Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  94/B

Business name: 
ISTROCHEM, štátny podnik
  (from: 03/27/1991 until: 10/09/1995)
Registered seat: 
Nobelova 34
Bratislava 836 05
  (from: 03/03/1994 until: 10/09/1995)
Identification number (IČO): 
00 152 757
  (from: 04/01/1990)
Date of entry: 
04/01/1990
  (from: 04/01/1990)
Date of deletion: 
10/10/1995
  (from: 10/10/1995)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 10/10/1995)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 04/01/1990)
Ordinary capital: 
2 581 970 000 Sk
  (from: 08/06/1990 until: 10/09/1995)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Ministra hospodárstva SR č. 163 zo dňa 20.9.1995 bol zrušený bez likvidácie štátny podnik ISTROCHEM Bratislava. Všetok majetok zrušeného štátneho podniku so všetkými právami a záväzkami i neznámymi, okrem práv podľa § 16 Zák.č. 91/1991 Zb., prechádza na Fond národného majetku SR, ktorý ho dňa 1.11.1995 vloží do akciovej spoločnosti ISTROCHEM, a.s. Bratislava. Na základe týchto skutočností: V y m a z u j e s a : ISTROCHEM, štátny podnik, so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava zapísaná v obchodnom registri v oddieli Pš, vo vložke č. 264/B dňa 1.4.1990 z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 10/10/1995)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person