Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  96/B

Business name: 
B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť
  (from: 01/01/1991 until: 12/17/2019)
Registered seat: 
Páričkova 18
Bratislava 815 46
  (from: 08/05/2003 until: 12/17/2019)
Páričkova 18
Bratislava
  (from: 01/01/1991 until: 08/04/2003)
Identification number (IČO): 
00 153 150
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Date of deletion: 
12/18/2019
  (from: 12/18/2019)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.12.2019, sp. zn. 33Exre/590/2019 súd vymazal obchodnú spoločnosť B C T – Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť, Páričkova 18, 815 46 Bratislava, IČO: 00 153 150 ku dňu výmazu z obchodného registra s poukazom na ust. § 68 ods. 4, veta druhá Obchodného zákonníka, na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave zo dňa 12.6.2008, č. k. 7K/25/01-1319, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.7.2008, ktorým bol konkurz vyhlásený na majetok úpadcu B C T – Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť, Páričkova 18, 815 46 Bratislava, IČO: 00 153 150 zrušený po splnení rozvrhového uznesenia a vzhľadom na to, že po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok.
  (from: 12/18/2019)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/01/1991)
Objects of the company: 
Výroba a obchodná činnosť priadzí a nití z bavlnárskych, hodvábnických a syntetických materiálov, výskum a vývoj technologických postupov spracovania chemických vlákien a ich použitia na výrobu šijacích nití, kontinualizáciu procesu výroby šijacích nití, výskum a vývoj strojov pre nové technológie, strojov pre mechanizáciu a modernizáciu dokončovacích prác a vnútrozávodnej dopravy, poskytovanie a prijímanie služieb súvisiacich i nepriamo s výrobou a obchodnou činnosťou akciovej spoločnosti. Zahraničnoobchodná činnosť spojená s výrobou priadzí a nití z bavlnárskych , hodvábnych a syntetických materiálov, s vývozom a dovozom strojov pre mechanizáciu a modernizáciu dokončovacích prác a vnútrozávodnej dopravy, s dovozom a vývozom prístrojov hlavne pre výrobu priadzí a nití, s poskytovaním služieb súvisiacich i nepriamo s výrobou spoločnosti, s dovozom chemikálií pre výrobu a výskum farbív, avivážnych a iných pracích prostriedkov pre doúpravu podľa priloženého zoznamu colného sadzobníka.
  (from: 01/01/1991 until: 12/12/1993)
výroba a obchodná činnosť priadzí a nití z bavlnárskych, hodvábnických a synte- tických materiálov, výskum a vývoj technologických postupov spracovania chemických vlákien a ich použitia na výrobu šijacích nití, kontinualizáciu procesu výroby šijacích nití, výskum a vývoj strojov pre nové technológie, strojov pre mechanizáciu a modernizáciu dokončovacích prác a vnútrozá- vodnej dopravy, poskytovanie a príjímanie služieb súvisiacich i nepriamo s výrobou a obchodnou činnosťou akciovej spoločnosti
  (from: 12/13/1993 until: 06/08/1995)
zahraničnoobchodná činnosť spojená s výrobou priadzí a nití z bavlnárskych, hodvábnych a syntetických materiálov, s vývozom a dovozom strojov pre mechanizáciu a modernizáciu dokončovacích prác a vnútrozávodnej dopravy, s dovozom a vývozom prístrojov hlavne pre výrobu priadzí a nití, s poskytovaním služieb súvisiacich nepriamo s výrobou spoločnosti, s dovozom chemikálií pre výrobu a výskum farbív, avivážnych a iných pracích prostriedkov pre doúpravu podľa priloženého zoznamu colného sadzobníka
  (from: 12/13/1993 until: 06/08/1995)
úprava a spriadanie textilných vlákien
  (from: 06/09/1995 until: 09/07/2000)
farbenie textílií a priadzí
  (from: 06/09/1995 until: 09/07/2000)
iná textilná výroba
  (from: 06/09/1995 until: 09/07/2000)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 06/09/1995 until: 09/07/2000)
výroba iného kovového tovaru
  (from: 06/09/1995 until: 09/07/2000)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely a textilný priemysel
  (from: 06/09/1995 until: 09/07/2000)
kovoobrábanie
  (from: 06/09/1995 until: 09/07/2000)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 06/09/1995 until: 09/07/2000)
revízie tlakových zariadení
  (from: 06/09/1995 until: 09/07/2000)
montáž, opravy a revízie vybraných elektrických zariadení do 1000 V - revízna trieda A
  (from: 06/09/1995 until: 09/07/2000)
vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 06/09/1995 until: 09/07/2000)
maľovanie, lakovanie a sklenárskej práce
  (from: 06/09/1995 until: 09/07/2000)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 08/15/1996 until: 09/07/2000)
zabezpečovanie ochrany majetku
  (from: 08/15/1996 until: 09/07/2000)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (from: 06/09/1995 until: 09/07/2000)
skladovanie
  (from: 06/09/1995 until: 12/17/2019)
ubytovanie spojené s upratovaním a praním bielizne
  (from: 06/09/1995 until: 12/17/2019)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 06/09/1995 until: 12/17/2019)
elektroinštalácie
  (from: 06/09/1995 until: 12/17/2019)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/09/1995 until: 12/17/2019)
inžinierska činnosť
  (from: 06/09/1995 until: 12/17/2019)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 06/09/1995 until: 12/17/2019)
ekonomické poradenstvo
  (from: 06/09/1995 until: 12/17/2019)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 09/08/2000 until: 12/17/2019)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/08/2000 until: 12/17/2019)
činnosť ekonomickým a organizačných poradcov
  (from: 09/08/2000 until: 12/17/2019)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/08/2000 until: 12/17/2019)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov
  (from: 09/08/2000 until: 12/17/2019)
podnikateľské a organizačné poradenstvo
  (from: 09/08/2000 until: 12/17/2019)
výuka poskytovanie služieb v oblasti BOZP
  (from: 09/08/2000 until: 12/17/2019)
kontrola bezpečnosti práce
  (from: 09/08/2000 until: 12/17/2019)
poskytovanie kancelárskych a administratívnych služieb
  (from: 09/08/2000 until: 12/17/2019)
spracovanie grafických návrhov počítačovou technikou podľa predlohy so súhlasom autora
  (from: 09/08/2000 until: 12/17/2019)
sprostredkovanie a realizácie príležitostných obchodov
  (from: 09/08/2000 until: 12/17/2019)
výchovno-vzdelávacia činnosť, organizovanie kurzov a školení
  (from: 09/08/2000 until: 12/17/2019)
údržba a montáž výpočtovej techniky a PC sietí
  (from: 09/08/2000 until: 12/17/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/15/1996 until: 12/17/2019)
Managing board
  (from: 01/01/1991 until: 08/14/1996)
Ing. Peter Hrín
Drobného 4
Bratislava
  (from: 01/01/1991 until: 04/01/1992)
Ing. Peter Hrín
Drobného 4
Bratislava
  (from: 12/13/1993 until: 08/09/1994)
Ing. Peter Hrín - predseda
Drobného 4
Bratislava
  (from: 04/02/1992 until: 12/12/1993)
Ing. Peter Jerguš
Tr. Obrancovmieru 43
Žilina
  (from: 01/01/1991 until: 12/12/1993)
Ing. Ján Ježík
Planét 3
Bratislava
  (from: 12/13/1993 until: 08/09/1994)
Ing. Miroslav Macák - člen
Clementi-sova 997/7
Beluša
  (from: 08/10/1994 until: 06/08/1995)
Ing. Peter Murín
Palkovičova 15
Bratislava
  (from: 12/13/1993 until: 08/09/1994)
Ing. Eva Pačesová
Ambroseho 1
Bratislava
  (from: 09/08/2000 until: 08/05/2015)
Ing. Eva Pačesová
Ambroseho 1
Bratislava
Until: 07/11/2012
  (from: 08/06/2015 until: 08/05/2015)
Ing. Pavol Pešek
BélaKúnu 10
Bratislava
  (from: 01/01/1991 until: 12/12/1993)
Ing. Ján Prelec
Tekovská 9
Bratislava
  (from: 04/02/1992 until: 12/12/1993)
Ing. Ján Prelec
Tekovská 9
Bratislava
  (from: 12/13/1993 until: 08/09/1994)
Ing. Ján Prelec - predseda
Tekovská 9
Bratislava
  (from: 01/01/1991 until: 04/01/1992)
Ing. Július Pribylinec
Ľubovnianska 2
Bratislava
  (from: 12/13/1993 until: 08/09/1994)
Ing. Július Pribylinec - podpredseda
Ľubovnianska 2
Bratislava
  (from: 06/09/1995 until: 06/04/1997)
Ing. Július Pribylinec - podpredseda
Ľubovnianska 2
Bratislava
  (from: 06/05/1997 until: 01/27/2000)
Ing. Július Pribylinec - predseda
Ľubovnianska 2
Bratislava
  (from: 08/10/1994 until: 06/08/1995)
Ing. Jozef Richter
Družstev-ná 52
Trenčín
  (from: 01/01/1991 until: 12/12/1993)
Ing. Jozef Sihelský
Riba-yova 14
Bratislava
  (from: 01/01/1991 until: 12/12/1993)
Ing. Andrej Tóth
Palkovičova 15
Bratislava
  (from: 12/13/1993 until: 08/09/1994)
Ing. Andrej Tóth
Palkovi-čova 15
Bratislava
  (from: 01/01/1991 until: 08/09/1994)
Ing. Dušan Vagaský
Hálova 13
Bratislava
  (from: 12/13/1993 until: 08/09/1994)
Ing. Dušan Vagaský - podpredseda
Hálova 13
Bratislava
  (from: 08/10/1994 until: 06/08/1995)
Ing. Dušan Vagaský - predseda
Hálova 13
Bratislava
  (from: 06/09/1995 until: 06/04/1997)
Ing. Dušan Vagaský - predseda
Hálova 13
Bratislava
  (from: 06/05/1997 until: 09/26/2005)
Ing. Dušan Vagaský - predseda
Hálova 13
Bratislava
Until: 04/01/2003
  (from: 09/27/2005 until: 09/26/2005)
Albert Ján Oostergetel - člen
Broekkant 51
Neerpelt
Belgické kráľovstvo
residence in the Slovak Republic :
Páričkova 1099/22
Bratislava
  (from: 06/09/1995 until: 06/04/1997)
Albert Ján Oostergetel - člen
Broekkant 51
Neerpelt
Belgické kráľovstvo
residence in the Slovak Republic :
Páričkova 1099/22
Bratislava
  (from: 06/05/1997 until: 09/26/2005)
Albert Ján Oostergetel - člen
Broekkant 51
Neerpelt
Belgické kráľovstvo
residence in the Slovak Republic :
Páričkova 1099/22
Bratislava
Until: 04/01/2003
  (from: 09/27/2005 until: 09/26/2005)
Jan Willem Tom
Limbricht Sittard
Holandsko
residence in the Slovak Republic :
Páričkova 22
Bratislava
  (from: 11/18/1996 until: 02/24/2000)
Bart Berten
Lutzner Str. 208
Leipzig 041 79
SRN
residence in the Slovak Republic :
Páričkova 22
Bratislava 821 08
  (from: 01/28/2000 until: 12/17/2019)
Albert Ján Oostergetel
Broekkant 51
Neerpelt
Holansko
From: 04/01/2003
  (from: 09/27/2005 until: 12/17/2019)
Acting in the name of the company: 
Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k natlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis minimálne dvaja členovia predstavenstva alebo člen predstavenstva a prokurista. Súčasťou podpisu musí byť vytlačené alebo napísané meno, priezvisko a funkcia podpisujúceho.
  (from: 08/15/1996 until: 12/17/2019)
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak že k natlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva, predseda predstavenstva, jeden alebo niekoľko členov predstavenstva, ktorí boli k tomu poverení predstavenstvom, prokuristi a ďalší splnomocnení pracovníci v rozsahu udelenej plnej moci alebo iní pracovníci v rozsahu dispozícií daných mu podľa organizačného alebo podpisového poriadku akciovej spoločnosti k plneniu pracovných úloh. Za spoločnosť sú oprávnení podpisovať vždy všetci členovia predstavenstva alebo jeho predseda.
  (from: 01/01/1991 until: 08/14/1996)
Procuration: 
Ing. Věra Kadlecajová
Prúdova 7
Bratislava
  (from: 08/15/1996 until: 11/17/1996)
Ing. Věra Kadlecajová
Mierová 32
Tomášov 900 44
  (from: 11/18/1996 until: 03/23/2015)
Ing. Dana Rajčániová
Vranovská 61
Bratislava
  (from: 08/15/1996 until: 11/17/1996)
Ing. Dana Rajčániová
Vranovská 61
Bratislava
  (from: 11/18/1996 until: 03/30/2015)
Capital: 
576 411 000 Sk
  (from: 12/13/1993 until: 12/17/2019)
512 514 000 Sk
  (from: 04/02/1992 until: 12/12/1993)
504 000 000 Sk
  (from: 01/01/1991 until: 04/01/1992)
Shares: 
Number of shares: 576411
Type: na majiteľa
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/25/2000 until: 12/17/2019)
Number of shares: 576411
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/13/1993 until: 02/24/2000)
Number of shares: 512514
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/02/1992 until: 12/12/1993)
Number of shares: 5040
Type: na majiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/01/1991 until: 04/01/1992)
Supervisory board: 
Ing. Karol Danys - člen
Čsl. pionierov 1
Banská Bystrica
  (from: 06/09/1995 until: 06/04/1997)
Ing. Karol Danys - predseda
Čsl. pionierov 1
Banská Bystrica
  (from: 06/05/1997 until: 08/04/2003)
Ing. Vladimír Hromý
Dunajská 26
Bratislava
  (from: 02/25/2000 until: 09/07/2000)
Ing. Věra Kadlecajová - člen
Jungmanova 2
Bratislava
  (from: 06/09/1995 until: 08/14/1996)
Ing. Vladimír Klocok - člen
Okružná 2058/22
Dolný Kubín
  (from: 06/09/1995 until: 08/14/1996)
Otto Kremmer
Jungmanova 2
Bratislava
  (from: 08/15/1996 until: 06/04/1997)
Otto Kremmer - člen
Jungmanova 2
Bratislava
  (from: 06/05/1997 until: 04/11/1999)
Ing. Miroslav Macák - predseda
Clementisova 997/7
Beluša
  (from: 06/09/1995 until: 08/14/1996)
Ing. Július Pribylinec
Ľubovnianska 2
Bratislava
  (from: 02/25/2000 until: 09/07/2000)
Sven Paul Jozef Theo D´or
Olivová 7200/35
Bratislava
  (from: 09/08/2000 until: 10/01/2001)
Ing. Karol Danys - predseda
Krížna 7
Banská Bystrica
From: 09/27/2002
  (from: 08/05/2003 until: 12/17/2019)
Ing. Ernest Angermayer
Lackova 13
Bratislava
  (from: 04/12/1999 until: 12/17/2019)
Otto Kremmer
Jungmanova 2
Bratislava
  (from: 10/02/2001 until: 12/17/2019)
Wolfgang Fischer - člen
Kondorweg 21
Wuppertal
Spolková republika Nemecko
  (from: 06/09/1995 until: 12/17/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená na uznesení vlády SR číslo 632 z 21.01.1991 rozhodnutím ministra priemyslu SR číslo: 118/1990 z 29.12.1990 o zakladateľskom pláne podľa § 15 § 62, § 63 Zb. o akciových spoločnostiach v súlade s ust. § 32 ods. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Sa 164
  (from: 01/01/1991 until: 12/17/2019)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.1.1994, na ktorom boli prijaté zmeny. Stary spis: Sa 164
  (from: 08/10/1994 until: 12/17/2019)
Notárska zápisnica Nz 61/95 napísaná dňa 14.2.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, ktorá osvedčuje priebeh časti mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Výpis z uznesení mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 14.2.1995.
  (from: 06/09/1995 until: 12/17/2019)
BCT - Bratislavská cvernová továreň, kciová spoločnosť bola na základe Uznesenia mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 23.3.1995 zlúčená s obchodnou spoločnosťou BP Danubius s.r.o. so sídlom Trnavská 6, Bratislava, zrušená bez likvidácie a obchodnou spoločnosťou "Super G market s.r.o." so sídlom Mierova 67, Bratislava, zrušenou bez likvidácie v súlade s § 69 zák.č.513/91 Zb. Všetky práva a záväzky zrušených spoločností preberá spoločnosť BCT - Bratislavská cvernová továreň, akciová spoločnosť. Stary spis: Sa 164
  (from: 06/21/1995 until: 12/17/2019)
Na valnom zhromaždení dňa 26.06.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 299/96 napísanej dňa 26.06.1996 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom v Bratislave bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 164
  (from: 08/15/1996 until: 12/17/2019)
Na valnom zhromaždení, dňa 26.06.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápis- nici Nz 299/96 napísanej dňa 26.06.1996 notárom JUDr.Kováčom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 164
  (from: 11/18/1996 until: 12/17/2019)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.06.1996. Stary spis: Sa 164
  (from: 06/05/1997 until: 12/17/2019)
Protokol z uskutočnených volieb člena dozornej rady zo dňa 4.9.1997.
  (from: 04/12/1999 until: 12/17/2019)
Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 18.6.1999 osvedčenom notárskou zápisnicou N 113/9 Nz 110/99 schválená zmena stanov spoločnosti Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.6.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 01/28/2000 until: 12/17/2019)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 18.6.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 113/99, Nz 110/99 spísanou JUDr Tatianou Šúrkovou. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 9.12.1999 prioňebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 729/9, Nz 729/9 spísanou notárkou JUDr Danielou Šikutovou.
  (from: 02/25/2000 until: 12/17/2019)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.4.2000. Zápisnica z valného zhromaždenia z 26.5.2000. Notárska zápisnica č. N 263/00, Nz 263/00 zo dňa 26.5.2000 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.8.2000.
  (from: 09/08/2000 until: 12/17/2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.6.2001.
  (from: 10/02/2001 until: 12/17/2019)
Zmena stanov odsúhlasená na Valnom zhromaždení 27.9.2002, osvedčená do notárskej zápisnice 786/N a 736/NZ.
  (from: 08/05/2003 until: 12/17/2019)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 7K 25/01 zo dňa 14.4.2003 ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok BCT - Bratislavská cvernová továreň, a.s., Páričkova 18, Bratislava, IČO: 00 153 150. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Pukalovič, komerčný právnik, Vajnorská 8/A, Bratislava. Za osobitných správcov boli ustanovení: Ing. Róbert Sedlák, Štefánikova 5, Bratislava pre prevádzkovanie podniku, speňažovanie konkurznej podstaty a Mgr. Karol Kovár, advokát, Tabakova 5, Bratislava pre prípravu prieskumného pojednávania, vymáhanie pohľadávok, riešenia prípadných odporovateľných právnych úkonov úpadcu.
  (from: 08/06/2003 until: 12/17/2019)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.6.2015, sp. zn. 34 Exre/192/2015 - 10, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.7.2015.
  (from: 08/06/2015 until: 12/17/2019)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person