Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  30629/B

Business name: 
HVB Factoring s.r.o.
  (from: 02/05/2004 until: 12/31/2006)
Registered seat: 
Mostová 6
Bratislava 811 02
  (from: 02/05/2004 until: 12/31/2006)
Identification number (IČO): 
35 875 291
  (from: 02/05/2004)
Date of entry: 
02/05/2004
  (from: 02/05/2004)
Person dissolved from: 
31.12.2006
  (from: 01/01/2007)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení spoločnosti bez likvidácie zlúčením
  (from: 01/01/2007)
Date of deletion: 
01/01/2007
  (from: 01/01/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/05/2004)
Objects of the company: 
faktoring a forfaiting
  (from: 02/05/2004 until: 12/31/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/05/2004 until: 12/31/2006)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/05/2004 until: 12/31/2006)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 02/05/2004 until: 12/31/2006)
Partners: 
Bank Austria Creditanstalt AG
Vordere Zollamtstraße 13
Viedeň 1030
Republic of Austria
  (from: 10/17/2006 until: 11/07/2006)
FactorBank Aktiengesellschaft
Floragasse 7
Viedeň 1041
Republic of Austria
  (from: 11/10/2004 until: 10/16/2006)
HVB Bank Slovakia a.s. IČO: 31 372 503
Mostová 6
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 02/05/2004 until: 12/31/2006)
Contribution of each member: 
HVB Bank Slovakia a.s.
Amount of investment: 10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
  (from: 02/05/2004 until: 11/07/2006)
FactorBank Aktiengesellschaft
Amount of investment: 2 500 000 Sk Paid up: 2 500 000 Sk
  (from: 11/10/2004 until: 10/16/2006)
Bank Austria Creditanstalt AG
Amount of investment: 2 500 000 Sk Paid up: 2 500 000 Sk
  (from: 10/17/2006 until: 11/07/2006)
HVB Bank Slovakia a.s.
Amount of investment: 12 500 000 Sk Paid up: 12 500 000 Sk
  (from: 11/08/2006 until: 12/31/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/05/2004 until: 12/31/2006)
Ing. Rastislav Nemec
Rozvodná 9A
Bratislava 831 01
From: 12/14/2005
  (from: 01/27/2006 until: 08/16/2006)
Ing. Rastislav Nemec
Rozvodná 9A
Bratislava 831 01
From: 12/14/2005 Until: 08/04/2006
  (from: 08/17/2006 until: 08/16/2006)
Ing. Peter Kordoš
Lesnícka 14
Bratislava 851 10
From: 05/04/2005
  (from: 06/03/2005 until: 12/31/2006)
Friedrich Plail
Unterer Maierhof 20
Obergänserndorf 2111
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Na kopci 23
Bratislava 811 02
From: 02/05/2004
  (from: 02/05/2004 until: 06/02/2005)
Friedrich Plail
Unterer Maierhof 20
Obergänserndorf 2111
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Na kopci 23
Bratislava 811 02
From: 02/05/2004 Until: 05/04/2005
  (from: 06/03/2005 until: 06/02/2005)
Acting in the name of the company: 
Štatutárnym oprgánom spoločosti je jeden alebo viac konateľov. Ak je konateľov viac, sú za spoločnosť oprávnení konať vždy najmenej dvaja konatelia spoločne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, funkciu a vlastnoručný podpis.
  (from: 08/17/2006 until: 12/31/2006)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne.
  (from: 02/05/2004 until: 08/16/2006)
Procuration: 
Namina Akoussahová
Veternicová 3
Bratislava 841 03
From: 04/03/2004
  (from: 04/03/2004 until: 01/18/2005)
Namina Akoussahová
Veternicová 3
Bratislava 841 03
From: 04/03/2004 Until: 12/14/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/18/2005)
Ing. Rastislav Nemec
Rozvodná 9A
Bratislava 831 01
From: 01/19/2005
  (from: 01/19/2005 until: 01/26/2006)
Ing. Rastislav Nemec
Rozvodná 9A
Bratislava 831 01
From: 01/19/2005 Until: 12/14/2005
  (from: 01/27/2006 until: 01/26/2006)
V mene spoločnosti je prokurista oprávnený konať samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a dodatok označujúci prokúru.
  (from: 04/03/2004 until: 01/26/2006)
Capital: 
12 500 000 Sk Paid up: 12 500 000 Sk
  (from: 11/10/2004 until: 12/31/2006)
10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
  (from: 02/05/2004 until: 11/09/2004)
Supervisory board: 
Friedrich Plail
Unterer Maierhof 20
Obergänserndorf 2111
Rakúska republika
From: 06/30/2005
  (from: 09/01/2005 until: 12/31/2006)
Mag. Helmut Horvath
Guntramsdorfer Straße 41/24/7
Mödling 2340
Rakúska republika
From: 06/30/2005
  (from: 09/01/2005 until: 12/31/2006)
Dr. Christian Suppanz
Meidlinger Hauptstrasse 7-9/2/53
Wien 1120
Rakúska republika
From: 02/05/2004 Until: 06/30/2005
  (from: 09/01/2005 until: 08/31/2005)
Armin Wannack
Bartensteinplatz 2K
Tribuswinkel 2512
Rakúska republika
From: 02/05/2004 Until: 06/30/2005
  (from: 09/01/2005 until: 08/31/2005)
Dr. Hans Michael Wolf
Marokkaner Gasse 13/4
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 06/30/2004
  (from: 11/10/2004 until: 12/31/2006)
Dr. Christian Suppanz
Meidlinger Hauptstrasse 7-9/2/53
Wien 1120
Rakúska republika
From: 02/05/2004
  (from: 11/10/2004 until: 08/31/2005)
Armin Wannack
Bartensteinplatz 2K
Tribuswinkel 2512
Rakúska republika
From: 02/05/2004
  (from: 11/10/2004 until: 08/31/2005)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica č. N 777/2006, Nz 49406/2006, NCRls 49087/2006 zo dňa 30.11.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení spoločnosti HVB Factoring s.r.o., so sídlom Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO : 35 875 291 bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou HVB Bank Slovakia a.s., so sídlom Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO : 31 372 503 ako nástupníckou spoločnosťou. Obchodná spoločnosť HVB Bank Slovakia a.s. preberá dňom zlúčenia všetky známe aj neznáme záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti HVB Factoring s.r.o. Zmluva o zlúčení zo dňa 01.12.2006 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 799/2006, Nz 50006/2006, NCRls 49708/2006. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 14.11.2006 pod č. UBD-3152/2006-PLP o udelení predchádzajúceho súhlasu so zlúčením. Na základe uvedeného v y m a z u j e sa z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť HVB Factoring s.r.o., so sídlom Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO : 35 875 291, zapísaná v odd. Sro, vo vložke č. 30629/B.
  (from: 01/01/2007)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.11.2003 spísanou vo forme notárskej zápisnice N 970/2003, Nz 107309/2003, v súlade s § § 105-153 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v znení Dodatku č. 1 k Zakladateľskej listine spoločnosti HVB Factoring s.r.o., zo dňa 28.01.2004 spísaného vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.01.2004 N 58/2003, Nz 7082/2003 v súlade s § § 105-153 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/05/2004 until: 12/31/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.3.2004.
  (from: 04/03/2004 until: 12/31/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.6.2004.
  (from: 11/10/2004 until: 12/31/2006)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 03.01.2005.
  (from: 01/19/2005 until: 12/31/2006)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 04.05.2005.
  (from: 06/03/2005 until: 12/31/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2005. Dr. Christian Suppanz, Armin Wannack - funkcia členov dozornej rady od 05.02.2004 do 30.06.2005.
  (from: 09/01/2005 until: 12/31/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.09.2006 - udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu.
  (from: 10/17/2006 until: 12/31/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.10.2006.
  (from: 11/08/2006 until: 12/31/2006)
Legal successor: 
HVB Bank Slovakia a.s.
Mostová 6
Bratislava 811 02
  (from: 01/01/2007)
Date of updating data in databases:  10/14/2021
Date of extract :  10/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person