Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1728/V

Business name: 
EXIMOSIS S & B spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 07/27/1992 until: 01/09/2008)
Registered seat: 
Trnavská 3
Košice 040 01
  (from: 02/20/1997 until: 01/09/2008)
Zupkova 11
Košice
  (from: 07/27/1992 until: 02/19/1997)
Identification number (IČO): 
31 655 882
  (from: 07/27/1992)
Date of entry: 
07/27/1992
  (from: 07/27/1992)
Person dissolved from: 
4.9.2007
  (from: 01/10/2008)
Date of deletion: 
01/10/2008
  (from: 01/10/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/10/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/27/1992)
Objects of the company: 
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť priemyselného, potravinárskeho tovaru
  (from: 07/27/1992 until: 01/09/2008)
veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
  (from: 07/27/1992 until: 01/09/2008)
veľkoobchod s drevom, stavebnými materiálmi stavebnými strojmi
  (from: 07/27/1992 until: 01/09/2008)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/27/1992 until: 01/09/2008)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/27/1992 until: 01/09/2008)
marketing
  (from: 07/27/1992 until: 01/09/2008)
realizácia investičných a neinvestičných celkov
  (from: 07/27/1992 until: 01/09/2008)
Partners: 
Mikuláš Breza
Trnavská 11
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/06/1998 until: 06/13/2001)
Mikuláš Breza
Trnavská 11
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/20/1997 until: 07/05/1998)
Mikuláš Breza
Stálicova 6
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/27/1992 until: 02/19/1997)
Ing. Dušan Sarka , CSc.
Trnavská 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/20/1997 until: 07/05/1998)
Ing. Dušan Sarka , CSc.
Zupkova 11
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/27/1992 until: 02/19/1997)
Ing. Dušan Sarka , CSc.
Trnavská 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/06/1998 until: 01/09/2008)
Ing. Beáta Sarková
Trnavská 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/14/2001 until: 01/09/2008)
Contribution of each member: 
Ing. Dušan Sarka , CSc.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/27/1992 until: 02/19/1997)
Mikuláš Breza
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/27/1992 until: 02/19/1997)
Ing. Dušan Sarka , CSc.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/20/1997 until: 07/05/1998)
Mikuláš Breza
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/20/1997 until: 07/05/1998)
Ing. Dušan Sarka , CSc.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/06/1998 until: 01/09/2008)
Mikuláš Breza
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/06/1998 until: 06/13/2001)
Ing. Beáta Sarková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/14/2001 until: 01/09/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/14/2001 until: 01/09/2008)
konatelia
  (from: 07/27/1992 until: 06/13/2001)
Mikuláš Breza
Stálicova 6
Košice
  (from: 07/27/1992 until: 02/19/1997)
Mikuláš Breza
Trnavská 11
Košice
  (from: 02/20/1997 until: 06/13/2001)
Ing. Dušan Sarka , CSc.
Zupkova 11
Košice
  (from: 07/27/1992 until: 02/19/1997)
Ing. Dušan Sarka , CSc.
Trnavská 3
Košice
  (from: 02/20/1997 until: 01/09/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú a za spoločnosť sa podpisujú konatelia samostatne v celom rozsahu.
  (from: 06/14/2001 until: 01/09/2008)
Spoločnosť navonok zastupujú a za spoločnosť sa podpisujú konatelia samostatne v celom rozsahu.
  (from: 07/27/1992 until: 06/13/2001)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 07/06/1998 until: 01/09/2008)
100 000 Sk
  (from: 07/27/1992 until: 07/05/1998)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/01/2003
  (from: 04/01/2003)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Margita Budzíková
Nám. Sv. Egídia 95
Poprad
  (from: 04/01/2003)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke číslo 1728/V pri: Obchodné meno: EXIMOSIS S & B spoločnosť s ručením obmedzeným Sídlo: Trnavská 3, Košice IČO: 31 655 882 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č.k. 4K/148/2002 zo dňa 11.7.2007 (právoplatnosť nadobudlo dňa 4.9.2007), ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu EXIMOSIS S & B spoločnosť s ručením obmedzeným, Trnavská 3, Košice po splnení rozvrhového uznesenia a JUDr. Margita Budzíková, Nám. Sv. Egídia 95, Poprad, bola zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty (§68 ods.4 Obchodného zákonníka).
  (from: 01/10/2008)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou spoločníkmi dňa 4.6.1992 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 07/27/1992 until: 01/09/2008)
Dodatok č. l k spoločenskej zmluve zo dňa 13.2.1997.
  (from: 02/20/1997 until: 01/09/2008)
Doplnok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.6.1998.
  (from: 07/06/1998 until: 01/09/2008)
Zmena spol. zmluvy zo dňa 30.4.2001.
  (from: 06/14/2001 until: 01/09/2008)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 4K 148/02-19 zo dňa 24.3.2003 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: EXIMOSIS S & B spoločnosť s ručením obmedzeným, Trnavská 3, 040 01 Košice, IČO: 31 655 882 a ustanovil správcu konkurznej podstaty: JUDr. Margita Budzíková, komerčná právnička, Nám. Sv. Egídia 95, Poprad, r.č. .
  (from: 04/01/2003 until: 01/09/2008)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person