Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2443/P

Business name: 
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, spol. s r.o., Humenné
  (from: 07/24/1995 until: 09/09/2011)
Registered seat: 
Mierová 34
Humenné 066 01
  (from: 03/06/2002 until: 09/09/2011)
Lesná 601/12
Humenné 066 01
  (from: 10/23/1998 until: 03/05/2002)
Lesná 601/12
Humenné
  (from: 07/24/1995 until: 10/22/1998)
Identification number (IČO): 
31 711 243
  (from: 07/24/1995)
Date of entry: 
07/24/1995
  (from: 07/24/1995)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti z 19.4.2011 bola spoločnosť zrušená bez likvidácie zlúčením do spoločnosti PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s., Mierová 34, 066 54 Humenné, IČO: 30 414 253, zapísanej v Obch. registri OS Prešov, odd. Sa, vl. č. 81/P ku dňu 30.6.2011.
  (from: 09/10/2011)
Date of deletion: 
09/10/2011
  (from: 09/10/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/10/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/24/1995)
Objects of the company: 
podnikateľské poradenstvo v potravinárskom priemysle
  (from: 07/24/1995 until: 09/09/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod s výrobkami potravinárskeho, tabakového, textilného, odevného, obuvníckeho, kožiarskeho, papie- renského, hutníckeho, železiarskeho, elektronického, sklárskeho, keramického, drevospracujúceho, stavebného, automobilového priemyslu, poľnohospodárske produkty rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadenia - technické potreby a náhradné diely pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, výrobky z dreva a kovu, ropné produkty, ovocie, zelenina, spotrebný a priemyselný tovar, alkoholické a nealkoholické nápoje, cukrárenské výrobky, cestoviny, cukrovinky
  (from: 07/24/1995 until: 09/09/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod: výrobky potravinárskeho, tabakového, textilného, odevného, obuvníckeho, kožiarského, papierenského, hutníckeho, železiarskeho, elektronického, sklárskeho, keramického, drevospracujúceho, stavebného, automobilového priemyslu, zariadenia - technické potreby a náhradné diely pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo a stavebníctvo, nerastné suroviny, výrobky z dreva a kovu, ropné produkty, ovocie, zelenina, spotrebný a priemyselný tovar, alkoholické a nealkoholické nápoje, cukrárenské výrobky, cestoviny, cukrovinky, poľ- nohospodárske produkty rastlinnej a živočíšnej výroby
  (from: 07/24/1995 until: 09/09/2011)
výroba, nákup a predaj drevených výrobkov
  (from: 07/24/1995 until: 09/09/2011)
výroba a predaj pekárenských a cestovinárskych výrobkov a trvanlivého pečiva
  (from: 07/24/1995 until: 09/09/2011)
nákup a predaj surovín, strojov a zariadení pre pekársku a cukrársku výrobu
  (from: 07/24/1995 until: 09/09/2011)
inžinierska činnosť v oblasti pekárskej a cukrárskej výroby
  (from: 07/24/1995 until: 09/09/2011)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 07/24/1995 until: 09/09/2011)
výroba cukrárenských výrobkov
  (from: 09/17/1997 until: 09/09/2011)
prenájom nebytových a skladových priestorov s poskytovaním dodatkových služieb
  (from: 09/28/2005 until: 09/09/2011)
prenájom motorových vozidiel a strojno - technického zariadenia
  (from: 09/28/2005 until: 09/09/2011)
Partners: 
Ing Marián Babilonský
539
Bystré
Slovak Republic
  (from: 10/23/1998 until: 03/05/2002)
Ing Marián Babilonský
539
Bystré
Slovak Republic
  (from: 11/18/1997 until: 10/22/1998)
Ing Marián Babilonský
539
Bystré
Slovak Republic
  (from: 11/03/1995 until: 11/17/1997)
Ing Marián Babilonský
539
Bystré
Slovak Republic
  (from: 07/24/1995 until: 11/02/1995)
Ing. Dušan Kuča
Zvolenská 1
Nitra
Slovak Republic
  (from: 03/06/2002 until: 12/21/2003)
Ing. Dušan Kuča
Zvolenská 1
Nitra
Slovak Republic
  (from: 10/23/1998 until: 03/05/2002)
Ing. Dušan Kuča
Zvolenská 1
Nitra
Slovak Republic
  (from: 11/03/1995 until: 10/22/1998)
Ing. Peter Tomko
Brestovská 2932/127
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 09/28/2005 until: 05/02/2011)
Ing. Peter Tomko
Brestovská 2932/127
Humenné
Slovak Republic
  (from: 12/22/2003 until: 09/27/2005)
Ing. Peter Tomko
Hrnčiarska 1700/19
Humenné
Slovak Republic
  (from: 03/06/2002 until: 12/21/2003)
Ing. Peter Tomko
Hrnčiarska 1700/1A
Humenné
Slovak Republic
  (from: 10/23/1998 until: 03/05/2002)
Ing. Peter Tomko
Hrnčiarska 1700/1A
Humenné
Slovak Republic
  (from: 11/18/1997 until: 10/22/1998)
Ing. Peter Tomko
Hrnčiarska 1700/1A
Humenné
Slovak Republic
  (from: 11/03/1995 until: 11/17/1997)
Ing. Peter Tomko
Hrnčiarska 1700/1A
Humenné
Slovak Republic
  (from: 07/24/1995 until: 11/02/1995)
Daniela Tomková
Brestovská 2932/127
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 09/28/2005 until: 05/02/2011)
Daniela Tomková
Brestovská 2932/127
Humenné
Slovak Republic
  (from: 12/22/2003 until: 09/27/2005)
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
Mierová 34
Humenné 066 54
Slovak Republic
  (from: 05/03/2011 until: 09/09/2011)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Tomko
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 51 000 Sk
  (from: 07/24/1995 until: 11/02/1995)
Ing Marián Babilonský
Amount of investment: 49 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 49 000 Sk
  (from: 07/24/1995 until: 11/02/1995)
Ing. Peter Tomko
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/03/1995 until: 11/17/1997)
Ing Marián Babilonský
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/03/1995 until: 11/17/1997)
Ing. Dušan Kuča
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 11/03/1995 until: 10/22/1998)
Ing. Peter Tomko
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/18/1997 until: 10/22/1998)
Ing Marián Babilonský
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/18/1997 until: 10/22/1998)
Ing. Dušan Kuča
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 10/23/1998 until: 03/05/2002)
Ing. Peter Tomko
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 10/23/1998 until: 03/05/2002)
Ing Marián Babilonský
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/23/1998 until: 03/05/2002)
Ing. Dušan Kuča
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/06/2002 until: 12/21/2003)
Ing. Peter Tomko
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/06/2002 until: 12/21/2003)
Ing. Peter Tomko
( peňažný vklad )
  (from: 12/22/2003 until: 09/27/2005)
Ing. Peter Tomko
Amount of investment: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 170 000 Sk
  (from: 09/28/2005 until: 12/13/2010)
Daniela Tomková
  (from: 12/22/2003 until: 09/27/2005)
Daniela Tomková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/28/2005 until: 12/13/2010)
Ing. Peter Tomko
Amount of investment: 5 643 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 643 EUR
  (from: 12/14/2010 until: 05/02/2011)
Daniela Tomková
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 12/14/2010 until: 05/02/2011)
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/03/2011 until: 09/09/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/22/2003 until: 09/09/2011)
konatelia
  (from: 11/03/1995 until: 12/21/2003)
konatelia
  (from: 07/24/1995 until: 11/02/1995)
Ing. Marián Babilonský
539
Bystré
  (from: 07/24/1995 until: 11/17/1997)
Ing. Marián Babilonský - do 31.1.2002
539
Bystré
  (from: 11/18/1997 until: 03/05/2002)
Ing Dušan Kuča
Zvolenská 1
Nitra
From: 10/04/1995 Until: 12/05/2003
  (from: 11/03/1995 until: 12/21/2003)
Ing. Peter Tomko
Hrnčiarska 1700/19
Humenné
  (from: 11/18/1997 until: 12/21/2003)
Ing. Peter Tomko
Hrnčiarska 1700/1A
Humenné
  (from: 07/24/1995 until: 11/17/1997)
Ing. Peter Tomko
Brestovská 2932/127
Humenné
From: 07/24/1995
  (from: 12/22/2003 until: 09/27/2005)
Ing. Peter Tomko
Brestovská 2932/127
Humenné 066 01
From: 07/24/1995
  (from: 09/28/2005 until: 09/09/2011)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/22/2003 until: 09/09/2011)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú a za spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 11/03/1995 until: 12/21/2003)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú a za spoločnosť konajú konatelia každý samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 07/24/1995 until: 11/02/1995)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/14/2010 until: 09/09/2011)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/22/2003 until: 12/13/2010)
200 000 Sk
  (from: 07/24/1995 until: 12/21/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.5.1995 v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6500
  (from: 07/24/1995 until: 09/09/2011)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.10.1995. Stary spis: S.r.o. 6500
  (from: 11/03/1995 until: 09/09/2011)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.5.1996.
  (from: 09/17/1997 until: 09/09/2011)
Dodatok č. 2, uzavretý dňa 14.7.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/23/1998 until: 09/09/2011)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.1.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 31.1.2002.
  (from: 03/06/2002 until: 09/09/2011)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.12.2003.
  (from: 12/22/2003 until: 09/09/2011)
Spoločnosť je v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ZEMPEK, s.r.o. - zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., v odd. Sro, vložka č. 8486/V
  (from: 12/31/2005 until: 09/09/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/10/2011)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ZEMPEK, s.r.o.
Pekárenská 1
Michalovce 071 01
  (from: 12/31/2005)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person