Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10559/R

Business name: 
M + Hotel GARNI, s.r.o.
  (from: 03/11/2004 until: 01/05/2006)
Hotel GARNI, s.r.o.
  (from: 10/01/1997 until: 03/10/2004)
Registered seat: 
103
Horňany 913 24
  (from: 04/15/2004 until: 01/05/2006)
Liptovská 2708/4
Trenčín 911 08
  (from: 03/11/2004 until: 04/14/2004)
Kukučínova 209/24
Považská Bystrica 017 01
  (from: 10/01/1997 until: 03/10/2004)
Identification number (IČO): 
36 298 514
  (from: 10/01/1997)
Date of entry: 
10/01/1997
  (from: 10/01/1997)
Person dissolved from: 
29.11.2005
  (from: 01/06/2006)
Date of deletion: 
01/06/2006
  (from: 01/06/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. a) zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/06/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/01/1997)
Objects of the company: 
maloobchod s tovarom v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/1997 until: 01/05/2006)
veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/1997 until: 01/05/2006)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/01/1997 until: 01/05/2006)
prenájom nehnuteľností
  (from: 10/01/1997 until: 01/05/2006)
hotel s možnosťou stravovania
  (from: 10/01/1997 until: 01/05/2006)
stravovanie závodné
  (from: 10/01/1997 until: 01/05/2006)
zmenárne
  (from: 12/02/1997 until: 01/05/2006)
Partners: 
Majetok, a.s. IČO: 35 743 425
Dobrovičova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/10/2000 until: 03/10/2004)
PS Majetok, a.s. IČO: 35 743 425
Nevädzova 5
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 04/07/1999 until: 10/09/2000)
Považské strojárne, a.s. IČO: 31 561 705
Robotnícka
Považská Bystrica 017 34
Slovak Republic
  (from: 10/01/1997 until: 10/09/2000)
Jozef Prikryl
Liptovská 2708/4
Trenčín 911 08
Slovak Republic
  (from: 03/11/2004 until: 04/14/2004)
Matej Uličný
103
Horňany 913 24
Slovak Republic
  (from: 04/15/2004 until: 01/05/2006)
Contribution of each member: 
Považské strojárne, a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/01/1997 until: 10/09/2000)
PS Majetok, a.s.
Amount of investment: 110 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 110 000 Sk
  (from: 04/07/1999 until: 10/09/2000)
Majetok, a.s.
Amount of investment: 210 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 210 000 Sk
  (from: 10/10/2000 until: 03/10/2004)
Jozef Prikryl
Amount of investment: 210 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 210 000 Sk
  (from: 03/11/2004 until: 04/14/2004)
Matej Uličný
Amount of investment: 210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 04/15/2004 until: 01/05/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/01/1997 until: 01/05/2006)
Vladimír Hlatký
28
Udiča - Prosné
From: 06/26/2002 Until: 12/08/2003
  (from: 09/25/2002 until: 03/10/2004)
Ing. Anna Holeyová
SNP 1448/51
Považská Bystrica 017 01
Until: 06/26/2002
  (from: 10/01/1997 until: 09/24/2002)
Jozef Prikryl
Liptovská 2708/4
Trenčín 911 08
From: 12/08/2003
  (from: 03/11/2004 until: 04/14/2004)
Jozef Prikryl
Liptovská 2708/4
Trenčín 911 08
From: 12/08/2003 Until: 04/02/2004
  (from: 04/15/2004 until: 04/14/2004)
Matej Uličný
103
Horňany 913 24
From: 04/03/2004
  (from: 04/15/2004 until: 01/05/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 10/01/1997 until: 01/05/2006)
Capital: 
210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 03/11/2004 until: 01/05/2006)
210 000 Sk
  (from: 04/07/1999 until: 03/10/2004)
100 000 Sk
  (from: 10/01/1997 until: 04/06/1999)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 3K 55/2004-59 zo dňa 28.10.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť 29.11.2005, zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Majetok, a.s., Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava, IČO: 36 298 514 pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 01/06/2006)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 115/97, NZ 120/97 zo dňa 07.08. 1997 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
  (from: 10/01/1997 until: 01/05/2006)
I. dodatok k zakladateľskej listine spísaný formou notárskej zápisnice N 105/98, NZ 219/98 zo dňa 14.10.1998.
  (from: 04/07/1999 until: 01/05/2006)
Valné zhromaždenie dňa 24.5.2000 schválilo prevod obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 27.8.1999. II. dodatok (notárska zápisnica N 107/2000, Nz 101/2000 zo dňa 24.5.2000) k zakladateľskej listine. Zmena obchodného mena a sídla spoločníka.
  (from: 10/10/2000 until: 01/05/2006)
Valné zhromaždenie dňa 26.06.2002 odvolalo a menovalo konateľa. Dodatok III. k zakladateľskej listine (notárska zápisnica N 262/02, Nz 265/02 zo dňa 26.06.2002).
  (from: 09/25/2002 until: 01/05/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8.12.2003 (notárska zápisnica N 618/2003, Nz 115774/2003 zo dňa 8.12.2003) o odvolaní a menovaní konateľa, o zmene obchodného mena, sídla, zakladateľskej listiny - dodatok č. 4, o schválení prevodu obchodného podielu.
  (from: 03/11/2004 until: 01/05/2006)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person