Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  32169/B

Business name: 
Leier Baustoffe SK s.r.o.
  (from: 10/18/2005)
Registered seat: 
Pribylinská 3
Bratislava 831 04
  (from: 01/25/2011)
Identification number (IČO): 
35 890 509
  (from: 06/22/2004)
Date of entry: 
06/22/2004
  (from: 06/22/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/22/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
  (from: 06/22/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
  (from: 06/22/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/22/2004)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/22/2004)
výroba stavebných materiálov
  (from: 06/22/2004)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
  (from: 07/14/2007)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 07/14/2007)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 07/14/2007)
zriaďovanie a prevádzkovanie odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d)
  (from: 07/14/2007)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov
  (from: 07/14/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/14/2007)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/14/2007)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )
  (from: 07/14/2007)
výroba a odbyt plastových tvárnic, tvaroviek, stropných nosníkov a izolačných dosiek ako aj ich montáž podľa systému Durisol
  (from: 07/05/2012)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 07/05/2012)
Partners: 
Leier Holding GmbH
Johannesgasse 46
Horitschon A-7312
Republic of Austria
Other identification number : FN119649 f
  (from: 08/02/2022)
Contribution of each member: 
Leier Holding GmbH
Amount of investment: 7 242 316 EUR Paid up: 7 242 316 EUR
  (from: 08/02/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/28/2021)
Ľubomír Roth
Šalviová 1009/18
Most pri Bratislave 900 46
From: 03/01/2015
  (from: 08/12/2022)
Matthias Michael Ebner
Johannesgasse 31
Horitschon 7312
Rakúska republika
From: 02/10/2021
  (from: 04/28/2021)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.
  (from: 06/22/2004)
Capital: 
7 242 316 EUR Paid up: 7 242 316 EUR
  (from: 07/05/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.05.2004.
  (from: 06/22/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2004.
  (from: 07/28/2004)
Zápisnica zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.10.2004
  (from: 11/04/2004)
Zmena obchodného mena spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 08.09.2005 z pôvodného: "Leier Stavivá s.r.o." na nové: "Leier Baustoffe SK s.r.o."
  (from: 10/18/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.10.2008.
  (from: 11/19/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.10.2009.
  (from: 11/27/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.12.2010.
  (from: 01/25/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.01.2011.
  (from: 02/01/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 19.06.2012 o zlúčení so spoločnosťou DURISOL-STAV, spol. s r. o. , so sídlom Pribylinská 3, 831 04 Bratislava, IČO: 17 310 415, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 988/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Leier Baustoffe SK s.r.o., so sídlom Pribylinská 3, 831 04 Bratislava, IČO : 35 890 509, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 32169/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 437/2012, Nz 21970/2012 dňa 19.06.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti DURISOL-STAV, spol. s r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 07/05/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.02.2015.
  (from: 02/27/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.12.2015.
  (from: 01/26/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.04.2017.
  (from: 05/03/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/05/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
DURISOL-STAV, spol. s r.o.
Pribylinská 3
Bratislava 831 04
  (from: 07/05/2012)
Date of updating data in databases:  01/26/2023
Date of extract :  01/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person