Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2107/V

Business name: 
CZ & CZ Košice, s.r.o.
  (from: 10/22/1992 until: 03/21/2005)
Registered seat: 
Komenského č. 3
Košice 040 01
  (from: 10/22/1992 until: 03/21/2005)
Identification number (IČO): 
31 660 371
  (from: 10/22/1992)
Date of entry: 
10/22/1992
  (from: 10/22/1992)
Date of deletion: 
03/22/2005
  (from: 03/22/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/22/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/22/1992)
Objects of the company: 
leasing
  (from: 10/22/1992 until: 03/21/2005)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
  (from: 10/22/1992 until: 03/21/2005)
veľkoobchod a maloobchod s kancelárskou, s kancelárskou a zdravotníckou technikou
  (from: 10/22/1992 until: 03/21/2005)
Partners: 
Ing. Kraol Czinege
Hálova 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/22/1992 until: 02/15/1994)
Ing. Štefan Czucz
Mierová 104a
Šamorín
Slovak Republic
  (from: 10/22/1992 until: 02/15/1994)
Pavol Čulen
Šmidkeho 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/22/1992 until: 02/15/1994)
Ing. Karol Czinege
Hálova 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/16/1994 until: 03/21/2005)
Pavol Čulen
Šmidkeho 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/16/1994 until: 03/21/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Kraol Czinege
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/22/1992 until: 02/15/1994)
Ing. Štefan Czucz
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/22/1992 until: 02/15/1994)
Pavol Čulen
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/22/1992 until: 02/15/1994)
Ing. Karol Czinege
Amount of investment: 55 000 Sk Paid up: 55 000 Sk
  (from: 02/16/1994 until: 03/21/2005)
Pavol Čulen
Amount of investment: 45 000 Sk Paid up: 45 000 Sk
  (from: 02/16/1994 until: 03/21/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/22/1992 until: 03/21/2005)
Pavol Čulen
Šmidkeho 12
Košice
  (from: 10/22/1992 until: 03/21/2005)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.
  (from: 10/22/1992 until: 03/21/2005)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 10/22/1992 until: 03/21/2005)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 2107/V pri: Obchodné meno: CZ & CZ Košice, s.r.o. Sídlo: Komenského č. 3, 040 01 Košice IČO: 31 660 371 ako aj všetkých ďalších zápisov na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 3K 40/99-12 zo dňa 18.1.2000 (právoplatnosť nadobudlo dňa 9.3.2000), ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka CZ & CZ Košice, s.r.o. pre nedostatok majetku zamietnutý (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka).
  (from: 03/22/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou 26.8.1992, uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/22/1992 until: 03/21/2005)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 18.10.1993.
  (from: 02/16/1994 until: 03/21/2005)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person