Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  43587/N

Business name: 
COASTER s.r.o.
  (from: 07/12/2011 until: 01/17/2018)
Registered seat: 
Jesenského 49/23
Štúrovo 943 01
  (from: 05/30/2017 until: 01/17/2018)
Identification number (IČO): 
46 225 315
  (from: 07/12/2011)
Date of entry: 
07/12/2011
  (from: 07/12/2011)
Person dissolved from: 
26.10.2017
  (from: 01/18/2018)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 01/18/2018)
Date of deletion: 
01/18/2018
  (from: 01/18/2018)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/18/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/12/2011)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/12/2011 until: 01/17/2018)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.10.2017 o zrušení spoločnosti COASTER s.r.o., so sídlom Jesenského 49/23, 943 01 Štúrovo, IČO: 46 225 315 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou 1 AUTO s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 36 806 242 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 118626/B. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 43587/N sa v y m a z á v a dňom 18.01.2018 obchodná spoločnosť spoločnosti COASTER s.r.o., so sídlom Jesenského 49/23, 943 01 Štúrovo, IČO: 46 225 315 bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou 1 AUTO s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 36 806 242 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 118626/B na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 26.10.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 1109/2017, NZ 39171/2017, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 18.01.2018.
  (from: 01/18/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/18/2018)
Legal successor: 
1 AUTO s.r.o.
Karpatské námestie 10/A
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
  (from: 01/18/2018)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person