Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  258/B

Business name: 
BCX - INVEST investičný fond a.s.
  (from: 05/20/1993 until: 08/31/1993)
Registered seat: 
Páričkova 18
Bratislava
  (from: 12/30/1991 until: 08/31/1993)
Identification number (IČO): 
30 850 801
  (from: 12/30/1991)
Date of entry: 
12/30/1991
  (from: 12/30/1991)
Date of deletion: 
09/01/1993
  (from: 08/04/1993)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 08/04/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/30/1991)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 05/20/1993 until: 08/31/1993)
Other legal facts: 
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 3. 6. 1993 podľa § 69 a § 187 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. o zrušení spoločnosti bez likvidácie a jej slúčení so spoločnosťou CREDIT - FOND investičný fond a.s. so sídlom Galvaniho 10, Bratislava IČO: 30 416 868, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Obvodného súdu Bratislava 1odd. Sa 312/B. Všetky práva a povinnosti spoločnosti prechádzajú na CREDIT - FOND investičný fond a.s. V y m a z u j e s a : Z obchodného registra Obvodného súdu Bratislava 1 odd. Sa 405/B vymazuje sa spoločnosť BCX - INVEST investičný fond a.s. so sídlom Páričkova 18, Bratislava, IČO: 30 850 801. Stary spis: Sa 405
  (from: 09/01/1993)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person