Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2133/V

Business name: 
RIOS spoločnosť s ručením obmedzeným Sečovce
  (from: 10/29/1992)
Registered seat: 
Kollárova 2/455
Sečovce 078 01
  (from: 10/10/2008)
Kollárova 4
Sečovce 078 01
  (from: 10/29/1992 until: 10/09/2008)
Identification number (IČO): 
31 660 657
  (from: 10/29/1992)
Date of entry: 
10/29/1992
  (from: 10/29/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/29/1992)
Objects of the company: 
revízia elektrických zariadení do lOOO V a bleskozvodov
  (from: 10/29/1992)
opravy a údržba elektrických zariadení do lOOO V
  (from: 10/29/1992)
údržba a opravy strojového parku
  (from: 10/29/1992)
zhotovovanie elektrických rozvádzačov a elektrických prípojok
  (from: 10/29/1992)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 10/10/2008)
zámočníctvo
  (from: 10/10/2008)
vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
  (from: 10/10/2008)
spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 10/10/2008)
vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie
  (from: 10/10/2008)
poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
  (from: 10/10/2008)
Partners: 
Jozef Bajus
79
Bačkov
Slovak Republic
  (from: 05/20/2022)
Jaroslav Kondáš
Hviezdoslavova 1/1165
Sečovce 078 01
Slovak Republic
  (from: 10/10/2008)
Ing. Ján Titko
Jazminová 10/1514
Sečovce 078 01
Slovak Republic
  (from: 05/20/2022)
Strojstav Sečovce a.s. IČO: 31 651 836
Kollárova 4
Sečovce
Slovak Republic
  (from: 10/14/1998 until: 03/25/2003)
Strojstav Sečovce a.s.
Kollárova 4
Sečovce
Slovak Republic
  (from: 10/29/1992 until: 10/13/1998)
Jozef Bajus
79
Bačkov
Slovak Republic
  (from: 09/08/2010 until: 05/19/2022)
Jozef Bajus
79
Bačkov
Slovak Republic
  (from: 03/26/2003 until: 09/07/2010)
Jozef Bajus
79
Bačkov
Slovak Republic
  (from: 10/14/1998 until: 03/25/2003)
Jozef Bajus
79
Bačkov
Slovak Republic
  (from: 10/29/1992 until: 10/13/1998)
Ing. Ján Titko
Jazminová 10/1514
Sečovce 078 01
Slovak Republic
  (from: 10/10/2008 until: 05/19/2022)
Ing. Ján Titko
SNP 822/43
Sečovce
Slovak Republic
  (from: 03/26/2003 until: 10/09/2008)
Ing. Ján Titko
SNP 822/43
Sečovce
Slovak Republic
  (from: 10/14/1998 until: 03/25/2003)
Ing. Ján Titko
SNP 822/43
Sečovce
Slovak Republic
  (from: 10/29/1992 until: 10/13/1998)
Contribution of each member: 
Jozef Bajus
  (from: 09/08/2010 until: 05/19/2022)
Jozef Bajus
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/20/2022)
Ing. Ján Titko
  (from: 09/08/2010 until: 05/19/2022)
Ing. Ján Titko
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/20/2022)
Jaroslav Kondáš
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 09/08/2010)
Strojstav Sečovce a.s.
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/29/1992 until: 10/13/1998)
Ing. Ján Titko
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 15 000 Sk
  (from: 10/29/1992 until: 10/13/1998)
Jozef Bajus
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 15 000 Sk
  (from: 10/29/1992 until: 10/13/1998)
Strojstav Sečovce a.s.
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/14/1998 until: 03/25/2003)
Ing. Ján Titko
Amount of investment: 85 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 85 000 Sk
  (from: 10/14/1998 until: 03/25/2003)
Jozef Bajus
Amount of investment: 85 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 85 000 Sk
  (from: 10/14/1998 until: 03/25/2003)
Ing. Ján Titko
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/26/2003 until: 10/09/2008)
Jozef Bajus
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/26/2003 until: 09/07/2010)
Ing. Ján Titko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/10/2008 until: 09/07/2010)
Jaroslav Kondáš
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/10/2008 until: 09/07/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/29/1992)
Jozef Bajus
79
Bačkov
From: 10/29/2002
  (from: 05/20/2022)
Jaroslav Kondáš
Hviezdoslavova 1/1165
Sečovce 078 01
From: 10/10/2008
  (from: 10/10/2008)
Ing. Ján Titko
Jazminová 10/1514
Sečovce 078 01
From: 01/05/2008
  (from: 10/10/2008)
Jozef Bajus
79
Bačkov
  (from: 10/29/1992 until: 10/13/1998)
Jozef Bajus
79
Bačkov
  (from: 10/14/1998 until: 03/25/2003)
Jozef Bajus
79
Bačkov
From: 10/29/2002
  (from: 03/26/2003 until: 05/19/2022)
Ing. Ján Titko
SNP 822/43
Sečovce
  (from: 10/29/1992 until: 10/13/1998)
Ing. Ján Titko
SNP 822/43
Sečovce
  (from: 10/14/1998 until: 03/25/2003)
Ing. Ján Titko
SNP 822/43
Sečovce
From: 10/29/1992
  (from: 03/26/2003 until: 10/09/2008)
Ing. Ján Titko
SNP 822/43
Sečovce
From: 10/29/1992 Until: 01/04/2008
  (from: 10/10/2008 until: 10/09/2008)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/29/1992)
Capital: 
9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 09/08/2010)
300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 10/10/2008 until: 09/07/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/26/2003 until: 10/09/2008)
200 000 Sk
  (from: 10/14/1998 until: 03/25/2003)
100 000 Sk
  (from: 10/29/1992 until: 10/13/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.10.1992 podľa § 105 a nasl.ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 10/29/1992)
Dodatok č. 1 k spol. zmluve zo dňa 30.7.1998. Spol. zmluva je upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/14/1998)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.2.2002.
  (from: 03/26/2003)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person