Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2483/V

Business name: 
ENERGODATA s.r.o. Košice
  (from: 12/31/1992)
Registered seat: 
Jantárová 30
Košice 040 01
  (from: 05/11/2013)
Južná trieda 48
Košice 040 01
  (from: 04/24/2004 until: 05/10/2013)
Urbánkova 11
Košice 040 01
  (from: 06/06/2001 until: 04/23/2004)
Hroncova 13
Košice 040 01
  (from: 12/31/1992 until: 06/05/2001)
Identification number (IČO): 
31 664 776
  (from: 12/31/1992)
Date of entry: 
12/31/1992
  (from: 12/31/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/31/1992)
Objects of the company: 
výskum a vývoj systémov riadenia výroby, vrátanie riadenia technologických procesov
  (from: 12/31/1992)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 12/31/1992)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 12/31/1992)
výroba, údržba, inštalácia elektrických zariadení pre riadenie priemyselných procesov
  (from: 12/31/1992)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 12/31/1992)
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:
  (from: 02/07/2000)
objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 02/07/2000)
zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 02/07/2000)
montáž a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 06/06/2001)
veľkoobchod a maloobchod s potravinami, potravinárskymi polotovarmi a výrobkami, ovocím, zeleninou, cigaretami, cigaretovými a tabakovými výrobkami, alkoholickými nápojmi, nerastnými surovinami, farebnými a drahými kovmi, hutným materiálom a výrobkami, drevom, výrobkami z dreva, celulózou, stavebným materiálom, nábytkom, sklom, keramikou, kameňom, polygrafickými výrobkami, odevami, textilom, obuvou, koženou galantériou, motorovými vozidlami, náhradnými dielmi, ropnými produktami, syntetickými vláknami, farbami, priemyselnými hnojivami, strojárenskými a elektrotechnickými výrobkami, nástrojmi a prístrojmi, výrobkami z plastov, kožušinami, kožou a výrobkami z kože, produktami z mora, hračkami, kozmetikou, čistiacimi prostriedkami, domácimi potrebami, kancelárskymi potrebami a zariadeniami, železiarskym tovarom, spotrebnou elektronikou a výpočtovou technikou včítane príslušenstva, telekomunikačnými zariadeniami, športovými potrebami, umeleckými a zberateľskými predmetmi / mimo starožitností /, základným zdravotníckym materiálom, poľnohospodárskymi plodinami, výrobkami a produktami
  (from: 06/06/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/06/2001)
realitná kancelária - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/06/2001)
výstavnícka činnosť
  (from: 06/06/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/06/2001)
požičiavanie, prenájom a leasing hnuteľných vecí
  (from: 06/06/2001)
prieskum trhu
  (from: 06/06/2001)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 06/06/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/06/2001)
výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, výroba elektrických rozvádzačov do 1000 V pre objekty triedy A, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia do 52 kV
  (from: 09/01/2004)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba rekonštrukcia montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 52 kV vrátane bleskozvodov E4.1 elektrické stroje Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 07/17/2009)
projektovanie stavieb
  (from: 02/07/2000 until: 06/05/2001)
technické vybavenie stavieb-elektroinštalácie silové, elektroinštalácie slaboprúdové
  (from: 02/07/2000 until: 06/05/2001)
technologické zariadenia stavieb-výroba a distribúcia elektrickej energie
  (from: 02/07/2000 until: 06/05/2001)
výroba, montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu:
  (from: 02/07/2000 until: 08/31/2004)
objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 02/07/2000 until: 08/31/2004)
zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 02/07/2000 until: 08/31/2004)
výroba elektrických rozvádzačov do 1000 V pre objekty A
  (from: 02/07/2000 until: 08/31/2004)
Partners: 
Ľudmila Kmecová
Družstevná 26
Rozhanovce 044 42
Slovak Republic
  (from: 05/20/2022)
Ing. Andrej Kmec
Družstevná 26
Rozhanovce 044 42
Slovak Republic
  (from: 07/27/2022)
Ing. Vladimír Blaha
Slottova 4
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/07/2000 until: 06/05/2001)
Ing. Vladimír Blaha
Slottova 4
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/31/1992 until: 02/06/2000)
Viktor Falat
Dénešova 43
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 04/24/2004 until: 06/16/2008)
Ing. Andrej Kmec
Družstevná 26
Rozhanovce
Slovak Republic
  (from: 02/07/2000 until: 06/05/2001)
Ing. Andrej Kmec
Družstevná 26
Rozhanovce
Slovak Republic
  (from: 12/31/1992 until: 02/06/2000)
Ľudmila Kmecová
Družstevná 26
Rozhanovce 044 42
Slovak Republic
  (from: 07/17/2009 until: 05/19/2022)
Ľudmila Kmecová
Družstevná 26
Rozhanovce 044 42
Slovak Republic
  (from: 04/24/2004 until: 07/16/2009)
Ľudmila Kmecová
Družstevná 26
Rozhanovce
Slovak Republic
  (from: 06/06/2001 until: 04/23/2004)
Mária Sudynová
Urbánkova 11
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/06/2001 until: 04/23/2004)
Vojtech Vadkerty
Klemensova 14
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/07/2000 until: 06/05/2001)
Vojtech Vadkerty
Klemensova 14
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/31/1992 until: 02/06/2000)
Ing. Andrej Kmec
Družstevná 26
Rozhanovce 044 42
Slovak Republic
  (from: 06/17/2008 until: 07/26/2022)
Contribution of each member: 
Ľudmila Kmecová
  (from: 07/17/2009 until: 05/19/2022)
Ľudmila Kmecová
Amount of investment: 5 975 EUR Paid up: 5 975 EUR
  (from: 05/20/2022)
Ing. Andrej Kmec
Amount of investment: 3 984 EUR Paid up: 3 984 EUR
  (from: 07/27/2022)
Ing. Vladimír Blaha
Amount of investment: 148 000 Sk Paid up: 145 200 Sk
  (from: 12/31/1992 until: 02/06/2000)
Ing. Andrej Kmec
Amount of investment: 76 000 Sk Paid up: 71 800 Sk
  (from: 12/31/1992 until: 02/06/2000)
Vojtech Vadkerty
Amount of investment: 76 000 Sk Paid up: 71 800 Sk
  (from: 12/31/1992 until: 02/06/2000)
Ing. Vladimír Blaha
Amount of investment: 148 000 Sk Paid up: 148 000 Sk
  (from: 02/07/2000 until: 06/05/2001)
Ing. Andrej Kmec
Amount of investment: 76 000 Sk Paid up: 76 000 Sk
  (from: 02/07/2000 until: 06/05/2001)
Vojtech Vadkerty
Amount of investment: 76 000 Sk Paid up: 76 000 Sk
  (from: 02/07/2000 until: 06/05/2001)
Mária Sudynová
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 06/06/2001 until: 04/23/2004)
Ľudmila Kmecová
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 06/06/2001 until: 04/23/2004)
Ľudmila Kmecová
Amount of investment: 180 000 Sk Paid up: 180 000 Sk
  (from: 04/24/2004 until: 07/16/2009)
Viktor Falat
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 04/24/2004 until: 06/16/2008)
Ing. Andrej Kmec
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 06/17/2008 until: 07/16/2009)
Ing. Andrej Kmec
Amount of investment: 3 984 EUR Paid up: 3 984 EUR
  (from: 07/17/2009 until: 07/26/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/29/2006)
konatelia
  (from: 07/07/2004 until: 12/28/2006)
konatelia
  (from: 04/24/2004 until: 07/06/2004)
konatelia
  (from: 06/06/2001 until: 04/23/2004)
Individual managing director
  (from: 12/31/1992 until: 06/05/2001)
Ľudmila Kmecová
Družstevná 26
Rozhanovce 044 42
From: 04/18/2001
  (from: 12/29/2006)
Ing. Andrej Kmec
Družstevná 26
Rozhanovce
  (from: 12/31/1992 until: 06/05/2001)
Ľudmila Kmecová
Družstevná 26
Rozhanovce
  (from: 06/06/2001 until: 12/28/2006)
Mária Sudynová
Urbánkova 11
Košice
  (from: 06/06/2001 until: 04/23/2004)
Mária Sudynová
Urbánkova 11
Košice
Until: 03/29/2004
  (from: 04/24/2004 until: 04/23/2004)
Acting in the name of the company: 
Konateľ zastupuje spoločnosť a koná v jej mene samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/13/2008)
Konateľ zastupuje spoločnosť a koná v jej mene samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Prokurista sa za spoločnosť podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 07/07/2004 until: 06/12/2008)
Konateľ zastupuje spoločnosť a koná v jej mene samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/24/2004 until: 07/06/2004)
Spoločnosť zastupujú a konajú v jej mene konatelia spoločne. Prokurista sa za spoločnosť podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 06/06/2001 until: 04/23/2004)
Spoločnosť navonok zastupuje a za spoločnosť sa podpisuje konateľ samostatne v celom rozsahu.
  (from: 12/31/1992 until: 06/05/2001)
Procuration: 
Ing. Andrej Kmec
Družstevná 26
Rozhanovce 044 42
From: 05/19/2008
  (from: 06/13/2008)
Milan Falat
Dénešova 43
Košice
  (from: 06/06/2001 until: 12/28/2006)
Milan Falat
Dénešova 43
Košice 040 23
From: 12/16/2002
  (from: 12/29/2006 until: 06/12/2008)
Milan Falat
Dénešova 43
Košice 040 23
From: 12/16/2002 Until: 05/19/2008
  (from: 06/13/2008 until: 06/12/2008)
Prokurista sa za spoločnosť podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti uvedie meno a priezvisko, pripojí dodatok označujúcim prokúru a svoj podpis.
  (from: 06/13/2008)
Capital: 
9 959 EUR Paid up: 9 959 EUR
  (from: 07/17/2009)
300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 12/29/2006 until: 07/16/2009)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti Energodata spol. s r. o. spísaná v zmysle § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/90 Zb. a podpísaná spoločníkmi dňa 18.12.1992.
  (from: 12/31/1992)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.11.1999.
  (from: 02/07/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 18. 4. 2001.
  (from: 06/06/2001)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person