Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  96/B

Business name: 
B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť
  (from: 01/01/1991 until: 12/17/2019)
Registered seat: 
Páričkova 18
Bratislava 815 46
  (from: 08/05/2003 until: 12/17/2019)
Identification number (IČO): 
00 153 150
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Date of deletion: 
12/18/2019
  (from: 12/18/2019)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.12.2019, sp. zn. 33Exre/590/2019 súd vymazal obchodnú spoločnosť B C T – Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť, Páričkova 18, 815 46 Bratislava, IČO: 00 153 150 ku dňu výmazu z obchodného registra s poukazom na ust. § 68 ods. 4, veta druhá Obchodného zákonníka, na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave zo dňa 12.6.2008, č. k. 7K/25/01-1319, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.7.2008, ktorým bol konkurz vyhlásený na majetok úpadcu B C T – Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť, Páričkova 18, 815 46 Bratislava, IČO: 00 153 150 zrušený po splnení rozvrhového uznesenia a vzhľadom na to, že po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok.
  (from: 12/18/2019)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/01/1991)
Capital: 
576 411 000 Sk
  (from: 12/13/1993 until: 12/17/2019)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person