Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1806/B

Business name: 
AUTO FRANCE s.r.o. v likvidácii
  (from: 10/26/1993 until: 09/29/2004)
AUTO FRANCE, spol. s r.o.
  (from: 11/25/1991 until: 10/25/1993)
Registered seat: 
Brnianska 31
Bratislava 811 04
  (from: 05/05/1992 until: 09/29/2004)
Ventúrska 18
Bratislava
  (from: 11/25/1991 until: 05/04/1992)
Identification number (IČO): 
17 325 471
  (from: 11/25/1991)
Date of entry: 
11/25/1991
  (from: 11/25/1991)
Person dissolved from: 
28.6.2000
  (from: 09/30/2004)
Date of deletion: 
09/30/2004
  (from: 09/30/2004)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/30/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/25/1991)
Objects of the company: 
distribúcia, predaj a sprostredkovanie predaja nových a ojazdených automobilov
  (from: 11/25/1991 until: 09/29/2004)
servisná činnosť všetkého druhu
  (from: 11/25/1991 until: 09/29/2004)
vykonávanie záručných a pozáručných prehliadok a opráv
  (from: 11/25/1991 until: 09/29/2004)
predaj náhradných dielov k automobilom a autopríslušenstva
  (from: 11/25/1991 until: 09/29/2004)
vykonávanie technických služieb
  (from: 11/25/1991 until: 09/29/2004)
vykonávanie leasingových operácií
  (from: 11/25/1991 until: 09/29/2004)
Partners: 
B.E.M., spol. s r.o.
Beckovská 38
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/01/2002 until: 09/29/2004)
CONACT, spol. s r.o.
Zámocké schody 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/01/2002 until: 09/29/2004)
ICT ISTROCONTI, a.s.
Ventúrska 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/01/2002 until: 09/29/2004)
CONACT, spol. s r.o.
Zámocké schody 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/26/1993 until: 06/30/2002)
ICT ISTROCONTI, a.s.
Ventúrska 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/26/1993 until: 06/30/2002)
B.E.M., spol. s r.o.
Beckovská 38
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/25/1991 until: 06/30/2002)
CONACT, spol. s r.o.
Zámocké schody 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/25/1991 until: 10/25/1993)
ICT ISTROCONTI, a.s.,
Ventúrska 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/25/1991 until: 10/25/1993)
Ing. Michal Deák
Vígľašská 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/01/2002 until: 09/29/2004)
Ing. Michal Deák
Vígľašská 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/05/1992 until: 06/30/2002)
Ing. Michal Deák
Vígľašská 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/25/1991 until: 05/04/1992)
Ing. Michal Dibarbora
Urbánkova 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/01/2002 until: 09/29/2004)
Ing. Michal Dibarbora
Urbánkova 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/05/1992 until: 06/30/2002)
Ing. Eugen Krajčovič
Jána Smreka 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/01/2002 until: 09/29/2004)
Ing. Eugen Krajčovič
Jána Smreka 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/05/1992 until: 06/30/2002)
Ivan Ondra
Saratovská 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/01/2002 until: 09/29/2004)
Ivan Ondra
Saratovská 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/05/1992 until: 06/30/2002)
Ing. Alojz Ondra
Saratovská 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/25/1991 until: 05/04/1992)
Ing. Pavol Strapec
Krížna 22
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/01/2002 until: 09/29/2004)
Ing. Pavol Strapec
Krížna 22
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/05/1992 until: 06/30/2002)
Ing. Pavol Strapec
Krížna 22
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/25/1991 until: 05/04/1992)
Contribution of each member: 
ICT ISTROCONTI, a.s.,
Amount of investment: 200 000 Sk
  (from: 11/25/1991 until: 10/25/1993)
B.E.M., spol. s r.o.
Amount of investment: 300 000 Sk
  (from: 11/25/1991 until: 06/30/2002)
CONACT, spol. s r.o.
Amount of investment: 300 000 Sk
  (from: 11/25/1991 until: 10/25/1993)
Ing. Alojz Ondra
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 11/25/1991 until: 05/04/1992)
Ing. Pavol Strapec
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 11/25/1991 until: 05/04/1992)
Ing. Michal Deák
Amount of investment: 100 000 Sk
  (from: 11/25/1991 until: 05/04/1992)
Ing. Pavol Strapec
Amount of investment: 30 000 Sk
  (from: 05/05/1992 until: 06/30/2002)
Ing. Michal Deák
Amount of investment: 60 000 Sk
  (from: 05/05/1992 until: 06/30/2002)
Ivan Ondra
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 05/05/1992 until: 06/30/2002)
Ing. Eugen Krajčovič
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 05/05/1992 until: 06/30/2002)
Ing. Michal Dibarbora
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 05/05/1992 until: 06/30/2002)
ICT ISTROCONTI, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk
  (from: 10/26/1993 until: 06/30/2002)
CONACT, spol. s r.o.
Amount of investment: 300 000 Sk
  (from: 10/26/1993 until: 06/30/2002)
ICT ISTROCONTI, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/01/2002 until: 09/29/2004)
B.E.M., spol. s r.o.
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 07/01/2002 until: 09/29/2004)
CONACT, spol. s r.o.
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 07/01/2002 until: 09/29/2004)
Ing. Pavol Strapec
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/01/2002 until: 09/29/2004)
Ing. Michal Deák
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 07/01/2002 until: 09/29/2004)
Ivan Ondra
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/01/2002 until: 09/29/2004)
Ing. Eugen Krajčovič
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/01/2002 until: 09/29/2004)
Ing. Michal Dibarbora
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/01/2002 until: 09/29/2004)
Management body: 
likvidátor
  (from: 10/26/1993 until: 09/29/2004)
konatelia
  (from: 10/25/1993 until: 10/25/1993)
konatelia
  (from: 05/05/1992 until: 10/24/1993)
konatelia
  (from: 11/25/1991 until: 05/04/1992)
Ing. Michal Deák
Vigľašská 8
Bratislava
  (from: 10/25/1993 until: 10/25/1993)
Ing. Michal Deák - genarálny riaditeľ
  (from: 05/05/1992 until: 10/24/1993)
Ing. Marián Horváth
Budyšínska 18
Bratislava
  (from: 10/25/1993 until: 10/25/1993)
Ing. Marián Horváth - člen Správnej rady
Budyšínska 18
Bratislava
  (from: 05/05/1992 until: 10/24/1993)
Ing. Eugen Krajčovič - obchodný riaditeľ
  (from: 05/05/1992 until: 10/24/1993)
Ing. Igor Lichnovský
Zadunajská 7
Bratislava
  (from: 10/25/1993 until: 10/25/1993)
Ing. Igor Lichnovský - člen Správnej rady
Zádunajská 7
Bratislava
  (from: 05/05/1992 until: 10/24/1993)
Ing. Pavol Smorádek
Zimná 6
Bratislava
  (from: 10/25/1993 until: 10/25/1993)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú konatelia.
  (from: 10/25/1993 until: 10/25/1993)
Spoločnosť zastupuje a za spoločnosť sa podpisuje jednateľ spoločnosti samostatne.
  (from: 05/05/1992 until: 10/24/1993)
Spoločnosť zastupuje a za spoločnosť sa podpisuje generálny riaditeľ samostatne, alebo títo členoviasprávnej rady vždy spoločne : Ing. Marián H o r v á t h Ing. Igor L i c h n o v s k ý
  (from: 11/25/1991 until: 05/04/1992)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 05/05/1992 until: 09/29/2004)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Magda Molnárová
Slávičie údolie 18
Bratislava
  (from: 10/26/1993 until: 09/29/2004)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť v likvidácii koná likvidátor.
  (from: 10/26/1993 until: 09/29/2004)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.38K 68/95 zo dňa 25.4.2000 kttoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.6.2000 bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka AUTO FRANCE s.r.o. v likvidácii IČO 17 325 471 zamietnutý pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť AUTO FRANCE s.r.o. v likvidácii zapísaná v odd.Sro vl.č. 1806/B sa dňom 30.9.2004 vymazuje z obchodného registra na základe Uznesenia Krajského súdu v Bratislave č.k. 38K 68/95 zo dňa 28.6.2000 s poukazom na ust.§ 68 ods.1,2,3 písm.d/,4 Obchodného zákonníka.
  (from: 09/30/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.11.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3383
  (from: 11/25/1991 until: 09/29/2004)
Dodatok k spoločenskej zmluve č. 3 zo dňa 14. 4. 1993. Stary spis: S.r.o. 3383
  (from: 10/25/1993 until: 09/29/2004)
Rozhodnutín valného zhromaždenia konaného dňa 30. 6. 1993 sa obchodná spoločnosť zrušuje v zmysle ust. § 68, a nasl. Z.č. 513/91 Zb. likvidáciou. Stary spis: S.r.o. 3383
  (from: 10/26/1993 until: 09/29/2004)
Vyhlásenie konateľa o splatení základného imania.
  (from: 07/01/2002 until: 09/29/2004)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  08/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person