Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1578/B

Business name: 
STAVOS spol. s r.o.
  (from: 10/22/1991)
Registered seat: 
Staničná 12
Zohor 900 51
  (from: 04/27/2012)
Pezinská 1098
Malacky 901 01
  (from: 03/17/2003 until: 04/26/2012)
Trnavská 82
Bratislava 821 02
  (from: 12/09/1993 until: 03/16/2003)
Kvetná 13
Bratislava
  (from: 10/22/1991 until: 12/08/1993)
Identification number (IČO): 
17 332 125
  (from: 10/22/1991)
Date of entry: 
10/22/1991
  (from: 10/22/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/22/1991)
Objects of the company: 
inžinierska činnosť
  (from: 07/12/1993)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 07/12/1993)
konzultačná a poradenská činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 07/12/1993)
kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania doplnkových služieb /upratovanie/
  (from: 07/12/1993)
sprostredkovanie v oblasti obchodu služieb
  (from: 07/12/1993)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/11/1999)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/11/1999)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/11/1999)
projektovanie pozemných stavieb
  (from: 01/11/1999)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/10/2001)
inžiniersko-koordinačná činnosť v investičnej výstavbe, včetne realizácie stavebno-montážnych prác a technologických dodávok a montáží formou vrchného dodávateľa stavby, vrátane zahraničia
  (from: 10/22/1991 until: 07/11/1993)
sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 10/22/1991 until: 07/11/1993)
výroba stavebných látok, stavebných dielcov a iných komponentov
  (from: 10/22/1991 until: 07/11/1993)
kovovýroba
  (from: 10/22/1991 until: 07/11/1993)
obchodná činnosť, vrátane zahraničného dovozu a vývozu, s tovarom všetkého druhu, okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov, avšak aj s takýmto tovarom, ak bolo povolenie udelené
  (from: 10/22/1991 until: 07/11/1993)
sprostredkovateľská, obstarávateľská, konzultačná a poradenská činnosť pre čsl. a zahraničné fyzické a právnické osoby v oblasti Joint Ventures, Franchising, Marketing, poradenstva vo financovaní a prevádzke investícií, sprostredkovateľská činnosť všeobecne -kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností a to aj formou leasingu
  (from: 10/22/1991 until: 07/11/1993)
prevádzkovanie záložní podľa platných predpisov
  (from: 10/22/1991 until: 07/11/1993)
všetký ďalšie činnosti, ktoré podporujú predmet činnosti spoločnosti
  (from: 10/22/1991 until: 07/11/1993)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 07/12/1993 until: 05/09/2001)
výroba stavebných dielcov
  (from: 07/12/1993 until: 05/09/2001)
Partners: 
Finesta Group SK, a. s.
Boženy Němcovej 8
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 04/27/2012)
Ing. Ján Dopjera
Martinengova 2
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 01/11/1999 until: 03/16/2003)
Ing. Ján Dopjera
Martinengova 2
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 12/02/1998 until: 01/10/1999)
Ing. Ján Dopjera
611
Veľké Leváre
Slovak Republic
  (from: 10/22/1991 until: 12/01/1998)
Ing. Peter Pradlička
Veľké Leváre 1146
Veľké Leváre 908 73
Slovak Republic
  (from: 03/11/2010 until: 10/07/2011)
Ing. arch. Martin Sládek
Malé námestie 6
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 03/17/2003 until: 03/10/2010)
Emília Valachová
Bernolákova 2417/13
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 01/11/1999 until: 03/16/2003)
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s. IČO: 31 412 114
Pezinská 1098
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 03/17/2003 until: 04/26/2012)
Contribution of each member: 
Finesta Group SK, a. s.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 04/27/2012)
Ing. Ján Dopjera
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/22/1991 until: 12/01/1998)
Ing. Ján Dopjera
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/02/1998 until: 01/10/1999)
Ing. Ján Dopjera
Amount of investment: 140 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 140 000 Sk
  (from: 01/11/1999 until: 03/16/2003)
Emília Valachová
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 01/11/1999 until: 03/16/2003)
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s.
Amount of investment: 160 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 160 000 Sk
  (from: 03/17/2003 until: 03/02/2010)
Ing. arch. Martin Sládek
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/17/2003 until: 03/02/2010)
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s.
Amount of investment: 5 312 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 312 EUR
  (from: 03/03/2010 until: 03/10/2010)
Ing. arch. Martin Sládek
Amount of investment: 1 328 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 328 EUR
  (from: 03/03/2010 until: 03/10/2010)
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s.
Amount of investment: 3 387 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 387 EUR
  (from: 03/11/2010 until: 10/07/2011)
Ing. Peter Pradlička
Amount of investment: 3 253 EUR Paid up: 3 253 EUR
  (from: 03/11/2010 until: 10/07/2011)
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s.
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/08/2011 until: 04/26/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/11/2010)
Individual managing director
  (from: 03/17/2003 until: 03/10/2010)
konatelia
  (from: 01/11/1999 until: 03/16/2003)
Individual managing director
  (from: 07/12/1993 until: 01/10/1999)
konatelia
  (from: 10/22/1991 until: 07/11/1993)
Jaroslav Novotný
Tupolevova 1028/22
Bratislava 851 01
From: 01/20/2012
  (from: 04/27/2012)
Ing. Ján Dopjera
611
Veľké Leváre
  (from: 07/12/1993 until: 12/01/1998)
Ing. Ján Dopjera
Martinengova 2
Bratislava 811 02
Until: 02/11/2003
  (from: 12/02/1998 until: 03/16/2003)
Ing. Jozef Gallo
Myjavská 8
Bratislava 811 03
From: 02/11/2003
  (from: 03/17/2003 until: 07/23/2007)
Ing. Peter Pradlička
Veľké Leváre 1146
Veľké Leváre 908 73
From: 02/12/2010
  (from: 03/11/2010 until: 10/07/2011)
Ing. Peter Pradlička
Veľké Leváre 1146
Veľké Leváre 908 73
From: 02/12/2010 Until: 09/28/2011
  (from: 10/08/2011 until: 10/07/2011)
Emília Valachová
Bernolákova 2417/13
Malacky 901 01
Until: 02/11/2003
  (from: 01/11/1999 until: 03/16/2003)
Ing. Jozef Gallo
Ľanová 10
Bratislava 821 01
From: 02/11/2003 Until: 04/19/2012
  (from: 04/27/2012 until: 04/26/2012)
Ing. Jozef Gallo
Ľanová 10
Bratislava 821 01
From: 02/11/2003
  (from: 07/24/2007 until: 04/26/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z konateľov samostatne.
  (from: 03/17/2003)
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z konateľov samostatne.
  (from: 01/11/1999 until: 03/16/2003)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 07/12/1993 until: 01/10/1999)
Spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje Ing. Ján Dopjera.
  (from: 10/22/1991 until: 07/11/1993)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/03/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/17/2003 until: 03/02/2010)
200 000 Sk
  (from: 10/22/1991 until: 03/16/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 18.10.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb., ktrorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2905
  (from: 10/22/1991)
Dodatok k notárskej zápisnici č. N 688/92, Nz 637/92 v súlade s príslušnými ust. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 2905
  (from: 07/12/1993)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.6.1993 č. N 112/93, Nz 110/93. Stary spis: S.r.o. 2905
  (from: 12/09/1993)
Notárska zápisnica N 11/98, Nz 11/98 zo dňa 27.7.1998 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zvýšení základného imania a zmenu zakladateľskej listiny.
  (from: 12/02/1998)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 21/98, Nz 21/98 zo dňa 24.9.1998 v zmysle ust. Zák. č. 11/1998 Z.z. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 8.10.1998. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.10.1998. Spoločenská zmluva zo dňa 8.10.1998.
  (from: 01/11/1999)
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.1.2001 - Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.2.2001.
  (from: 05/10/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.2.2003.
  (from: 03/17/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.02.2010.
  (from: 03/11/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.09.2011.
  (from: 10/08/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.4.2012
  (from: 04/27/2012)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person