Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10497/R

Business name: 
ARTEES, s.r.o.
  (from: 11/30/2001 until: 07/29/2010)
LOCO, s.r.o. - anglicky : LOCO, Ltd - nemecky : LOCO, GmbH
  (from: 09/02/1997 until: 11/29/2001)
Registered seat: 
Okružná 18
Dubnica nad Váhom
  (from: 05/29/2003 until: 07/29/2010)
Liptovská 4
Trenčín 911 08
  (from: 11/30/2001 until: 05/28/2003)
K Výstavisku 623
Trenčín 912 50
  (from: 06/26/2001 until: 11/29/2001)
K Výstavisku 12
Trenčín 912 50
  (from: 09/02/1997 until: 06/25/2001)
Identification number (IČO): 
36 297 950
  (from: 09/02/1997)
Date of entry: 
09/02/1997
  (from: 09/02/1997)
Person dissolved from: 
20.7.2010
  (from: 07/30/2010)
Date of deletion: 
07/30/2010
  (from: 07/30/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/30/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/02/1997)
Objects of the company: 
správa trhovísk, tržnice a príležitostného trhu
  (from: 08/27/1999 until: 02/10/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností - veľkoobchod
  (from: 09/02/1997 until: 07/29/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 09/02/1997 until: 07/29/2010)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/02/1997 until: 07/29/2010)
výroba produktov z betónu a cementu s výnimkou stavebných prvkov
  (from: 09/02/1997 until: 07/29/2010)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 09/02/1997 until: 07/29/2010)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 09/02/1997 until: 07/29/2010)
činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 09/02/1997 until: 07/29/2010)
podnikateľské poradenstvo a poradenské služby s výnimkou činnosti účtovných, organizačných, daňových a ekonomických poradcov
  (from: 09/02/1997 until: 07/29/2010)
reklamné činnosti
  (from: 09/02/1997 until: 07/29/2010)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/02/1997 until: 07/29/2010)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 09/02/1997 until: 07/29/2010)
prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/02/1997 until: 07/29/2010)
maloobchod so zmiešaným tovarom mimo riadnej predajne
  (from: 09/02/1997 until: 07/29/2010)
výstavnícka činnosť - realizácia výstav a veľtrhov
  (from: 09/02/1997 until: 07/29/2010)
vydavateľské činnosti
  (from: 09/02/1997 until: 07/29/2010)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/02/1997 until: 07/29/2010)
zámočníctvo
  (from: 09/02/1997 until: 07/29/2010)
sústružnícke práce
  (from: 09/02/1997 until: 07/29/2010)
správa trhovísk, tržnice a príležitostného trhu
  (from: 02/11/2000 until: 07/29/2010)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 02/11/2000 until: 07/29/2010)
Partners: 
Miloš Poruban
901
Trenčianske Stankovce 913 11
Slovak Republic
  (from: 06/14/1999 until: 11/29/2001)
Miloš Poruban
278
Trenčianske Stankovce 913 11
Slovak Republic
  (from: 09/02/1997 until: 06/13/1999)
Jozef Prikryl
Liptovská 4
Trenčín 911 08
Slovak Republic
  (from: 11/30/2001 until: 05/28/2003)
Róbert Lexmann
Okružná 18
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 05/29/2003 until: 07/29/2010)
Contribution of each member: 
Miloš Poruban
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/02/1997 until: 06/13/1999)
Miloš Poruban
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/14/1999 until: 11/29/2001)
Jozef Prikryl
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/30/2001 until: 05/28/2003)
Róbert Lexmann
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/29/2003 until: 07/29/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/02/1997 until: 07/29/2010)
Miloš Poruban
901
Trenčianske Stankovce 913 11
  (from: 09/02/1997 until: 11/29/2001)
Jozef Prikryl
Liptovská 4
Trenčín 911 08
Until: 02/11/2003
  (from: 11/30/2001 until: 05/28/2003)
Róbert Lexmann
Okružná 18
Dubnica nad Váhom
From: 02/11/2003
  (from: 05/29/2003 until: 07/29/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 09/02/1997 until: 07/29/2010)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/29/2003 until: 07/29/2010)
200 000 Sk
  (from: 06/14/1999 until: 05/28/2003)
100 000 Sk
  (from: 09/02/1997 until: 06/13/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28CbR/77/2008-29 zo dňa 17.06.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.07.2010, súd zrušil bez likvidácie spoločnosť ARTEES, s. r.o., so sídlom Dubnica nad Váhom 018 41, Okružná 18, IČO : 36 297 950 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 10497/R.
  (from: 07/30/2010)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 193/97, NZ 164/97 zo dňa 01.08. 1997 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
  (from: 09/02/1997 until: 07/29/2010)
Zmena zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou N 224/98, NZ 179/98 zo dňa 31.7.1998.
  (from: 06/14/1999 until: 07/29/2010)
Zmena zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou N 349/98, NZ 272/98 zo dňa 11.12.1999.
  (from: 08/27/1999 until: 07/29/2010)
Rozhodnutie spoločníka (notárska zápisnica N 356/98, NZ 277/98 zo dňa 16.12.1998) o zmene zakladateľskej listiny.
  (from: 02/11/2000 until: 07/29/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia o zmene zakladateľskej listiny spísané do notárskej zápisnice N 237/00, NZ 227/00 zo dňa 11.10.2000.
  (from: 06/26/2001 until: 07/29/2010)
Dodatok č. 5 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 398/2001, NZ 399/2001 zo dňa 13.9.2001. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.9.2001.
  (from: 11/30/2001 until: 07/29/2010)
Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonával jediný spoločník, dňa 11.2.2003 schválilo prevod obchodného podielu (Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 11.2.2003) a zmenu sídla (z doterajšieho Liptovská 4, Trenčín na Okružná 18, Dubnica nad Váhom) a konateľa spoločnosti (Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve).
  (from: 05/29/2003 until: 07/29/2010)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  08/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person