Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3317/B

Business name: 
DÔVERA Holding, s. r. o.
  (from: 06/08/2012)
DÔVERA Holding, a.s.
  (from: 09/01/2006 until: 06/07/2012)
Západoslovenské piesky, a.s.
  (from: 08/26/2004 until: 08/31/2006)
PPC Slovakia, a.s.
  (from: 04/26/2004 until: 08/25/2004)
Registered seat: 
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (from: 01/26/2010)
Križkova 9
Bratislava 811 04
  (from: 04/26/2004 until: 01/25/2010)
Identification number (IČO): 
35 883 731
  (from: 04/26/2004)
Date of entry: 
04/26/2004
  (from: 04/26/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/08/2012)
Joint-stock company
  (from: 04/26/2004 until: 06/07/2012)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2004)
správa nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 04/26/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 04/26/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/26/2004)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 04/26/2004)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/26/2004)
činnosť účtovných a ekonomických poradcov
  (from: 04/26/2004)
činnosť organizačných poradcov
  (from: 04/26/2004)
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy, strojárenstva, hutníctva, opravárenských technológií, informačných a riadiacich systémov
  (from: 06/08/2012)
marketing-prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/26/2004)
poradenská činnosť v oblasti software v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2004)
správa počítačových sietí
  (from: 04/26/2004)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 04/26/2004)
skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov)
  (from: 04/26/2004)
prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
  (from: 04/26/2004)
kancelárske a administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 04/26/2004)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2004)
prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení, strojov, prístrojov, kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
  (from: 07/28/2006)
prenájom hnuteľných vecí-motorových vozidiel, dopravných zariadení, strojov, prístrojov, kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
  (from: 04/26/2004 until: 07/27/2006)
úprava, spracovanie kaolínov, živcov, ílov, bentonitov, zeolitov, perlitov
  (from: 07/21/2004 until: 08/31/2006)
výroba náterových hmôt, tmelov a plnív na báze kaolínov, živcov, ílov, bentonitov, zeolitov a perlitov
  (from: 07/21/2004 until: 08/31/2006)
obchodná činnosť s nerudnými surovinami - veľkoobchod
  (from: 07/21/2004 until: 08/31/2006)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton
  (from: 07/21/2004 until: 07/27/2006)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 07/21/2004 until: 07/27/2006)
úprava a zušlachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 07/21/2004 until: 07/27/2006)
zriaďovanie a prevádzka odvalov,výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) a d)
  (from: 07/21/2004 until: 07/27/2006)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton
  (from: 07/21/2004 until: 07/27/2006)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu
  (from: 08/28/2004 until: 07/27/2006)
poradenská , konzultačná a školiaca činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy, strojárenstva, hutníctva, opravárenských technológií, informačných a riadiacich systémov
  (from: 04/26/2004 until: 06/07/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/08/2012)
Managing board
  (from: 07/21/2004 until: 06/07/2012)
Managing board
  (from: 04/26/2004 until: 07/20/2004)
Ing. Eduard Maták
Stromová 10482/38
Bratislava 831 01
From: 06/08/2012
  (from: 06/08/2012)
Ing. Marek Rendek
Bernolákova 35
Košice 040 11
From: 06/08/2012
  (from: 06/08/2012)
Ing. Marek Balážik - člen
Tomášovská 21
Malinovo 900 45
From: 08/21/2006
  (from: 09/01/2006 until: 02/15/2007)
Ing. Marek Balážik - člen
Tomášovská 21
Malinovo 900 45
From: 08/21/2006 Until: 01/29/2007
  (from: 02/16/2007 until: 02/15/2007)
Ing. Vladimír Brodňan - člen
Sídlisko 126
Tvrdošín
From: 04/26/2004
  (from: 04/26/2004 until: 07/20/2004)
Ing. Vladimír Brodňan - člen
Sídlisko 126
Tvrdošín
From: 04/26/2004 Until: 07/15/2004
  (from: 07/21/2004 until: 07/20/2004)
Peter Demský - člen
Hollého 75
Michalovce 071 01
From: 02/23/2006
  (from: 03/14/2006 until: 08/31/2006)
Peter Demský - člen
Hollého 75
Michalovce 071 01
From: 02/23/2006 Until: 08/21/2006
  (from: 09/01/2006 until: 08/31/2006)
Ing. Viktor Földes - člen
Móra Krausza 5
Komárno - Nová Stráž 945 04
From: 08/21/2006
  (from: 09/01/2006 until: 10/17/2007)
Ing. Viktor Földes - člen
Móra Krausza 5
Komárno - Nová Stráž 945 04
From: 08/21/2006 Until: 10/08/2007
  (from: 10/18/2007 until: 10/17/2007)
Mgr. Jaroslav Haščák - predseda
Križkova 9
Bratislava 811 04
From: 04/26/2004
  (from: 04/26/2004 until: 07/20/2004)
Mgr. Jaroslav Haščák - predseda
Križkova 9
Bratislava 811 04
From: 04/26/2004 Until: 07/15/2004
  (from: 07/21/2004 until: 07/20/2004)
Mgr. Tatiana Ilavská - člen
1. Mája 1945/53
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 01/29/2007
  (from: 02/16/2007 until: 12/27/2007)
Mgr. Tatiana Ilavská - člen
1. Mája 1945/53
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 01/29/2007 Until: 12/01/2007
  (from: 12/28/2007 until: 12/27/2007)
Ing. Marián Krajňák - člen
Križkova 9
Bratislava 811 04
From: 06/26/2009
  (from: 08/06/2009 until: 07/23/2010)
Ing. Michal Magic - člen
Bernolákova 5999/22
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
From: 12/01/2007
  (from: 12/28/2007 until: 08/05/2009)
Ing. Michal Magic - člen
Bernolákova 5999/22
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
From: 12/01/2007 Until: 06/26/2009
  (from: 08/06/2009 until: 08/05/2009)
Lucia Macháliková
Družstevná 32
Bernolákovo 900 27
From: 02/14/2008
  (from: 02/26/2008 until: 12/10/2008)
Lucia Macháliková
Družstevná 32
Bernolákovo 900 27
From: 02/14/2008 Until: 11/15/2008
  (from: 12/11/2008 until: 12/10/2008)
Ing. Emília Mamajová - člen
Partizánska 27
Snina 069 01
From: 10/08/2007
  (from: 10/18/2007 until: 02/25/2008)
Ing. Emília Mamajová - člen
Partizánska 27
Snina 069 01
From: 10/08/2007 Until: 02/14/2008
  (from: 02/26/2008 until: 02/25/2008)
Bc. Petra Ondirová - člen
Dénešova 45
Košice 040 01
SR
From: 11/15/2008
  (from: 12/11/2008 until: 08/05/2009)
Bc. Petra Ondirová - člen
Dénešova 45
Košice 040 01
SR
From: 11/15/2008 Until: 06/26/2009
  (from: 08/06/2009 until: 08/05/2009)
Vladimír Škovran - predseda predstavenstva
Zochova 16
Bratislava 811 03
From: 07/15/2004
  (from: 07/21/2004 until: 08/25/2004)
Vladimír Škrovan - predseda
Zochova 16
Bratislava 811 03
From: 02/23/2006
  (from: 03/14/2006 until: 08/31/2006)
Vladimír Škrovan - predseda
Zochova 16
Bratislava 811 03
From: 02/23/2006 Until: 08/21/2006
  (from: 09/01/2006 until: 08/31/2006)
Vladimír Škrovan - predseda predstavenstva
Zochova 16
Bratislava 811 03
From: 07/15/2004
  (from: 08/26/2004 until: 03/13/2006)
Vladimír Škrovan - predseda predstavenstva
Zochova 16
Bratislava 811 03
From: 07/15/2004 Until: 02/23/2006
  (from: 03/14/2006 until: 03/13/2006)
Ing. Ladislav Šmárik - predseda
Mojmírova 8
Žilina 010 01
From: 08/21/2006
  (from: 09/01/2006 until: 02/15/2007)
Ing. Ladislav Šmárik - predseda
Mojmírova 8
Žilina 010 01
From: 08/21/2006 Until: 01/29/2007
  (from: 02/16/2007 until: 02/15/2007)
Ing. Roman Závodský - člen
Košická 20
Senec 903 01
From: 04/26/2004
  (from: 04/26/2004 until: 07/20/2004)
Ing. Roman Závodský - člen
Košická 20
Senec 903 01
From: 04/26/2004
  (from: 07/21/2004 until: 03/13/2006)
Ing. Roman Závodský - člen
Košická 20
Senec 903 01
From: 04/26/2004 Until: 02/23/2006
  (from: 03/14/2006 until: 03/13/2006)
Ing. Eduard Maták - predseda
Stromová 10482/38
Bratislava 831 01
From: 01/29/2007 Until: 06/08/2012
  (from: 06/08/2012 until: 06/07/2012)
Ing. Marián Krajňák - člen
Nová 1699/145A
Stupava 900 31
From: 06/26/2009 Until: 06/08/2012
  (from: 06/08/2012 until: 06/07/2012)
Ing. Eduard Maták - predseda
Stromová 10482/38
Bratislava 831 01
From: 01/29/2007
  (from: 02/16/2007 until: 06/07/2012)
Ing. Marián Krajňák - člen
Nová 1699/145A
Stupava 900 31
From: 06/26/2009
  (from: 07/24/2010 until: 06/07/2012)
Acting in the name of the company: 
Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne vo všetkých veciach.
  (from: 06/08/2012)
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 08/06/2009 until: 06/07/2012)
Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 09/01/2006 until: 08/05/2009)
Každý člen predstavenstva je oprávnený konať za spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúca osoba svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.
  (from: 07/21/2004 until: 08/31/2006)
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom úkony v mene spoločnosti sa uskutočňujú súhlasným prejavom vôle predsedu predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúca osoba svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.
  (from: 04/26/2004 until: 07/20/2004)
Capital: 
21 576 000 EUR Paid up: 21 576 000 EUR
  (from: 06/08/2012)
21 576 041,49 EUR Paid up: 21 576 041,49 EUR
  (from: 08/06/2009 until: 06/07/2012)
650 000 000 Sk Paid up: 650 000 000 Sk
  (from: 08/09/2007 until: 08/05/2009)
650 000 000 Sk Paid up: 198 500 000 Sk
  (from: 09/01/2006 until: 08/08/2007)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 05/24/2005 until: 08/31/2006)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 04/26/2004 until: 05/23/2005)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
  (from: 08/06/2009 until: 06/07/2012)
Number of shares: 649
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
  (from: 08/06/2009 until: 06/07/2012)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/26/2004 until: 08/05/2009)
Number of shares: 649
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 09/01/2006 until: 08/05/2009)
Number of shares: 4
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 05/24/2005 until: 08/31/2006)
Stockholder: 
VSŽ akciová spoločnosť Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 3045/B
Trnavská cesta 8/A
Košice
  (from: 04/26/2004 until: 08/27/2004)
HICEE B.V.
Bussumergrintweg 14 A
Hilversum 1217BP
Holandské kráľovstvo
  (from: 08/09/2007 until: 08/05/2009)
HICEE B.V.
Olympia 1 a/b
Hilversum 1213NS
Holandsko
  (from: 09/01/2006 until: 08/08/2007)
HICEE B.V.
Van Nelleweg 1206
Rotterdam 3044 BC
Holandské kráľovstvo
  (from: 08/06/2009 until: 06/07/2012)
Slovenské investičné družstvo
Osadná 11
Bratislava 831 03
  (from: 04/07/2006 until: 08/31/2006)
Slovenský investičný holding, a.s.
Osadná 11
Bratislava 831 03
  (from: 08/28/2004 until: 04/06/2006)
Supervisory board: 
Ing. Peter Benedikt - člen
Šancová 52
Bratislava
From: 04/26/2004
  (from: 04/26/2004 until: 08/31/2006)
Ing. Peter Benedikt - člen
Šancová 52
Bratislava
From: 04/26/2004 Until: 08/21/2006
  (from: 09/01/2006 until: 08/31/2006)
Ing. Michal Magic
Bernolákova 5999/22
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
From: 06/26/2009
  (from: 08/06/2009 until: 07/23/2010)
Ing. Michal Magic
Bernolákova 5999/22
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
From: 06/26/2009 Until: 06/19/2010
  (from: 07/24/2010 until: 07/23/2010)
Ing. Emília Mamajová - člen
Partizánska 1835
Snina 069 01
From: 08/21/2006
  (from: 09/01/2006 until: 11/13/2007)
Ing. Emília Mamajová - člen
Partizánska 1835
Snina 069 01
From: 08/21/2006 Until: 10/08/2007
  (from: 11/14/2007 until: 11/13/2007)
JUDr. Magdaléna Martincová - predseda
Orgovánová 5
Malá Ida 044 20
From: 08/21/2006
  (from: 09/01/2006 until: 08/05/2009)
JUDr. Magdaléna Martincová - predseda
Orgovánová 5
Malá Ida 044 20
From: 08/21/2006 Until: 06/26/2009
  (from: 08/06/2009 until: 08/05/2009)
Ing. Eduard Maták - člen
Pekníkova 3
Bratislava 841 02
From: 04/26/2004
  (from: 04/26/2004 until: 08/31/2006)
Ing. Eduard Maták - člen
Pekníkova 3
Bratislava 841 02
From: 04/26/2004 Until: 08/21/2006
  (from: 09/01/2006 until: 08/31/2006)
Mgr. Jozef Oravkin - predseda
487
Heľpa
From: 04/26/2004
  (from: 04/26/2004 until: 08/31/2006)
Mgr. Jozef Oravkin - predseda
487
Heľpa
From: 04/26/2004 Until: 08/21/2006
  (from: 09/01/2006 until: 08/31/2006)
Mgr. Renáta Tužinská
Bratislavská 7
Senec 903 01
From: 10/08/2007
  (from: 11/14/2007 until: 08/05/2009)
Mgr. Renáta Tužinská
Bratislavská 7
Senec 903 01
From: 10/08/2007 Until: 06/26/2009
  (from: 08/06/2009 until: 08/05/2009)
Ing. Marián Slivovič - člen
Československej armády 27
Humenné 066 01
From: 08/21/2006 Until: 06/08/2012
  (from: 06/08/2012 until: 06/07/2012)
Ing. Lenka Madleňáková
Novozámocká 48/50
Nitra 949 05
From: 06/26/2009 Until: 06/08/2012
  (from: 06/08/2012 until: 06/07/2012)
Mgr. Ján Jerga
Národná Trieda 208/70
Košice - sever 040 01
From: 06/19/2010 Until: 06/08/2012
  (from: 06/08/2012 until: 06/07/2012)
Ing. Marián Slivovič - člen
Československej armády 27
Humenné 066 01
From: 08/21/2006
  (from: 09/01/2006 until: 06/07/2012)
Ing. Lenka Madleňáková
Novozámocká 48/50
Nitra 949 05
From: 06/26/2009
  (from: 08/06/2009 until: 06/07/2012)
Mgr. Ján Jerga
Národná Trieda 208/70
Košice - sever 040 01
From: 06/19/2010
  (from: 07/24/2010 until: 06/07/2012)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 1022/03, Nz 112219/03 zo dňa 01.12.2003 a stanovy spoločnosti.
  (from: 04/26/2004)
Notárska zápisnica N 399/2004, Nz 51664/2004 zo dňa 16.6.2004 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spoločnosti. Notárska zápisnica N 470/2004, Nz 58280/2004 zo dňa 15.7.2004.
  (from: 07/21/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spoločnosti vo forme notárskej zápisnice č. N 538/2004, Nz 65941/2004 zo dňa 20.8.2004. Zmena obchodného mena z: PPC Slovakia, a.s. na: Západoslovenské piesky, a.s.
  (from: 08/26/2004)
Notárska zápisnica č.N 96/2005, Nz 19204/2005, NCRls 18932/2005 zo dňa 03.05.2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania.
  (from: 05/24/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.01.2007.
  (from: 02/16/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.10.2007.
  (from: 11/14/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.11.2007.
  (from: 12/28/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.02.2008.
  (from: 02/26/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.11.2008.
  (from: 12/11/2008)
Notárska zápisnica N 690/2009, Nz 21661/2009 zo dňa 26.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 08/06/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 56/2010, Nz 1283/2010, NCRls 1307/2010 zo dňa 18.01.2010.
  (from: 01/26/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.06.2010.
  (from: 07/24/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.04.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 417/2012, Nz 14577/2012, NCRls 14921/2012 o zmene právnej formy spoločnosti Dôvera Holding, a.s. na spoločnosť s ručením obmedzeným v zmysle ust. § 69b zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 06/08/2012)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person