Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  32630/B

Business name: 
REAL SERVICES, s.r.o.
  (from: 07/31/2004)
Registered seat: 
Záhradnícka 72
Bratislava 821 08
  (from: 07/31/2004)
Identification number (IČO): 
35 895 063
  (from: 07/31/2004)
Date of entry: 
07/31/2004
  (from: 07/31/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/31/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/31/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/31/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/31/2004)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 07/31/2004)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 07/31/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/31/2004)
poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
  (from: 07/31/2004)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/31/2004)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/31/2004)
kúpa, predaj a prenájom motorových vozidiel aj ojazdených a ich súčastí
  (from: 07/31/2004)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 07/31/2004)
leasingová činnosť - finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/31/2004)
správa budov, obstarávateľské služby spojené so správou objektov, zariadení a budov
  (from: 07/31/2004)
Partners: 
Karol Binder
Suchohradská 415/6
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 06/30/2009)
Mgr. Juraj Zachar
Ostredková 11
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 08/29/2007)
Karol Binder
Šaštínska 5
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 07/31/2004 until: 06/29/2009)
Mgr. Juraj Zachar
Vladimíra Clementisa 28
Trnava 917 01
Slovak Republic
  (from: 07/31/2004 until: 08/28/2007)
Contribution of each member: 
Karol Binder
Amount of investment: 4 415 EUR Paid up: 4 415 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Waldviertler Sparkasse von 1842 AG.
  (from: 06/30/2009)
Mgr. Juraj Zachar
Amount of investment: 2 224 EUR Paid up: 2 224 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Waldviertler Sparkasse von 1842 AG.
  (from: 06/30/2009)
Karol Binder
Amount of investment: 133 000 Sk Paid up: 133 000 Sk
  (from: 07/31/2004 until: 08/28/2007)
Mgr. Juraj Zachar
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 07/31/2004 until: 08/28/2007)
Karol Binder
Amount of investment: 133 000 Sk Paid up: 133 000 Sk
  (from: 08/29/2007 until: 06/29/2009)
Mgr. Juraj Zachar
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Waldviertler Sparkasse von 1842 AG.
  (from: 08/29/2007 until: 06/29/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/31/2004)
Karol Binder
Suchohradská 415/6
Bratislava 841 04
From: 07/31/2004
  (from: 06/30/2009)
Mgr. Juraj Zachar
Ostredková 11
Bratislava 821 02
From: 07/31/2004
  (from: 08/29/2007)
Karol Binder
Šaštínska 5
Bratislava 841 05
From: 07/31/2004
  (from: 07/31/2004 until: 06/29/2009)
Mgr. Juraj Zachar
Vladimíra Clementisa 28
Trnava 917 01
From: 07/31/2004
  (from: 07/31/2004 until: 08/28/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná ktorýkoľvek konateľ samostatne a bez obmedzenia tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 07/31/2004)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/30/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/31/2004 until: 06/29/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/06/2012
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.1.2012, sp. zn. 2K/57/2011 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť v spojení s uznesením Krajského súdu zo dňa 29.3.2012 č.k. 2CoKR/15/2012-115 dňa 6.4.2012, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : REAL SERVICES, s.r.o., Záhradnícka 72, Bratislava, IČO : 35 895 063 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Jaroslav Nižňanský so sídlom kancelárie Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.7.2017, č. k. 2K/57/2011-465, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 1.8.2017, súd odvolal správcu: JUDr. Tomáš Vaňo, so sídlom kancelárie Záhumenská 23, 840 04 Bratislava, značka správcu: S289 z funkcie správcu úpadcu REAL SERVICES, s.r.o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 35 895 063 a ustanovil do funkcie správcu tohto úpadcu: JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, značka správcu S16.
  (from: 10/03/2017)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/06/2012
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.1.2012, sp. zn. 2K/57/2011 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť v spojení s uznesením Krajského súdu zo dňa 29.3.2012 č.k. 2CoKR/15/2012-115 dňa 6.4.2012, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : REAL SERVICES, s.r.o., Záhradnícka 72, Bratislava, IČO : 35 895 063 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Jaroslav Nižňanský so sídlom kancelárie Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava.
  (from: 08/02/2016 until: 10/02/2017)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/06/2012
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.1.2012, sp. zn. 2K/57/2011 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť v spojení s uznesením Krajského súdu zo dňa 29.3.2012 č.k. 2CoKR/15/2012-115 dňa 6.4.2012, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : REAL SERVICES, s.r.o., Záhradnícka 72, Bratislava, IČO : 35 895 063 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Jaroslav Nižňanský so sídlom kancelárie Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava.
  (from: 06/27/2013 until: 08/01/2016)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/06/2012
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.1.2012, sp. zn. 2K/57/2011 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť v spojení s uznesením Krajského súdu zo dňa 29.3.2012 č.k. 2CoKR/15/2012-115 dňa 6.4.2012, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : REAL SERVICES, s.r.o., Záhradnícka 72, Bratislava, IČO : 35 895 063 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Jaroslav Nižňanský so sídlom kancelárie Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava.
  (from: 06/20/2012 until: 06/26/2013)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Námestie SNP 21
Bratislava 811 01
From: 04/06/2012 Until: 05/22/2012
  (from: 06/27/2013)
JUDr. Stanislav Volár
Kukučínova 11
Piešťany 921 01
From: 08/01/2017
  (from: 05/24/2022)
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Námestie SNP 21
Bratislava 811 01
From: 04/06/2012
  (from: 06/20/2012 until: 06/26/2013)
Mgr. Peter Podolský
Nám. SNP 13
Bratislava 811 06
From: 05/22/2012
  (from: 06/27/2013 until: 08/01/2016)
Mgr. Peter Podolský
Nám. SNP 13
Bratislava 811 06
From: 05/22/2012 Until: 03/09/2016
  (from: 08/02/2016 until: 08/01/2016)
JUDr. Tomáš Vaňo
Zahumenská 23
Bratislava 840 04
From: 03/09/2016
  (from: 08/02/2016 until: 10/02/2017)
JUDr. Tomáš Vaňo
Zahumenská 23
Bratislava 840 04
From: 03/09/2016 Until: 08/01/2017
  (from: 10/03/2017 until: 10/02/2017)
JUDr. Stanislav Volár
Kukučínova 11
Piešťany 921 01
From: 08/01/2017
  (from: 10/03/2017 until: 05/23/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15. 07. 2004 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 07/31/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.07.2007 - udelenie súhlasu so zriadením záložného práva na obchodné podiely spoločníkov.
  (from: 08/29/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2009.
  (from: 06/30/2009)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.4.2012, č.k. 33Exre/162/2012, právoplatné dňa 30.5.2012.
  (from: 06/20/2012)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person