Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  35021/R

Business name: 
SUB Creativity s.r.o.
  (from: 11/29/2018)
Registered seat: 
191
Podkylava 916 16
  (from: 11/29/2018)
Identification number (IČO): 
36 587 141
  (from: 12/11/2004)
Date of entry: 
12/11/2004
  (from: 12/11/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/11/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/11/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/11/2004)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/11/2004)
nákladná cestná doprava vykonávaná motorovými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 ton vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/11/2004)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 11/29/2018)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 11/29/2018)
Vy´roba potravinárskych vy´robkov
  (from: 11/29/2018)
Vy´roba nápojov
  (from: 11/29/2018)
Opracovanie drevnej hmoty a vy´roba komponentov z dreva
  (from: 11/29/2018)
Vy´roba jednoduchy´ch vy´robkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (from: 11/29/2018)
Vy´roba chemikálií, chemicky´ch vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z ty´chto materiálov
  (from: 11/29/2018)
Vy´roba vy´robkov z gumy a vy´robkov z plastov
  (from: 11/29/2018)
Vy´roba skla, vy´robkov zo skla a ich úprava
  (from: 11/29/2018)
Keramická vy´roba
  (from: 11/29/2018)
Vy´roba nekovovy´ch minerálnych vy´robkov a vy´robkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 11/29/2018)
Vy´roba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 11/29/2018)
Vy´roba a opracovanie jednoduchy´ch vy´robkov z kovu
  (from: 11/29/2018)
Vy´roba počítačovy´ch, elektronicky´ch a opticky´ch vy´robkov
  (from: 11/29/2018)
Vy´roba elektricky´ch zariadení a elektricky´ch súčiastok
  (from: 11/29/2018)
Vy´roba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 11/29/2018)
Vy´roba motorovy´ch vozidiel, motorov, dopravny´ch prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 11/29/2018)
Vy´roba hračiek a hier
  (from: 11/29/2018)
Diagnostika kanalizačny´ch potrubí a čistenie kanalizačny´ch systémov
  (from: 11/29/2018)
Podnikanie v oblasti nakladania s iny´m ako nebezpečny´m odpadom
  (from: 11/29/2018)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 11/29/2018)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (from: 11/29/2018)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 11/29/2018)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 11/29/2018)
Údržba motorovy´ch vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 11/29/2018)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, vy´roby
  (from: 11/29/2018)
Sťahovacie služby
  (from: 11/29/2018)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 11/29/2018)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovany´m hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 11/29/2018)
Poskytovanie služieb ry´chleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 11/29/2018)
Prevádzkovanie vy´dajne stravy
  (from: 11/29/2018)
Poskytovanie obslužny´ch služieb pri kultúrnych a iny´ch spoločensky´ch podujatiach
  (from: 11/29/2018)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovy´m spracovaním údajov
  (from: 11/29/2018)
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
  (from: 11/29/2018)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektricky´ch zariadení
  (from: 11/29/2018)
Informatívne testovanie, meranie, analy´zy a kontroly
  (from: 11/29/2018)
Vy´skum a vy´voj v oblasti prírodny´ch, technicky´ch, spoločensky´ch a humanitny´ch vied
  (from: 11/29/2018)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/29/2018)
Fotografické služby
  (from: 11/29/2018)
Služby požičovní
  (from: 11/29/2018)
Prenájom hnuteľny´ch vecí
  (from: 11/29/2018)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 11/29/2018)
Administratívne služby
  (from: 11/29/2018)
Organizovanie športovy´ch, kultúrnych a iny´ch spoločensky´ch podujatí
  (from: 11/29/2018)
Oprava osobny´ch potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 11/29/2018)
Partners: 
Ing. Bohumil Šulovský
191
Podkylava 916 16
Slovak Republic
  (from: 11/29/2018)
Contribution of each member: 
Ing. Bohumil Šulovský
Amount of investment: 13 300 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 13 300 EUR
  (from: 11/29/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/11/2004)
Ing. Bohumil Šulovský
191
Podkylava 916 16
From: 11/14/2018
  (from: 11/29/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 05/17/2017)
Capital: 
13 300 EUR Paid up: 13 300 EUR
  (from: 01/30/2013)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person