Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  171/B

Business name: 
Slovenské autoškoly a.s. v likvidácii
  (from: 02/04/2009 until: 12/06/2010)
Registered seat: 
Konopná 16
Bratislava 821 05
  (from: 02/01/1995 until: 12/06/2010)
Identification number (IČO): 
00 034 975
  (from: 09/23/1991)
Date of entry: 
09/23/1991
  (from: 09/23/1991)
Date of deletion: 
12/07/2010
  (from: 12/07/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/07/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/23/1991)
Capital: 
1 314 388 EUR Paid up: 1 314 388 EUR
  (from: 02/04/2009 until: 12/06/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2009
  (from: 12/07/2010)
 Liquidators:
Mgr. Milan Blažo
Tolianska 26
Bratislava 821 07
From: 01/01/2009 Until: 12/07/2010
  (from: 02/04/2009)
 Liquidators:
Ing. Štefan Bogács
Boreková 30/A
Bratislava 821 06
From: 01/01/2009 Until: 12/07/2010
  (from: 02/04/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za akciovú spoločnosť v likvidácii konajú a podpisujú likvidátor, každý samostatne. Za spoločnosť podpisujú tak, že k o bchodnému menu spoločnosti s dodatkom ,, v likvidácii", k menu a funkcii pripoja svoj podpis.
  (from: 02/04/2009)
Date of completion of voluntary liquidation: 05/15/2010
  (from: 12/07/2010)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.09.2010, na ktorom bola schválená mimoriadna účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, záverečná správa o likvidácii spoločnosti a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava VI s výmazom zo dňa 04.11.2010 pod č. 801/230/89460/10/VaľM. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Slovenské autoškoly a.s. v likvidácii, so sídlom Konopná 16, 821 05 Bratislava, IČO : 00 034 975, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 171/B.
  (from: 12/07/2010)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person