Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  258/B

Business name: 
BCX - INVEST investičný fond a.s.
  (from: 05/20/1993 until: 08/31/1993)
BCX - INVEST akciova spoločnosť BCX - INVEST a.s. (skrátený názov)
  (from: 12/30/1991 until: 05/19/1993)
Registered seat: 
Páričkova 18
Bratislava
  (from: 12/30/1991 until: 08/31/1993)
Identification number (IČO): 
30 850 801
  (from: 12/30/1991)
Date of entry: 
12/30/1991
  (from: 12/30/1991)
Date of deletion: 
09/01/1993
  (from: 08/04/1993)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 08/04/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/30/1991)
Objects of the company: 
Nákup a predaj akcií za investičné kupony Investovanie /investičný postup/ v zmysle § 17 odst. 3 nariadenia vlády ČSFR č. 383/91 Zb. o vydávaní a použití investičných kuponov a následne potom Hospodárenie s prostriedkami Fondu, ktoré zahrňuje najmä nákup, prípadne predaj cenných papierov, alebo získavanie, prípadne odpredaj majetkových účastí v prospech Fondu s cieľom zhodnocovania majetku Fondu Konzultačné a poradenské služby v oblasti investovania
  (from: 12/30/1991 until: 05/19/1993)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií, za účelom ich použitia na účasti na podnikaní /kolektívne investovanie/
  (from: 05/20/1993 until: 08/31/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/20/1993 until: 08/31/1993)
Managing board
  (from: 12/30/1991 until: 05/19/1993)
Ing. Peter Hrín
Drobného 4
Bratislava
  (from: 12/30/1991 until: 08/31/1993)
Ing. Ján Prelec - predseda
Tekovská 9
Bratislava
  (from: 12/30/1991 until: 08/31/1993)
Ing. Július Pribylinec
Drábikova 2
Bratislava
  (from: 05/20/1993 until: 08/31/1993)
Doc.Ing. Juraj Stern , CSc.
Bárdošova 12
Bratislava
  (from: 12/30/1991 until: 05/19/1993)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 05/20/1993 until: 08/31/1993)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanemu názvu spoločnosti pripoja svoj podpis: -dvaja členovia predstavenstva alebo riaditeľ pokiaľ menovaný, alebo -prokuristi v rozsahu udelenej prokury
  (from: 12/30/1991 until: 05/19/1993)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 05/20/1993 until: 08/31/1993)
100 000 Sk
  (from: 12/30/1991 until: 05/19/1993)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/20/1993 until: 08/31/1993)
Supervisory board: 
JUDr. Pavol Haško
Šancová 45
Bratislava
  (from: 05/20/1993 until: 08/31/1993)
Ing. Andrej Tóth
Palkovičova 15
Bratislava
  (from: 05/20/1993 until: 08/31/1993)
Ing. Dušan Vagaský
Čičerinova 13
Bratislava
  (from: 05/20/1993 until: 08/31/1993)
Other legal facts: 
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 3. 6. 1993 podľa § 69 a § 187 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. o zrušení spoločnosti bez likvidácie a jej slúčení so spoločnosťou CREDIT - FOND investičný fond a.s. so sídlom Galvaniho 10, Bratislava IČO: 30 416 868, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Obvodného súdu Bratislava 1odd. Sa 312/B. Všetky práva a povinnosti spoločnosti prechádzajú na CREDIT - FOND investičný fond a.s. V y m a z u j e s a : Z obchodného registra Obvodného súdu Bratislava 1 odd. Sa 405/B vymazuje sa spoločnosť BCX - INVEST investičný fond a.s. so sídlom Páričkova 18, Bratislava, IČO: 30 850 801. Stary spis: Sa 405
  (from: 09/01/1993)
Akciova spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 20.12.1991 podľa § 17, 25 a 62 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kuponov. Stary spis: Sa 405
  (from: 12/30/1991 until: 08/31/1993)
Na valnom zhromaždení dňa 11.11.1992 boli stanovy spoločnosti zosúladené s Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb. a zákonom č. 248/92 Zb.o investičných spoločnostiach a investičných fondoch. Stary spis: Sa 405
  (from: 05/20/1993 until: 08/31/1993)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person