Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10548/R

Business name: 
INTERLOCO, s.r.o. v likvidácii
  (from: 08/10/2001)
INTERLOCO, s.r.o.
  (from: 04/27/1995 until: 08/09/2001)
Registered seat: 
Farma králikov
Očkov 916 22
  (from: 04/27/1995)
Identification number (IČO): 
31 394 001
  (from: 04/27/1995)
Date of entry: 
04/27/1995
  (from: 04/27/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/27/1995)
Objects of the company: 
živočíšna výroba
  (from: 04/27/1995)
chov laboratórnych zvierat
  (from: 04/27/1995)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 04/27/1995)
výroba hotových krmív
  (from: 04/27/1995)
stáčanie prírodnej minerálnej vody a pitnej vody do fliaš
  (from: 04/27/1995)
výroba piliarska a impregnácia dreva
  (from: 04/27/1995)
vydavateľské činnosti
  (from: 04/27/1995)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktmi a živými zvieratami
  (from: 04/27/1995)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (from: 04/27/1995)
skladovanie
  (from: 04/27/1995)
rastlinná výroba
  (from: 04/27/1995)
Partners: 
Rudolf Wurm
Planét 18
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 08/25/2015)
Ing. Michal Puobiš
Bernolákova 519/29
Vrbové 922 03
Slovak Republic
  (from: 12/29/2006)
Miloš Boledovič
Družstevná 4344/31B
Sereď 926 01
Slovak Republic
  (from: 08/25/2015)
Ján Bernát
Bodvianska 21
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 08/25/2015)
Ladislav Malý
Kukučínova 4380/15A
Sereď 926 01
Slovak Republic
  (from: 08/25/2015)
Danica Bernátová
Bodvianska 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/29/2006 until: 08/24/2015)
Danica Bernátová
Bodvianska 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/20/1998 until: 12/28/2006)
PhDr. Emília Bernátová
Bodvianska 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/27/1995 until: 08/19/1998)
Miloš Boledovič
Hornomajerská 3046/11
Sereď
Slovak Republic
  (from: 04/27/1995 until: 08/19/1998)
Ladislav Malý
Fándlyho 750/15
Sereď
Slovak Republic
  (from: 04/27/1995 until: 08/19/1998)
Ladislav Malý ml.
Fándlyho 750/15
Sereď
Slovak Republic
  (from: 12/29/2006 until: 08/24/2015)
Ladislav Malý ml.
Fándlyho 750/15
Sereď
Slovak Republic
  (from: 08/20/1998 until: 12/28/2006)
Martin Prikryl
Dolnomajerská 1129/19
Sereď
Slovak Republic
  (from: 12/29/2006 until: 08/24/2015)
Martin Prikryl
Dolnomajerská 1129/19
Sereď
Slovak Republic
  (from: 08/20/1998 until: 12/28/2006)
Ing. Michal Puobiš
Bernolákova 519/29
Vrbové
Slovak Republic
  (from: 04/27/1995 until: 12/28/2006)
Marek Wurm
Planét l8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/29/2006 until: 08/24/2015)
Marek Wurm
Planét l8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/27/1995 until: 12/28/2006)
Contribution of each member: 
Rudolf Wurm
Amount of investment: 1 395 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 395 EUR
  (from: 08/25/2015)
Ing. Michal Puobiš
Amount of investment: 1 395 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 395 EUR
  (from: 08/25/2015)
Miloš Boledovič
Amount of investment: 1 395 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 395 EUR
  (from: 08/25/2015)
Ján Bernát
Amount of investment: 1 395 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 395 EUR
  (from: 08/25/2015)
Ladislav Malý
Amount of investment: 1 395 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 395 EUR
  (from: 08/25/2015)
Marek Wurm
( peňažný vklad )
  (from: 04/27/1995 until: 12/28/2006)
Marek Wurm
Amount of investment: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 42 000 Sk
  (from: 12/29/2006 until: 08/24/2015)
Ing. Michal Puobiš
( peňažný vklad )
  (from: 04/27/1995 until: 12/28/2006)
Ing. Michal Puobiš
Amount of investment: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 42 000 Sk
  (from: 12/29/2006 until: 08/24/2015)
Miloš Boledovič
Amount of investment: 21 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 21 000 Sk
  (from: 04/27/1995 until: 08/19/1998)
Ladislav Malý
Amount of investment: 21 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 21 000 Sk
  (from: 04/27/1995 until: 08/19/1998)
PhDr. Emília Bernátová
Amount of investment: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 42 000 Sk
  (from: 04/27/1995 until: 08/19/1998)
Martin Prikryl
( peňažný vklad )
  (from: 08/20/1998 until: 12/28/2006)
Martin Prikryl
Amount of investment: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 42 000 Sk
  (from: 12/29/2006 until: 08/24/2015)
Danica Bernátová
( peňažný vklad )
  (from: 08/20/1998 until: 12/28/2006)
Danica Bernátová
Amount of investment: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 42 000 Sk
  (from: 12/29/2006 until: 08/24/2015)
Ladislav Malý ml.
( peňažný vklad )
  (from: 08/20/1998 until: 12/28/2006)
Ladislav Malý ml.
Amount of investment: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 42 000 Sk
  (from: 12/29/2006 until: 08/24/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/10/2001)
konatelia
  (from: 04/27/1995 until: 08/09/2001)
PhDr. Emilia Bernátová
Bodvianska 21
Bratislava
From: 04/27/1995
  (from: 06/29/2017)
Ing. Michal Puobiš
Bernolákova 519/29
Vrbové
From: 11/27/1996
  (from: 12/29/2006)
Miloš Boledovič
Družstevná 4344/31B
Sereď 926 01
From: 11/27/1996
  (from: 12/29/2006)
Ladislav Malý
Kukučínova 4380/15A
Sereď 926 01
From: 11/27/1996
  (from: 12/29/2006)
Rudolf Wurm
Planét 18
Bratislava 821 02
From: 05/28/2015
  (from: 08/25/2015)
PhDr. Emília Bernátová
Bodvianska 21
Bratislava
  (from: 04/27/1995 until: 12/28/2006)
Miloš Boledovič
Hornomajerská 3046/11
Sereď
  (from: 04/27/1995 until: 12/28/2006)
Ladislav Malý
Fándlyho 750/15
Sereď
  (from: 04/27/1995 until: 12/28/2006)
Ing. Michal Puobiš
Bernolákova 519/29
Vrbové
  (from: 04/27/1995 until: 12/28/2006)
Marek Wurm
Planét l8
Bratislava
  (from: 04/27/1995 until: 12/28/2006)
Marek Wurm
Planét l8
Bratislava
From: 04/27/1995
  (from: 12/29/2006 until: 08/24/2015)
Marek Wurm
Planét l8
Bratislava
From: 04/27/1995 Until: 05/28/2015
  (from: 08/25/2015 until: 08/24/2015)
PhDr. Emília Bernátová
Bodvianska 21
Bratislava
From: 04/27/1995
  (from: 12/29/2006 until: 06/28/2017)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ spoločnosti koná vo všetkých veciach spoločnosti samostatne tak, že k označeniu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/25/2015)
Každý konateľ spoločnosti koná vo všetkých veciach spoločnosti samostatne tak, že k označeniu spoločnostipripojí svoj podpis. Za spoločnosť koná likvidátor tak, že k svojmu podpisu pripojí označenie spoločnosti - v likvidácii.
  (from: 08/10/2001 until: 08/24/2015)
Každý konateľ spoločnosti koná vo všetkých veciach spoločnosti samostatne tak, že k označeniu spoločnostipripojí svoj podpis.
  (from: 04/27/1995 until: 08/09/2001)
Capital: 
6 975 EUR Paid up: 6 975 EUR
  (from: 08/25/2015)
210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 12/29/2006 until: 08/24/2015)
168 000 Sk
  (from: 04/27/1995 until: 08/19/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Mgr. Ivan Nosko
ulica Sietna 1067
Vrbové
From: 08/28/2000
  (from: 12/29/2006)
 Liquidators:
Mgr. Ivan Nosko
ulica Sietna 1067
Vrbové
  (from: 08/10/2001 until: 12/28/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor tak, že k svojmu podpisu pripojí označenie spoločnosti - v likvidácii.
  (from: 08/25/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.2.1995 a dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 24.4.1995 v súlade s §§ 57, 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.2.1996, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 22.5.1996.
  (from: 04/27/1995)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 9.2.1998 schválilo prevod obchodného podielu a zmeny v spoločenskej zmluve - dodatok k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/20/1998)
Riadne valné zhromaždenie dňa 28.8.2000 rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou a menovalo likvidátora.
  (from: 08/10/2001)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person