Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3306/B

Business name: 
BPH, a.s.
  (from: 01/28/2004 until: 10/21/2009)
ŽHK, a.s.
  (from: 03/19/1998 until: 01/27/2004)
Registered seat: 
Technická 2
Bratislava 821 04
  (from: 01/28/2004 until: 10/21/2009)
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 03/19/1998 until: 01/27/2004)
Identification number (IČO): 
36 030 449
  (from: 03/19/1998)
Date of entry: 
03/19/1998
  (from: 03/19/1998)
Date of deletion: 
10/22/2009
  (from: 10/22/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/22/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/19/1998)
Objects of the company: 
obchodná činnosť všetkého druhu, v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/19/1998 until: 10/21/2009)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/19/1998 until: 10/21/2009)
zasielateľstvo
  (from: 05/11/1999 until: 10/21/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/28/2004 until: 10/21/2009)
Managing board
  (from: 05/11/1999 until: 01/27/2004)
Managing board
  (from: 03/19/1998 until: 05/10/1999)
Ing. Jaroslav Bahno - člen
Š.Moysesa 70/11
Žiar nad Hronom
Until: 06/19/2003
  (from: 05/31/2001 until: 01/27/2004)
Tibor Brašeň - člen
J.Švermu 406
Hliník nad Hronom
  (from: 03/19/1998 until: 05/30/2001)
Vladimír Gallo - člen
J.Straku 10
Banská Štiavnica
  (from: 03/19/1998 until: 05/10/1999)
Ing. Pavol Košta - člen
Hviezdoslavova 283/38
Žiar nad Hronom
  (from: 05/10/2000 until: 05/30/2001)
František Linder - člen
Vansovej 18/6
Žiar nad Hronom
  (from: 03/19/1998 until: 05/10/1999)
Milena Neupauerová - člen
Sládkovičova 493/10/35
Žiar nad Hronom
Until: 06/19/2003
  (from: 05/11/1999 until: 01/27/2004)
Kornel Ondrášik - člen
Brezová 9
Piešťany
  (from: 03/19/1998 until: 05/10/1999)
Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 724/24
Žiar nad Hronom
  (from: 03/19/1998 until: 05/30/2001)
Juraj Prôčka - člen
P.O.Hviezdoslavova 284/46
Žiar nad Hronom
  (from: 05/11/1999 until: 05/09/2000)
Ing. Slávka Štefancová - predseda
Svitavská 904/22
Žiar nad Hronom
Until: 06/19/2003
  (from: 05/31/2001 until: 01/27/2004)
Jozef Zúbrik - člen
Rudenkova 820/4
Žiar nad Hronom
  (from: 03/19/1998 until: 05/30/2001)
Petr Kučera - predseda
Kolonka 86
Kochovice
Česká republika
From: 06/19/2003
  (from: 01/28/2004 until: 10/21/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná jeden člen predstavenstva samostatne.
  (from: 01/28/2004 until: 10/21/2009)
V mene spoločnosti sú opravnení konať a podpisovať dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo jeden člen predstavenstva a prokurista.
  (from: 05/11/1999 until: 01/27/2004)
Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 03/19/1998 until: 05/10/1999)
Procuration: 
Slávka Štefancová
Svitavská 904/22
Žiar nad Hronom
  (from: 05/11/1999 until: 05/30/2001)
Prokurista za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok prokurista a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/11/1999 until: 05/30/2001)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 01/28/2004 until: 10/21/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 03/19/1998 until: 01/27/2004)
Shares: 
Number of shares: 0
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená.
  (from: 01/28/2004 until: 10/21/2009)
Number of shares: 0
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/07/2000 until: 01/27/2004)
Number of shares: 0
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/19/1998 until: 01/06/2000)
Stockholder: 
B plus H s.r.o.
Ružová dolina 6
Bratislava
  (from: 01/28/2004 until: 10/21/2009)
Supervisory board: 
Peter Bero - člen
Holíčska 19
Bratislava
  (from: 03/19/1998 until: 05/10/1999)
Miroslav Brumlich - člen
Moysesa 239/39
Lutila
  (from: 05/11/1999 until: 05/30/2001)
Stanislav Drgoňa - člen
Jánskleho 473/19
Žiar nad Hronom
  (from: 03/19/1998 until: 05/30/2001)
Igor Federič - člen
Blumentálska 26
Bratislava
  (from: 03/19/1998 until: 05/10/1999)
Štefan Greguš - člen
Trubín 112
Lovčica - Trubín
Until: 06/19/2003
  (from: 05/11/1999 until: 01/27/2004)
Božena Mikulčíková - člen
Svitavská 904/16
Žiar nad Hronom
Until: 06/19/2003
  (from: 05/11/1999 until: 01/27/2004)
Michal Němec - člen
Pavla Horova 26
Bratislava
  (from: 03/19/1998 until: 05/10/1999)
Anna Štroffeková - člen
49
Kosorín
Until: 06/19/2003
  (from: 05/31/2001 until: 01/27/2004)
Ing. Ivan Tóth - člen
Š.Moysesa 71/3
Žiar nad Hronom
Until: 06/19/2003
  (from: 05/31/2001 until: 01/27/2004)
Jozef Uhrík - člen
gen. Viesta 4390/31
Martin
  (from: 03/19/1998 until: 04/07/1999)
Jozef Uhrík - predseda
gen. Viesta 4390/31
Martin
  (from: 04/08/1999 until: 05/30/2001)
Ing. Břetislav Voldán , CSc. - predseda
Jesenského 29
Žiar nad Hronom
Until: 06/19/2003
  (from: 05/31/2001 until: 01/27/2004)
Josef Jacko - člen
27
Cítov
Česká republika
From: 06/19/2003
  (from: 01/28/2004 until: 10/21/2009)
Ing. Alexej Kotera - predseda
Neklanova 2701
Roudnice nad Labem
Česká republika
From: 06/19/2003
  (from: 01/28/2004 until: 10/21/2009)
Alexandr Kotera - člen
Neklanova 2701
Roudnice nad Labem
Česká republika
From: 06/19/2003
  (from: 01/28/2004 until: 10/21/2009)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 26.08.2009, právoplatné dňom 13.10.2009, č. k.: 27-24K 114/02-Že - 85, ktorým súd návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka BPH, a. s., so sídlom Technická 2, 821 04 Bratislava, IČO: 36 030 449 zamieta pre nedostatok majetku. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť BPH, a. s., so sídlom Technická 2, 821 04 Bratislava, IČO: 36 030 449, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa, vl. č. 3306/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 10/22/2009)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.01.1998 v zmysle § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov. Stary spis: Sa 1273
  (from: 03/19/1998 until: 10/21/2009)
Rozhodnutím členov dozornejrady bol za predsedu dňa 21.1.1998 zvolený Jozef Uhrík.
  (from: 04/08/1999 until: 10/21/2009)
Valné zhromaždenie, konané dňa 05.03.1999 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti.
  (from: 05/11/1999 until: 10/21/2009)
Zapisuje sa zmena v zmysle stanov spoločnosti v súlade s ust. Zák. č. 127/99 Z.z.
  (from: 01/07/2000 until: 10/21/2009)
. Valné zhromaždenie, konané dňa 28.2.2000 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti.
  (from: 05/10/2000 until: 10/21/2009)
Valné zhromaždenie uskutočnené dňa 21.12.2000 v NZ 7/2001, napísanej JUDr. Štefanom Kuteničom , Žiar nad Hronom, rozhodlo o zmene stanov spoločnosti.
  (from: 02/09/2001 until: 10/21/2009)
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 21.3.2001 - v NZ 77/2001, napísanej v NÚ JUDr. Štefana Kuteniča, Žiar nad Hronom, ako aj v orgánoch spoločnosti.
  (from: 05/31/2001 until: 10/21/2009)
. Rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 19.06.2003 bola schválená zmena stanov spoločnosti. Spis odstúpený na OS Bratislava 24.03.2004-zmena sídla.
  (from: 01/28/2004 until: 10/21/2009)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person