Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2483/V

Business name: 
ENERGODATA s.r.o. Košice
  (from: 12/31/1992)
Registered seat: 
Jantárová 30
Košice 040 01
  (from: 05/11/2013)
Identification number (IČO): 
31 664 776
  (from: 12/31/1992)
Date of entry: 
12/31/1992
  (from: 12/31/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/31/1992)
Objects of the company: 
výskum a vývoj systémov riadenia výroby, vrátanie riadenia technologických procesov
  (from: 12/31/1992)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 12/31/1992)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 12/31/1992)
výroba, údržba, inštalácia elektrických zariadení pre riadenie priemyselných procesov
  (from: 12/31/1992)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 12/31/1992)
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:
  (from: 02/07/2000)
objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 02/07/2000)
zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 02/07/2000)
montáž a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 06/06/2001)
veľkoobchod a maloobchod s potravinami, potravinárskymi polotovarmi a výrobkami, ovocím, zeleninou, cigaretami, cigaretovými a tabakovými výrobkami, alkoholickými nápojmi, nerastnými surovinami, farebnými a drahými kovmi, hutným materiálom a výrobkami, drevom, výrobkami z dreva, celulózou, stavebným materiálom, nábytkom, sklom, keramikou, kameňom, polygrafickými výrobkami, odevami, textilom, obuvou, koženou galantériou, motorovými vozidlami, náhradnými dielmi, ropnými produktami, syntetickými vláknami, farbami, priemyselnými hnojivami, strojárenskými a elektrotechnickými výrobkami, nástrojmi a prístrojmi, výrobkami z plastov, kožušinami, kožou a výrobkami z kože, produktami z mora, hračkami, kozmetikou, čistiacimi prostriedkami, domácimi potrebami, kancelárskymi potrebami a zariadeniami, železiarskym tovarom, spotrebnou elektronikou a výpočtovou technikou včítane príslušenstva, telekomunikačnými zariadeniami, športovými potrebami, umeleckými a zberateľskými predmetmi / mimo starožitností /, základným zdravotníckym materiálom, poľnohospodárskymi plodinami, výrobkami a produktami
  (from: 06/06/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/06/2001)
realitná kancelária - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/06/2001)
výstavnícka činnosť
  (from: 06/06/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/06/2001)
požičiavanie, prenájom a leasing hnuteľných vecí
  (from: 06/06/2001)
prieskum trhu
  (from: 06/06/2001)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 06/06/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/06/2001)
výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, výroba elektrických rozvádzačov do 1000 V pre objekty triedy A, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia do 52 kV
  (from: 09/01/2004)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba rekonštrukcia montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 52 kV vrátane bleskozvodov E4.1 elektrické stroje Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 07/17/2009)
Partners: 
Ľudmila Kmecová
Družstevná 26
Rozhanovce 044 42
Slovak Republic
  (from: 05/20/2022)
Ing. Andrej Kmec
Družstevná 26
Rozhanovce 044 42
Slovak Republic
  (from: 07/27/2022)
Contribution of each member: 
Ľudmila Kmecová
Amount of investment: 5 975 EUR Paid up: 5 975 EUR
  (from: 05/20/2022)
Ing. Andrej Kmec
Amount of investment: 3 984 EUR Paid up: 3 984 EUR
  (from: 07/27/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/29/2006)
Ľudmila Kmecová
Družstevná 26
Rozhanovce 044 42
From: 04/18/2001
  (from: 12/29/2006)
Acting in the name of the company: 
Konateľ zastupuje spoločnosť a koná v jej mene samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/13/2008)
Procuration: 
Ing. Andrej Kmec
Družstevná 26
Rozhanovce 044 42
From: 05/19/2008
  (from: 06/13/2008)
Prokurista sa za spoločnosť podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti uvedie meno a priezvisko, pripojí dodatok označujúcim prokúru a svoj podpis.
  (from: 06/13/2008)
Capital: 
9 959 EUR Paid up: 9 959 EUR
  (from: 07/17/2009)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti Energodata spol. s r. o. spísaná v zmysle § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/90 Zb. a podpísaná spoločníkmi dňa 18.12.1992.
  (from: 12/31/1992)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.11.1999.
  (from: 02/07/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 18. 4. 2001.
  (from: 06/06/2001)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person