromaždenia konaného dňa 29.11.2002.
  (from: 06/11/2003 until: 12/31/2008)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.06.2003. Wagih Khoury-Helou, Enrico Dapei, Ing. Rastislav Noskovič - členovia predstavenstva do 13.06.2003. Táňa Pavlíková - člen dozornej rady do 13.06.2003.
  (from: 11/09/2004 until: 12/31/2008)
Notárska zápisnica N 339/2007, Nz 37719/2007, NCRls 37456/2007 napísaná dňa 24.9.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.9.2007.
  (from: 10/23/2007 until: 12/31/2008)
Zápisnica o zasadnutí predstavenstva spoločnosti zo dňa 30.1.2008.
  (from: 02/12/2008 until: 12/31/2008)
Zápisnica o zasadnutí predstavenstva zo dňa 15.05.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 64/2008 Nz 26469/2008.
  (from: 07/17/2008 until: 12/31/2008)
Date of updating data in databases:  05/11/2021
Date of extract :  05/12/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person