Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  94/B

Business name: 
ISTROCHEM, štátny podnik
  (from: 03/27/1991 until: 10/09/1995)
Chemické závody Juraja Dimitrova, štátny podnik
  (from: 04/01/1990 until: 03/26/1991)
Registered seat: 
Nobelova 34
Bratislava 836 05
  (from: 03/03/1994 until: 10/09/1995)
Dimitrovova 34
Bratislava
  (from: 04/01/1990 until: 03/02/1994)
Identification number (IČO): 
00 152 757
  (from: 04/01/1990)
Date of entry: 
04/01/1990
  (from: 04/01/1990)
Date of deletion: 
10/10/1995
  (from: 10/10/1995)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 10/10/1995)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 04/01/1990)
Objects of the company: 
Zahranično-obchodná činnosť:
  (from: 02/08/1991 until: 09/02/1993)
Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 22.10.1990 pod č.j. 13/2103/90 reg. č. 108003216 v tomto rozsahu: 1. vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia, 2. dovoz vecí do ČSFR určených na využitie vo výrobe organizácie
  (from: 02/08/1991 until: 09/02/1993)
poskytovanie obchodných služieb, služieb verejného strvovania, ubytovacích služieb podľa osobitných rozhodnutí územných orgánov. Z toho povinný predmet činnosti: zriadenie stredného odborného učilišťa podľa stanovenej siete a v rámci určenej právomoci, riadenie a zabezpečovanie prípravy žiakov na výkon robotníckych povolaní v súlade so školským zákonom a vykonávacími predpismi
  (from: 04/01/1990 until: 02/14/1991)
výroba chemických výrobkov všetkého druhu, vrátane výroby polypropylénových vlákien, viskozového hodvábu, prípravkov na ochranu rastlín, gumárenských pomocných prípravkov, prísad do mazacích olejov, čistých chemikálií, diagnostických prípravkov podľa osobitného povolenia Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SR, prípravkov na výživu rastlín, priemyselných trhavín
  (from: 04/01/1990 until: 10/09/1995)
maloobchodná činnosť, distribúcia a predaj podnikových novín
  (from: 11/01/1990 until: 10/09/1995)
poskytovanie obchodných služieb, služieb verejného strvovania, ubytovacích služieb podľa osobitných rozhodnutí územných orgánov
  (from: 02/15/1991 until: 10/09/1995)
zahraničnoobchodná činnosť v oblasti nevyžadujúcich osobitné oprávnenie
  (from: 09/03/1993 until: 10/09/1995)
činnosť podnikového folklórneho súboru, usporadúvanie verejných kultúrnych podujatí
  (from: 09/03/1993 until: 10/09/1995)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 10/31/1990 until: 10/09/1995)
riaditeľ
  (from: 08/06/1990 until: 10/30/1990)
riaditeľ
  (from: 04/01/1990 until: 08/05/1990)
Ing. Jozef Dugovič - obchodný námestník, druhý zástupca riaditeľa
Februárového víťazstva 63
Bratislava
  (from: 10/31/1990 until: 08/06/1991)
Ing. Jozef Gallo - námestník pre personálny a sociálny rozvoj, druhý štatutárny zástupca riaditeľa
Znievská 45
Bratislava
  (from: 08/07/1991 until: 03/02/1994)
Ing. Jozef Gallo - personálny riaditeľ
Znievska 21
Bratislava
  (from: 03/03/1994 until: 10/09/1995)
Ing. Vladimír Harminc - riaditeľ
Riazanská 20
Bratislava
  (from: 03/03/1994 until: 10/09/1995)
Ing. Vladimír Harminc - riaditeľ
Závadská 1
Bratislava
  (from: 08/06/1991 until: 03/02/1994)
Ing. Vladimír Kopinič - technický námestník, prvý zástupca riaditeľa
Svetlá 5
Bratislava
  (from: 10/31/1990 until: 08/04/1991)
Tomáš Kubečka - ekonomický riaditeľ, tretí štatutárny zástupca riaditeľa
Komenského 61
Stupava
  (from: 03/02/1994 until: 10/09/1995)
Ing. Miroslav Ország - výrobný námestník, prvý štatutárny zástupca riaditeľa
Nezábudkova 45
Bratislava
  (from: 08/07/1991 until: 09/02/1993)
Ing. Karel Ružička - výkonný riaditeľ, prvý zástupca riaditeľa
Kadnárova 106
Bratislava
  (from: 09/03/1993 until: 10/09/1995)
Ing. Zdenek Wágner
Rokosovského 10
Bratislava
  (from: 04/01/1990 until: 08/05/1991)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeho zástupcovia.
  (from: 10/31/1990 until: 10/09/1995)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 08/06/1990 until: 10/30/1990)
Founder: 
Ministerstvo priemyslu SR
Miletičova 1
Bratislava
  (from: 08/07/1991 until: 10/09/1995)
Ordinary capital: 
2 581 970 000 Sk
  (from: 08/06/1990 until: 10/09/1995)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Ministra hospodárstva SR č. 163 zo dňa 20.9.1995 bol zrušený bez likvidácie štátny podnik ISTROCHEM Bratislava. Všetok majetok zrušeného štátneho podniku so všetkými právami a záväzkami i neznámymi, okrem práv podľa § 16 Zák.č. 91/1991 Zb., prechádza na Fond národného majetku SR, ktorý ho dňa 1.11.1995 vloží do akciovej spoločnosti ISTROCHEM, a.s. Bratislava. Na základe týchto skutočností: V y m a z u j e s a : ISTROCHEM, štátny podnik, so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava zapísaná v obchodnom registri v oddieli Pš, vo vložke č. 264/B dňa 1.4.1990 z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 10/10/1995)
Tento štátny podnik bola založený rozhodnutím ministra priemyslu č. 6/1990 zo dňa 27.3.1990 na základe ustanovení § 13 ods. 1 a § 18 ods. 1, 3 Zákona č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku.
  (from: 04/01/1990 until: 10/09/1995)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/15/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person