Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  6660/B

Business name: 
OPUS a. s.
  (from: 04/23/1992)
Registered seat: 
Tomášikova 30C
Bratislava 821 01
  (from: 07/28/2017)
Skuteckého 23
Banská Bystrica 974 01
  (from: 06/16/2010 until: 07/27/2017)
Mlynské Nivy 73
Bratislava 827 99
  (from: 04/23/1992 until: 06/15/2010)
Identification number (IČO): 
31 321 755
  (from: 04/23/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/23/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/23/1992)
Objects of the company: 
vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej publikácie a hudobnej produkcie
  (from: 11/22/1993)
výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 11/22/1993)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 11/22/1993)
prenájom nahrávacích štúdií spojený s doplnkovými službami
  (from: 11/22/1993)
kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/22/1993)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/22/1993)
vydávanie hudobnej tvorby, hovoreného slova a ich šírenie prostredníctvom audiálnych a audiovizuálnych nosičov všetkého druhu
  (from: 04/23/1992 until: 11/21/1993)
vydávanie hudobnín a kníh o hudbe
  (from: 04/23/1992 until: 11/21/1993)
výroba a rozmnožovanie všetkých nosičov, hudobnín, kníh o hudbe a iných tlačových materiálov ako i výrobkov
  (from: 04/23/1992 until: 11/21/1993)
získanie nakladateľských, autorských práv a obchodovanie s nimi v tuzemsku a v zahraničí
  (from: 04/23/1992 until: 11/21/1993)
prenájom nahrávacích štúdií domácim i zahraničným záujemcom a poskytovanie služieb pri vyhotovovaní záznamov všetkého druhu
  (from: 04/23/1992 until: 11/21/1993)
realizácia obchodnej činnosti vo všetkých komoditách na domácom a zahraničnom trhu
  (from: 04/23/1992 until: 11/21/1993)
predaj všetkej produkcie prostredníctvom vlastnej predajnej siete ako aj vo veľkoobchodnej sieti
  (from: 04/23/1992 until: 11/21/1993)
zabezpečenie propagačnej a reklamnej činnosti vrátane prevádzky osobitných zariadení
  (from: 04/23/1992 until: 11/21/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/23/1992)
Vladimír Kočandrle - predseda predstavenstva
Lumírova 105/21
Praha 2 - Nusle 128 00
Česká republika
From: 07/19/2019
  (from: 09/06/2019)
Július Kinček - člen predstavenstva
Černicová 5
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 07/19/2019
  (from: 09/06/2019)
PhDr. Stanislav Bachleda - člen
Gajova 13
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 11/21/1993)
Ing. Ivan Bradáč - predseda
Borodáčová 9
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 11/21/1993)
Juraj Čurný - člen
Bebravská 30
Bratislava 821 07
From: 05/31/2005
  (from: 06/29/2005 until: 06/21/2011)
Juraj Čurný - člen
Bebravská 30
Bratislava 821 07
From: 05/31/2005 Until: 05/27/2011
  (from: 06/22/2011 until: 06/21/2011)
Ing. Ján Galusek - člen
Topolčianska 16
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 11/21/1993)
Jana Gondová - člen
Mlynské Nivy 73
Bratislava
  (from: 10/06/1999 until: 06/28/2005)
Jana Gondová - člen
Mlynské Nivy 73
Bratislava
Until: 05/31/2005
  (from: 06/29/2005 until: 06/28/2005)
Ing. Alexander Grman - člen
Červ. armády 30
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 11/21/1993)
Daniel Junas
Družstevná 1
Bratislava
  (from: 11/22/1993 until: 11/05/1996)
Prof. Mgr. Miloš Jurkovič - predseda
Fraňa Kráľa 9
Bratislava
  (from: 11/06/1996 until: 10/05/1999)
Július Kinček
Černicová 5
Bratislava
  (from: 11/22/1993 until: 11/05/1996)
Július Kinček - člen
Černicová 5
Bratislava 831 01
From: 05/31/2005
  (from: 06/29/2005 until: 07/10/2009)
Július Kinček - člen
Černicová 5
Bratislava 831 01
From: 05/31/2005 Until: 06/19/2009
  (from: 07/11/2009 until: 07/10/2009)
Július Kinček - predseda
Černicová 5
Bratislava 821 01
From: 06/23/2017
  (from: 09/06/2017 until: 09/05/2019)
Július Kinček - predseda
Černicová 5
Bratislava 821 01
From: 06/23/2017 Until: 07/19/2019
  (from: 09/06/2019 until: 09/05/2019)
Július Kinček - predseda
Černicová 5
Bratislava 831 01
From: 05/31/2005
  (from: 07/11/2009 until: 07/27/2017)
Július Kinček - predseda
Černicová 5
Bratislava 831 01
From: 05/31/2005 Until: 06/23/2017
  (from: 07/28/2017 until: 07/27/2017)
Július Klinček - predseda
Černicová 5
Bratislava 821 01
From: 06/23/2017
  (from: 07/28/2017 until: 09/05/2017)
Ing. Juraj Koman - člen
Donnerova 31
Bratislava
  (from: 11/06/1996 until: 10/05/1999)
Slavomír Kopec - člen
Jelšová 4121/54
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/23/2017
  (from: 07/28/2017 until: 09/05/2019)
Slavomír Kopec - člen
Jelšová 4121/54
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/23/2017 Until: 07/19/2019
  (from: 09/06/2019 until: 09/05/2019)
Slavomír Kopec - člen
M. R. Štefánika 34
Pezinok 902 01
From: 06/19/2009
  (from: 07/11/2009 until: 08/08/2011)
Slavomír Kopec - člen
M. R. Štefánika 34
Pezinok 902 01
From: 06/19/2009
  (from: 08/09/2011 until: 07/27/2017)
Slavomír Kopec - člen
M. R. Štefánika 34
Pezinok 902 01
From: 06/19/2009 Until: 06/23/2017
  (from: 07/28/2017 until: 07/27/2017)
JUDr. Zdeněk Kozák - člen
Mlynské Nivy 73
Bratislava
  (from: 11/06/1996 until: 10/05/1999)
JUDr. Zdeněk Kozák - člen
Mlynské Nivy 73
Bratislava
  (from: 10/06/1999 until: 06/28/2005)
JUDr. Zdeněk Kozák - člen
Mlynské Nivy 73
Bratislava
Until: 05/31/2005
  (from: 06/29/2005 until: 06/28/2005)
JUDr. Zdeněk Kozák - člen
Mlynské Nivy 73
Bratislava 827 99
From: 05/31/2005
  (from: 06/29/2005 until: 07/10/2009)
JUDr. Zdeněk Kozák - člen
Mlynské Nivy 73
Bratislava 827 99
From: 05/31/2005 Until: 06/19/2009
  (from: 07/11/2009 until: 07/10/2009)
Ing. Dušan Mihál - podpredseda
Trenčianska 48
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 11/21/1993)
Peter Michalica
Holubyho 1
Bratislava
  (from: 11/22/1993 until: 11/05/1996)
Mgr. Martin Plch - člen
Pod Rovnicami 9
Bratislava
  (from: 10/06/1999 until: 09/12/2000)
Ivana Pozníková - člen
Košická 43
Bratislava
  (from: 09/13/2000 until: 06/28/2005)
Ivana Pozníková - člen
Košická 43
Bratislava
Until: 05/31/2005
  (from: 06/29/2005 until: 06/28/2005)
Ing. Martin Stuška
Heyrovského 16
Bratislava
  (from: 11/22/1993 until: 11/05/1996)
PhDr. Eduard Šebo - predseda
Komenského 2
Modra
  (from: 11/22/1993 until: 11/05/1996)
Ing. Zdeněk Knobloch
nám. L.Z. Lobkovic 3
Praha 3
Česká republika
  (from: 11/22/1993 until: 11/05/1996)
JUDr. Zdeněk Kozák - podpredseda
Hrdlovičkova 2289
Praha 4
Česká republika
  (from: 11/22/1993 until: 11/05/1996)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva,pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak,že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/28/2018)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnostisú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva,pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak,že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/23/1992 until: 07/27/2018)
Capital: 
48 171,46474 EUR Paid up: 48 171,46474 EUR
  (from: 03/11/2009)
1 451 210 Sk Paid up: 1 451 210 Sk
  (from: 06/29/2005 until: 03/10/2009)
145 121 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 06/28/2005)
Shares: 
Number of shares: 145121
Druh: kmeňové akcie na meno,
Form: listinné
Nominal value: 0,33194 EUR
  (from: 03/11/2009)
Number of shares: 145121
Druh: kmeňové akcie na meno,
Form: listinné
Nominal value: 10 Sk
  (from: 06/29/2005 until: 03/10/2009)
Number of shares: 145121
Druh: kmeňové akcie na meno,
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/27/2003 until: 06/28/2005)
Number of shares: 140768
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/13/2002 until: 11/26/2003)
Number of shares: 4353
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/13/2002 until: 11/26/2003)
Number of shares: 140768
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/06/1996 until: 02/12/2002)
Number of shares: 4353
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/06/1996 until: 02/12/2002)
Number of shares: 140768
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 11/05/1996)
Number of shares: 4353
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 11/05/1996)
Supervisory board: 
Stu Bergen
Broadway 1633
New York NY 10019
Spojené štáty americké
From: 09/11/2019
  (from: 05/01/2020)
Alfonso Perez Soto
555 Washington Ave # 400
Miami Beach FL 33139
Spojené štáty americké
From: 09/11/2019
  (from: 05/01/2020)
Pavel Čížek - člen
Gwerkovej 8
Bratislava
  (from: 10/06/1999 until: 09/12/2000)
Pavel Čížek - člen
Krížna 4074/17
Bratislava
  (from: 09/13/2000 until: 02/12/2002)
Pavol Daněk - člen
Palackého 6
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 11/21/1993)
Viliam Dinuš - člen
Hrobákova 7
Bratislava
  (from: 11/06/1996 until: 10/05/1999)
Mgr. Július Ernek
Mladých budovateľov 12
Banská Bystrica 974 01
From: 06/19/2008
  (from: 07/25/2008 until: 08/15/2016)
Mgr. Július Ernek
Mladých budovateľov 12
Banská Bystrica 974 01
From: 06/19/2008 Until: 06/01/2016
  (from: 08/16/2016 until: 08/15/2016)
PhDr. Alena Jarošová - člen
Mickiewiczova 6
Bratislava
  (from: 11/06/1996 until: 10/05/1999)
prof. Miloš Jurkovič - člen
Fr. Kráľa 9
Bratislava
  (from: 11/22/1993 until: 11/05/1996)
Ladislav Kačic - člen
Jaderná 13
Bratislava
  (from: 11/22/1993 until: 11/05/1996)
Ing. Branislav Klikáč
Haydnova 25
Bratislava 811 02
From: 05/31/2005
  (from: 06/29/2005 until: 07/24/2008)
Ing. Branislav Klikáč
Haydnova 25
Bratislava 811 02
From: 05/31/2005 Until: 06/19/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/24/2008)
Ján Kováčik
Vydrovo 101
Čierny Balog 976 52
From: 05/31/2005
  (from: 06/29/2005 until: 07/27/2017)
Ján Kováčik
Vydrovo 101
Čierny Balog 976 52
From: 05/31/2005 Until: 06/23/2017
  (from: 07/28/2017 until: 07/27/2017)
Ján Kováčik
Vydrovo 101
Čierny Balog 976 52
From: 06/23/2017
  (from: 07/28/2017 until: 09/05/2019)
Ján Kováčik
Vydrovo 101
Čierny Balog 976 52
From: 06/23/2017 Until: 06/20/2019
  (from: 09/06/2019 until: 09/05/2019)
Jozef Kováčik
Vydrovo 101
Čierny Balog 976 52
From: 01/26/2017
  (from: 02/23/2017 until: 09/05/2019)
Jozef Kováčik
Vydrovo 101
Čierny Balog 976 52
From: 01/26/2017 Until: 06/20/2019
  (from: 09/06/2019 until: 09/05/2019)
Ing. Martin Kulina
Dolná Lehota 554
Oravský Podzámok 027 41
From: 05/31/2005
  (from: 06/29/2005 until: 07/24/2008)
Ing. Martin Kulina
Dolná Lehota 554
Oravský Podzámok 027 41
From: 05/31/2005 Until: 06/19/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/24/2008)
Ing. Milan Lônčik - člen
Nagyova 9
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 11/21/1993)
JUDr. Richard Messinger
Švermova 59
Banská Bystrica 974 01
From: 06/19/2008
  (from: 07/25/2008 until: 02/22/2017)
JUDr. Richard Messinger
Švermova 59
Banská Bystrica 974 01
From: 06/19/2008 Until: 01/26/2017
  (from: 02/23/2017 until: 02/22/2017)
Roman Spišiak - člen
Belojanisova 8
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 11/21/1993)
Dr. Marián Šolty - predseda
Landauova 2
Bratislava
  (from: 11/22/1993 until: 11/05/1996)
Jana Štulrajterová
Nálepkova 38
Brezno 977 01
From: 06/01/2016
  (from: 08/16/2016 until: 09/05/2019)
Jana Štulrajterová
Nálepkova 38
Brezno 977 01
From: 06/01/2016 Until: 06/20/2019
  (from: 09/06/2019 until: 09/05/2019)
Ing. Peter Vajda - predseda
Jungmanova 10
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 11/21/1993)
Renáta Tomášová
Haydnova 21
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 06/20/2019 Until: 09/11/2019
  (from: 05/01/2020 until: 04/30/2020)
Renáta Tomášová
Haydnova 21
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 06/20/2019
  (from: 09/06/2019 until: 04/30/2020)
Ing. Marek Ondrejka
Mickiewiczova 7104/14
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 04
From: 06/20/2019 Until: 09/11/2019
  (from: 05/01/2020 until: 04/30/2020)
Ing. Marek Ondrejka
Mickiewiczova 7104/14
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 04
From: 06/20/2019
  (from: 09/06/2019 until: 04/30/2020)
Michal Muszynski
Aleja Sosnowa 9
Książenice 05-825
Poľská republika
From: 09/11/2019
  (from: 05/01/2020)
RNDr. Martin Slavík
267
Rosovice 121 00
Česká republika
Until: 05/31/2005
  (from: 06/29/2005 until: 06/28/2005)
RNDr. Martin Slavík
267
Rosovice 121 00
Česká republika
  (from: 02/13/2002 until: 06/28/2005)
Ing. Zdeněk Štička - predseda
Kajlštejnská 252
Černošice
Česká republika
Until: 05/31/2005
  (from: 06/29/2005 until: 06/28/2005)
Ing. Zdeněk Štička - predseda
Vondroušova 1210
Praha 6
Česká republika
  (from: 11/06/1996 until: 10/05/1999)
Ing. Zdeněk Štička - predseda
Kajlštejnská 252
Černošice
Česká republika
  (from: 10/06/1999 until: 06/28/2005)
Ing. Jana Tomášková - člen
Uhřiněveská 41
Praha 10
Česká republika
  (from: 10/06/1999 until: 06/28/2005)
Ing. Jana Tomášková - člen
Uhřiněveská 41
Praha 10
Česká republika
Until: 05/31/2005
  (from: 06/29/2005 until: 06/28/2005)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 244/96, Nz 226/96 napísaná dňa 14.10.1996 notárom JUDr. Ivanom Macákom, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.10.1996, na ktorom bolo schválené úplne znenie stanov a boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 14.10.1996. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 14.10.1996. Stary spis: Sa 702
  (from: 11/06/1996)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 16.12.1998. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 16.12.1998.
  (from: 10/06/1999)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia ktoré sa konalo dňa 6.6.2000
  (from: 09/13/2000)
Osvedčenie o priebehu spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice č. N 134/01, Nz 134/01 zo dňa 3.5.2001 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení na spoločnosť BONTON MUSIC SLOVAKIA spol. s r.o. ktorá bola zrušená bez likvidácie. Všetky práva a záväzky, pohľadávky a celý obchodný majetok a známy i neznámy zrušenej spoločnosti prechádza na spoločnosť OPUS, a.s.
  (from: 02/13/2002)
Rozhodnutie riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.9.2003 vo forme notárskej zápisnice č. N 956, Nz 86409/2003 spísanej notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom osvedčujúcej jeho priebeh, na ktorom sa rozhodlo o zmene podoby a formy akcií a o zmene stanov spoločnosti.
  (from: 11/27/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.6.2008.
  (from: 07/25/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2009.
  (from: 07/11/2009)
Notárska zápisnica N 154/2010, Nz 19462/2010 zo dňa 1.6.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia - zmena sídla.
  (from: 06/16/2010)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/14/2020)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
FORZA MUSIC, spol. s r.o.
Tomášikova 30C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
  (from: 11/14/2020)
Date of updating data in databases:  10/15/2021
Date of extract :  10/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person